Ronald Dekker

Functie:
Senior scientist integrator

'Willen weten hoe het zit, is mijn grootste drijfveer' - Arbeidseconoom Ronald Dekker doet onderzoek naar arbeidsmarktdynamiek en (sociale) innovatie. Waar kan dat beter dan bij TNO, waar onderzoeksteams veel bij bedrijven over de vloer komen om innovaties toepasbaar te maken?

“Innovatie is overal. In elke organisatie voeren mensen veranderingen door om het werkproces te verbeteren en het maatschappelijk nut te vergroten, al dan niet met baanbrekende technologische innovaties. Als arbeidseconoom ben ik bij TNO betrokken bij projecten waarin we beter willen begrijpen hoe werkende mensen met veranderingen en vooral de technologie van de toekomst omgaan.”

Learning communities

“Met een divers consortium van logistieke bedrijven, een mbo-college en kennispartners in de Rijnmond doen we bijvoorbeeld onderzoek naar robotisering, automatisering en andere technologische innovaties in opslag- en distributiecentra. In een testomgeving bootsen we praktijksituaties na, waar mensen met deze nieuwe technologie leren werken. Welke technologieën bieden de sector de meeste kansen? En wat vraagt dit van de mensen op de werkvloer?

Ik wil vooral weten hoe dit soort learning communities van bedrijven, onderwijs en overheid in gezamenlijkheid tot innovatie komt. Dit biedt ook aanknopingspunten voor hoe in de toekomst maatschappelijke transities gestalte gaan krijgen op de werkvloer en de arbeidsmarkt. Denk aan de energietransitie, digitale transformatie en klimaatverandering.”

Hoe zit het precies?

Willen weten hoe het zit, is mijn grootste drijfveer. Ook vind ik het belangrijk dat mijn onderzoek toepasbaar is en ergens toe leidt. Als ik niet meer aan mijn buurman kan uitleggen wat het maatschappelijk nut van mijn werk is, is er iets misgegaan.

Soms is de toepasbaarheid heel concreet. Zo onderzoeken we op basis van data van het CBS en onze Zelfstandigen Enquête Arbeid in hoeverre de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) de meest kwetsbare zzp’ers helpt. Dat levert direct nuttige informatie op voor beleidsmakers.

In ander onderzoek laat de toepassing wat langer op zich wachten. Ik ben bijvoorbeeld ook betrokken bij een vier jaar durend project waarin onderzoeksteams uit acht Europese landen onderzoeken wat de invloed van technologische vooruitgang, globalisering en migratie is op de inhoud van het werk en de benodigde vaardigheden. In dit project werkt TNO samen met academische partners in opdracht van de Europese Commissie, die vaker een beroep op TNO doet om grote projecten te coördineren.”

Intellectueel uitgedaagd

“Bij TNO word ik voortdurend intellectueel uitgedaagd. Het gaat hier op een prettige manier altijd over de inhoud, met wie je ook spreekt, op alle niveaus. Daarnaast heb ik hier een enorme vrijheid om het werk te doen dat ik graag wil doen, op mijn manier.

Zo heb ik vorig jaar heel autonoom kunnen werken aan een position paper van TNO over de arbeidsmarkt en het belang van een leven lang leren. Hierin betogen we onder meer dat de arbeidsmarkt meer zou moeten worden georganiseerd rondom skills in plaats van diploma’s. Alleen zo kunnen bedrijven succesvol innoveren in het licht van de maatschappelijke transities waarin we ons bevinden.”

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden