Raad voor het Defensieonderzoek

De Raad voor het Defensieonderzoek bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO.

Het defensiedeel omvat het thema Defensie & Veiligheid en vijftien afdelingen waarvoor defensieonderzoek de voornaamste activiteit vormt. Leden van de Raad worden benoemd en ontslagen bij Koninklijk Besluit.

De huidige samenstelling van de TNO Raad voor het Defensieonderzoek is:
Ir. M.G.L.H. (Maarten) Tossings, voorzitter
Mr. M. (Marc) Gazenbeek, vice-voorzitter
Drs. H.G. (Henk) Geveke
Genmaj A. (André) Steur
Drs. A.P. (Auke) Venema
Ir. H.F. (Harold) Bousché, secretaris

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.