Ton van Koersel

Ton van Koersel

Ton van Koersel

“De Koninklijke Marine verdient de best mogelijke onderzeeboot". Hij spaart nog net geen miniatuur-onderzeeboten, maar verder staat het leven van senior business developer Ton van Koersel voor een groot deel in het teken van onderwater oorlogvoering.

“De natuur begrijpen en experimenten ontwerpen die laten zien hoe de natuur werkt, dat vind ik het mooiste dat er is. Daarom ben ik indertijd natuurkunde gaan studeren, en dat is ook de reden waarom ik al 25 jaar met veel plezier bij TNO werk. Ik wil geen rapporten schrijven die in een stoffige archiefkast belanden. Natuurkundig onderzoek heeft voor mij pas zin als er ook echt iets mee wordt gedaan, als het bijdraagt aan de oplossing van een probleem.”

25 jaar voelt niet als 25 jaar

“Tijdens mijn militaire dienst gaf ik les in magnetisme en akoestiek bij de marine in België. Toen ik hoorde dat TNO onderzoek deed naar akoestiek en hoe deze techniek is in te zetten om militaire voertuigen te kunnen detecteren, wist ik dat dit de plek voor mij was.

In mijn eerste jaren bij TNO was ik als onderzoeker naast mijn ‘uitvoerende’ werk ook alert op nieuwe mogelijkheden. Dat gaat bijna vanzelf als je vaak met klanten spreekt en nauw met ze samenwerkt. In 2000 werd ik business developer voor Under Water Warfare. Ik ben nu senior business developer. 25 jaar lijkt lang, maar zo voelt het niet. Ik heb binnen TNO zo veel verschillende dingen gedaan.”

Onder de indruk

“Als business developer heb ik projecten binnengehaald die op de grens liggen van wat TNO kan, zoals het bouwen van een sonar processing systeem voor Defensie. Het bleef dus niet bij een prototype of advies: we hebben ook echt een operationeel systeem geproduceerd. Dat was een enorme uitdaging: het moest in één keer lukken, want meer geld was er niet. En het ís gelukt. Ook de industrie was onder de indruk. Zo’n project opent hopelijk ook weer nieuwe deuren.”

Luitenant ter zee eerste klasse

“In mijn werk heb ik het voordeel dat ik af en toe ook zelf het uniform van de klant draag. Na mijn militaire dienst bij de marine ben ik reservist geworden. Inmiddels ben ik luitenant ter zee eerste klasse. Hierdoor weet ik veel van het plannen van operaties en hoe ze worden aangestuurd. Die kennis komt van pas als ik in gesprek ben met Defensie en onderzoeksvoorstellen schrijf.”

Beste onderzeeboot voor de Koninklijke Marine

“Een volgende stap in mijn loopbaan bij TNO zou die van roadmap directeur kunnen zijn, bijvoorbeeld voor de roadmap military information superiority, waaronder ook mijn huidige werkgebied Under Water Warfare valt. In deze functie zou ik de inhoud moeten loslaten, en ik weet niet of ik dat wil. De Koninklijke Marine verdient de best mogelijke onderzeeboot. Als business developer kan ik daar het meest aan bijdragen.”

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag