skipttomaincontent

Raad voor het Defensieonderzoek

De Raad voor het Defensieonderzoek bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO.

Het defensiedeel omvat de vijftien afdelingen van de unit Defensie & Veiligheid waarvoor defensieonderzoek de voornaamste activiteit vormt. Leden van de Raad worden benoemd en ontslagen bij Koninklijk Besluit.

TNO Raad voor het Defensieonderzoek en secretaris

De huidige samenstelling van de TNO Raad voor het Defensieonderzoek is:
Ir. M.G.L.H. (Maarten) Tossings, voorzitter
Mr. M. (Marc) Gazenbeek, vice-voorzitter
Genmaj A. (André) Steur
Ir. M.J. (Marja) Eijkman) per 16 april 2020, op de foto staat nog Dr.ir. H.A.H.C. van Veen (MD Unit DSS a.i.)
Drs. A.P. (Auke) Venema
Ir. H.F. (Harold) Bousché, secretaris

Organisatie
Contact

Ir. Harold Bousché

  • Raad voor het Defensieonderzoek
  • Strategische Adviesraad
  • Nationale Veiligheid
  • Strategische samenwerking
  • Orchestrating Innovation

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.