Raphaël Steenbergen

Functie:
Senior scientist at TNO and Professor at Ghent University on Risk and Reliability

Gebouwen en civiele infrastructuren vormen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven. Betrouwbare ontwerpen zijn belangrijk, want defecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en kunnen leiden tot letsel en verlies van levens.

Leerstoel

Structural Engineering (Ghent University).

Onderzoeksgebied

Het is daarom belangrijk om voor een constructie niet alleen weerstands- en belastingsmodellen op te stellen, maar op basis van die modellen ook de kans op defecten af te leiden en te besluiten of de constructie veilig genoeg is. Om onzekerheden en verstrooiing te kunnen opvangen, zijn probabilistische technieken nodig om het model te koppelen aan een veilige toepassing in de praktijk; door middel van een probabilistische aanpak wordt het mogelijk om veilige en betrouwbare structuren te ontwerpen zonder hoge extra kosten.

Belangrijkste publicaties

  • Time-dependent reliability analysis of service-proven quay walls subject to corrosion-induced degradation; Roubos, A.A., Allaix, D.L., Schweckendiek, T., Steenbergen, R.D.J.M., Jonkman, S.N.; Reliability Engineering and System Safety, 2020, 203, 107085
  • Target reliability indices for existing quay walls derived on the basis of economic optimisation and human safety requirements; Roubos, A., Allaix, D., Fischer, K., Steenbergen, R., Jonkman, S.; Structure and Infrastructure Engineering, 2020, 16(4), pag. 613–625
  • Partial factor methods for existing concrete structures; Robby Caspeele (UGent) , Raphaël Steenbergen (UGent) and Miroslav Sykora; (2016) In fib Bulletin 80.
  • Economic and human safety reliability levels for existing structures; Raphaël Steenbergen (UGent) , Miroslav Sýkora, Dimitris Diamantidis, Milan Holický and Ton Vrouwenvelder; (2015) STRUCTURAL CONCRETE. 16(3). pag. 323-332
  • Speciale uitgave van 'Structural concrete' met artikelen afkomstig van de JCSS-workshop over 'risk- and reliability-based assessment of existing structures'; Robby Caspeele (UGent) , Raphaël Steenbergen (UGent) and John Sörensen Dalsgaard; (2015) Structural concrete. 16(3). pag. 313-313

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft