Menselijk gedrag en organisatie-innovatie

Wij werken aan innovaties op het gebied van sociale innovatie. Met interventies voor gedragsverandering versnellen we acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers. Ook werken we aan manieren voor samenwerking in coalities. We richten ons op onderzoek naar succes- en faalfactoren en ontwerpen sturing en controle in organisatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

2 speerpunten organisatie-ondersteuning

Wij helpen organisaties met effectievere samenwerking op het niveau van de gebruiker, organisatie en keten. We richten ons op 2 speerpunten: beïnvloedingsstrategieën en samenwerkingsprocessen.

1. Beïnvloedingsstrategieën

We ontwikkelen en optimaliseren beïnvloedingsstrategieën waarmee organisaties maatregelen en beslissingen nemen voor gewenst gedrag bij doelgroepen. Welke interventies zorgen voor adoptie van duurzaam gedrag bij consumenten of zelfredzaamheid bij burgers? Hoe krijgen we de overhand over menigten in situaties die uit de hand dreigen te lopen? Bijvoorbeeld tijdens militaire missies in het buitenland?

2. Samenwerkingsprocessen

We ontwerpen en faciliteren samenwerkingsprocessen tussen bedrijven, consumenten, overheden en burgers. Vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt gaan we na hoe samenwerking en besluitvorming tot stand komt. En op welke manier een genetwerkte samenwerking optimaal functioneert. De mogelijkheden van toekomstige internettechnologie zetten we in om mensen te betrekken en adoptie te verhogen.

Menselijk gedrag

Wij richten ons op het beïnvloeden van menselijk gedrag met behulp van technologie. Daarbij houden we rekening met het volgende:

 • Gedrag is veelal onbewust en gevangen in gewoontes. Dat maakt interventies ingewikkeld(er).
 • Gedrag is voor een groot deel sociaal bepaald. Naast individuele ervaringen, normen en motivatoren worden mensen zeer sterk gedreven door hun sociale context.

Invloed technologie gedragsverandering

We houden ons bezig met de invloed van technologie op gedragsverandering. Online omgevingen kunnen grote sociale krachten losmaken. Zoals tijdens de Arabische Lente. Met deze nieuwe platforms geeft men sociale ervaringen verder vorm en beïnvloeden we de opinie. Gewapend met deze kennis hebben we een sterk instrument voor (of tegen) gedragsverandering in handen.

Modellen

Voorbeelden van onze modellen zijn:

 • Customer Experience Model: verklaring voor retentie, churn en klantgedrag
 • User Experience Framework: meting en sturing op klantwaarde en klantverleiding
 • Gedragsmodellen: gedragsinterventies, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden van ICT

Organisatie-innovatie

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit en veiligheid zijn complex. Zó complex dat overheden, bedrijven, burgers en consumenten met elkaar moeten samenwerken om ze op te lossen. Daarom faciliteren wij genetwerkte, organisatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Daar waar draagvlak voor (online) samenwerking, sturing en controle nodig is. Denk aan:

 • crisismanagement
 • netwerksturing van infrastructuur zoals (water)wegen en rail
 • transsectorale samenwerkingsverbanden in het oplossen van bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening

We geven advies over het organiseren van (online) samenwerking door het faciliteren van draagvlak en inrichten van het proces.

Methodes

Voorbeelden van onze methodes zijn:

 • Het Nieuwe Werken als integrale benadering
  ICT, organisatie, werkplek en cultuur
 • Online co-creatie
  Samenwerken op grote schaal, plaats- en tijdsonafhankelijk
 • Integrale Commando Omgeving
  Besluitvorming, adaptieve teams, interfaces en werkbelasting

Volg de laatste ontwikkelingen

88 resultaten, getoond 1 t/m 5

Noors-Nederlandse nanosatellieten succesvol gelanceerd

Informatietype:
Nieuws
3 januari 2023

Twee Noors-Nederlandse nanosatellieten zijn vandaag met succes gelanceerd. De twee satellieten ‘Birkeland’ en ‘Huygens’ zijn door het bedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht.

TNO in de media 2022

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Een veilige stad, ontwerpen met VR, drijvende zonnepanelen en snelle detectie van biologische wapens. Bekijk de video voor al onze innovaties in 2022.

Peter Werkhoven treedt terug als lid van de Raad van Bestuur

Informatietype:
Nieuws
19 december 2022

Prof. Dr. Peter Werkhoven treedt op 1 januari 2023 terug als lid van de Raad van Bestuur. Hij doet dit uit eigen beweging en om persoonlijke redenen. Peter blijft een aantal dagen per week aan als ‘Scientific Advisor to the Board’. Daarnaast was en blijft hij een dag in de week hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Naar een toekomst bestendig bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
2 november 2022

In Doorn kwamen ruim honderd mensen bijeen om de tussenresultaten te delen van het vierjarige programma “Adaptief Bewaken & Beveiligen in stedelijk gebied”. In dit programma dat in 2020 is gestart, onderzoekt TNO,  samen met de Koninklijke Marechaussee én de Nationale Politie hoe de praktijk van Bewaken en Beveiligen meer toekomstbestendig kan worden.

Handboek voor hulp bij opsporing

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Iedereen kan een bijdrage leven aan opsporing. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.