Noura El Ouajdi

Functie:
Programma manager Consortium for Automated Security Operations

‘TNO is een prachtig speelveld om maatschappelijk relevante dingen te doen’. - Noura El Ouajdi is programma manager van het Consortium for Automated Security Operations (ASOP), dat de strijd aanbindt met geraffineerde cyberaanvallen en andere complexe beveiligingsrisico’s.

“De digitale technologie ontwikkelt zich razendsnel. Hiermee nemen ook de beveiligingsrisico’s toe, in omvang en complexiteit. Een recent voorbeeld is de cyberaanval op een Amerikaans oliepijpleidingbedrijf, waarmee de brandstofinfrastructuur aan de Oostkust werd ontregeld. Ook in Nederland zijn geautomatiseerde cyberaanvallen op vitale infrastructuur niet ondenkbaar. Daarom werken Nederlandse cybersecuritybedrijven, publieke organisaties en TNO samen aan een automated security platform dat organisaties in staat stelt om cyberaanvallen geautomatiseerd en dus sneller te ontdekken en te beantwoorden.”

Mensen en kennis verbinden

“Toen ik als senior business developer bij TNO kwam werken, voelde ik de urgentie om een ecosysteem te bouwen van stakeholders die in cyber security willen investeren. Van dit Consortium for Automated Security Operations (ASOP) is TNO nu de trekker. Deze rol past goed bij TNO: we verbinden immers mensen en kennis om innovaties te creëren die de duurzame concurrentiekracht van de industrie en het welzijn van de samenleving vergroten.”

Lobbykracht

“Voor TNO werkte ik bij het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN). Hier heb ik Nederlandse delegaties begeleid in hun belangenbehartiging over de grens. Ik heb er veel ervaring opgedaan met politiek-bestuurlijk processen en lobbykracht en het denken in maatschappelijke doelen. En ook hoe strategische samenwerkingsverbanden hieraan kunnen bijdragen. Deze ervaring komt me goed van pas bij TNO, waar ik me hardmaak voor strategische publiek-private samenwerking om impact te realiseren op het gebied van cyber security.”

Aan touwtjes trekken

“Waar publiek, privaat en onderzoek samenkomen, moet je continu positie kiezen. Het ene moment ben je strateeg, het andere meer een netwerker of organisatieontwikkelaar. Je moet aanvoelen wanneer interventies nodig zijn en aan welke touwtjes je moet trekken. Ik ben iemand die graag met mensen interacteert en hun beweegredenen wil begrijpen, dus deze rol ligt me goed.

Maatschappelijke problemen oplossen met een multidisciplinair team van relevante stakeholders geeft me energie. Binnen ASOP slagen we erin om met een gemeenschappelijk doel voor ogen transparant en optimaal kennis uit te wisselen om high end technologie te ontwikkelen. Dit resulteert in de beste innovaties, gegarandeerd met maatschappelijke impact.”

Persoonlijke ontwikkeling

“Bij TNO krijg je de regie om je eigen pad uit te stippelen. Niets ligt vast. Zo heb ik als senior business developer zelf invulling gegeven aan mijn rol binnen ASOP. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling wordt aangemoedigd en ondersteund door TNO, omdat dit bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van de mensen en de organisatie. Als je erin slaagt je te ontwikkelen in de richting die je voor jezelf voor ogen hebt, dan heb je een prachtig speelveld om maatschappelijk relevante dingen te doen, zeker als je hierin jezelf kunt zijn en vanuit je kracht acteert. Dan boek je de beste resultaten.”

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag