Sri Ganesan TNO

Sri Ganesan

Functie:
Mobility consultant
Sri Ganesan TNO

"Met disruptieve concepten wil ik bijdragen aan duurzame mobiliteit" - De mobiliteitsconcepten waaraan hij werkt, kunnen voor Sri Ganesan niet baanbrekend genoeg zijn. Er staan ons innovaties te wachten, zoals Extended Reality, hyperloop- en avatartechnologie, die ons grenzeloos veel bewegingsvrijheid gaan geven.

Bij TNO ontwikkelen we technologieën en concepten die het in de toekomst mogelijk maken dat we virtueel overal ter wereld kunnen komen. Bij familie overzee, collega’s op afstand, op onveilige plekken, zoals een brandend huis, en plekken die tot de verbeelding spreken, zoals de ruimte. Als we hierdoor geen vervuilende kilometers hoeven af te leggen, wordt de lucht schoner en houden we meer tijd over."

Disruptieve mobiliteitsconcepten

"Mobiliteitsconcepten die in heel korte tijd door grote groepen gebruikers worden opgepikt, kunnen de manier waarop we ons verplaatsen veranderen op een manier die we nu nog niet voor mogelijk houden. TNO scheidt het kaf van het koren door zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling te beoordelen of de innovatie disruptief gaat zijn en in welke mate. Mateloos interessant vind ik dit.

Disruptieve innovatie heeft naast een technologische ook een menselijke kant: hoe kunnen slimme mobiliteitsconcepten de kwaliteit van leven verbeteren? En aan welke toepassingen hebben mensen behoefte? Het levert ook nieuw ondernemersperspectief op: welke organisaties gaan de innovaties ontwikkelen en wat is de impact op de markt?

Een mooi voorbeeld is het onderzoek dat we doen naar XR, eXtended Reality. Hiermee kunnen mensen overal ter wereld elkaar ontmoeten op een manier die (steeds meer) levensecht voelt. Hoe belangrijk dit voor mensen is, merk je nu corona veel menselijk contact onmogelijk maakt."

Levensecht

"XR is deels nieuwe technologie, deels integratie van bestaande technologieën, zoals Virtual Reality, Augmented Reality en hologramtechnologie. We zijn de praktische toepassing ervan aan het testen in een verpleeghuis in Limburg. Met een AR-bril en een scherm kunnen ouderen levensecht samenkomen met familieleden.

Via speciale haptische handschoenen kan op afstand een hand vastgehouden of geaaid worden, waarbij dit contact ook echt voelbaar is. Dit kan een grote stap zijn in het tegengaan van eenzaamheid ouder ouderen als familie ver weg woont."

Avatars

"Als mobility consultant en trekker van het werkveld Disruptive mobility concepts maak ik de connectie tussen toegepast onderzoek en de praktijk. Ik zoek naar nieuwe samenwerkingen en toepassingen, bijvoorbeeld voor het inzetten van avatars. Dit is een technologie, ook wel telepresence robotics genoemd, waarmee je op afstand de ogen, armen en benen van een robot kunt besturen om snel op een afgelegen of gevaarlijke plek te komen.

Een brandend huis bijvoorbeeld, onder water of bij een ongeval op een snelweg. De robot is op afstand te besturen; hij kopieert de bewegingen die jij maakt. Door een VR-bril zie je wat er op zijn pad komt en wat hij doet."

Innovatieve en duurzame oplossing

"Na mijn studie Civiele techniek ben ik gaan werken bij een wegenbouwbedrijf. Ik woonde toen nog in India. Omdat ik wil werken aan duurzamere mobiliteitsoplossingen dan alleen maar extra wegen aanleggen, ben ik verder gaan studeren in Europa. Aan de TU Delft heb ik mijn master in Transport, infrastructuur en logistiek gedaan. TNO past goed bij mij omdat het veel verschillende disciplines samenbrengt, wat ik ook dagelijks doe. Nu ik bij TNO werk, ben ik dichter bij mijn doel dan ooit: met disruptieve mobiliteitsconcepten de wereld innovatiever en duurzamer maken."

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag