Tom van Engers

Functie:
Professor Legal Knowledge Management

Ik voer onderzoek uit naar AI en het recht, met een specifieke focus op normatief redeneren.

Onderzoeksgebied

Ik voer onderzoek uit naar AI en het recht, met een specifieke focus op normatief redeneren. Ik houd me al sinds 1983 bezig met onderzoek naar AI en het recht en heb gewerkt aan zowel kennisgestuurde als datagestuurde AI-methoden. Ik was coördinator van een groot aantal (inter)nationale onderzoeksprojecten. Ik ben betrokken bij vijf door NWO-gefinancierde onderzoeksprojecten. Bij al deze projecten zorgt AI voor de desbetreffende toepassingsdomeinen ervoor dat het gedrag van de systemen binnen sociaal, ethisch en wettelijk aanvaardbare grenzen blijft, oftewel, dat we normatieve controle over deze systemen hebben. Het fundamentele onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Leibniz-instituut, een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, met twee deelnemende faculteiten (Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica en Rechtsgeleerdheid), en TNO met een focus op toegepast onderzoek, stelt TNO in staat om haar positie als 'thought leader' op het gebied van "conscientious AI" uit te breiden.

Recente resultaten

Het onderzoek van het Leibniz-instituut leverde een nieuwe formalisering van kennisweergave op, waardoor de (formele) expressie van interpretaties van normbronnen mogelijk wordt. Deze aanpak en de redeneringsmechanismen die o.a. consistentiecontrole, beoordeling per geval en normatieve planning mogelijk maken, worden nu getest en verder ontwikkeld binnen het DIGIbeter-project, geleid door TNO. De fundamentele onderzoeksresultaten hebben ook geleid tot de doorontwikkeling van veilige infrastructuren voor het delen van gegevens, en dan met name het concept van digitale marktplaatsen, dat nu op grote schaal wordt getest in toepassingsdomeinen zoals de gezondheidszorg, het bankwezen en de logistiek.

Begeleiding van promovendi

 • Wouter van Haaften (ext PhD)
 • Robert van Doesburg (ext PhD)
 • Patrick Frijns (ext PhD)
 • Jurgen Raven (ext PhD)
 • Jonathan Kwik (ext PhD)
 • Ameneh Deljoo (NWO)
 • Xin Zhou (NWO)
 • Lu-Chi Liu (NWO)
 • Mostafa Mohajeridparizi (NWO)
 • Milen Kebede (NWO)
 • Peter Fratric (NWO)
 • Koen van der Zwet (min. Defense)

Belangrijkste publicaties

 • Mohajeri Parizi M., Sileno G., van Engers T. (2019) Integrating CP-Nets in Reactive BDI Agents. In: Baldoni M., Dastani M., Liao B., Sakurai Y., Zalila Wenkstern R. (red.) PRIMA 2019: Principles and Practice of Multi-Agent Systems. PRIMA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11873. Springer, Cham
 • van der Zwet K., Barros A.I., van Engers T.M., van der Vecht B. (2019) An Agent-Based Model for Emergent Opponent Behavior. In: Rodrigues J. et al. (eds) Computational Science – ICCS 2019. ICCS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11537. Springer, Cham
 • Deljoo, T. van Engers, R. Koning, L. Gommans and C. de Laat, Towards Trustworthy Information Sharing by Creating Cyber Security Alliances," 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE), New York, NY, 2018, pag. 1506-1510."

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag