Tom van Engers

Functie:
Principal scientist at TNO and Professor at University of Amsterdam on Legal Knowledge Management

Ik voer onderzoek uit naar AI en het recht, met een specifieke focus op normatief redeneren.

Leerstoel

Legal knowledge management (Universiteit van Amsterdam).

Onderzoeksgebied

Ik voer onderzoek uit naar AI en het recht, met een specifieke focus op normatief redeneren. Ik houd me al sinds 1983 bezig met onderzoek naar AI en het recht en heb gewerkt aan zowel kennisgestuurde als datagestuurde AI-methoden. Ik was coördinator van een groot aantal (inter)nationale onderzoeksprojecten. Ik ben betrokken bij vijf door NWO-gefinancierde onderzoeksprojecten. Bij al deze projecten zorgt AI voor de desbetreffende toepassingsdomeinen ervoor dat het gedrag van de systemen binnen sociaal, ethisch en wettelijk aanvaardbare grenzen blijft, oftewel, dat we normatieve controle over deze systemen hebben. Het fundamentele onderzoek dat wordt uitgevoerd in het Leibniz-instituut, een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, met twee deelnemende faculteiten (Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica en Rechtsgeleerdheid), en TNO met een focus op toegepast onderzoek, stelt TNO in staat om haar positie als 'thought leader' op het gebied van "conscientious AI" uit te breiden.

Belangrijkste publicaties

  • Mohajeri Parizi M., Sileno G., van Engers T. (2019) Integrating CP-Nets in Reactive BDI Agents. In: Baldoni M., Dastani M., Liao B., Sakurai Y., Zalila Wenkstern R. (red.) PRIMA 2019: Principles and Practice of Multi-Agent Systems. PRIMA 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11873. Springer, Cham
  • van der Zwet K., Barros A.I., van Engers T.M., van der Vecht B. (2019) An Agent-Based Model for Emergent Opponent Behavior. In: Rodrigues J. et al. (eds) Computational Science – ICCS 2019. ICCS 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11537. Springer, Cham
  • Deljoo, T. van Engers, R. Koning, L. Gommans and C. de Laat, Towards Trustworthy Information Sharing by Creating Cyber Security Alliances," 2018 17th IEEE International Conference On Trust, Security And Privacy In Computing And Communications/ 12th IEEE International Conference On Big Data Science And Engineering (TrustCom/BigDataSE), New York, NY, 2018, pag. 1506-1510."

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag