Menselijk gedrag en organisatie-innovatie

Wij werken aan innovaties op het gebied van sociale innovatie. Met interventies voor gedragsverandering versnellen we acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers. Ook werken we aan manieren voor samenwerking in coalities. We richten ons op onderzoek naar succes- en faalfactoren en ontwerpen sturing en controle in organisatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

2 speerpunten organisatie-ondersteuning

Wij helpen organisaties met effectievere samenwerking op het niveau van de gebruiker, organisatie en keten. We richten ons op 2 speerpunten: beïnvloedingsstrategieën en samenwerkingsprocessen.

1. Beïnvloedingsstrategieën

We ontwikkelen en optimaliseren beïnvloedingsstrategieën waarmee organisaties maatregelen en beslissingen nemen voor gewenst gedrag bij doelgroepen. Welke interventies zorgen voor adoptie van duurzaam gedrag bij consumenten of zelfredzaamheid bij burgers? Hoe krijgen we de overhand over menigten in situaties die uit de hand dreigen te lopen? Bijvoorbeeld tijdens militaire missies in het buitenland?

2. Samenwerkingsprocessen

We ontwerpen en faciliteren samenwerkingsprocessen tussen bedrijven, consumenten, overheden en burgers. Vanuit een wetenschappelijk vertrekpunt gaan we na hoe samenwerking en besluitvorming tot stand komt. En op welke manier een genetwerkte samenwerking optimaal functioneert. De mogelijkheden van toekomstige internettechnologie zetten we in om mensen te betrekken en adoptie te verhogen.

Menselijk gedrag

Wij richten ons op het beïnvloeden van menselijk gedrag met behulp van technologie. Daarbij houden we rekening met het volgende:

 • Gedrag is veelal onbewust en gevangen in gewoontes. Dat maakt interventies ingewikkeld(er).
 • Gedrag is voor een groot deel sociaal bepaald. Naast individuele ervaringen, normen en motivatoren worden mensen zeer sterk gedreven door hun sociale context.

Invloed technologie gedragsverandering

We houden ons bezig met de invloed van technologie op gedragsverandering. Online omgevingen kunnen grote sociale krachten losmaken. Zoals tijdens de Arabische Lente. Met deze nieuwe platforms geeft men sociale ervaringen verder vorm en beïnvloeden we de opinie. Gewapend met deze kennis hebben we een sterk instrument voor (of tegen) gedragsverandering in handen.

Modellen

Voorbeelden van onze modellen zijn:

 • Customer Experience Model: verklaring voor retentie, churn en klantgedrag
 • User Experience Framework: meting en sturing op klantwaarde en klantverleiding
 • Gedragsmodellen: gedragsinterventies, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden van ICT

Organisatie-innovatie

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit en veiligheid zijn complex. Zó complex dat overheden, bedrijven, burgers en consumenten met elkaar moeten samenwerken om ze op te lossen. Daarom faciliteren wij genetwerkte, organisatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Daar waar draagvlak voor (online) samenwerking, sturing en controle nodig is. Denk aan:

 • crisismanagement
 • netwerksturing van infrastructuur zoals (water)wegen en rail
 • transsectorale samenwerkingsverbanden in het oplossen van bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening

We geven advies over het organiseren van (online) samenwerking door het faciliteren van draagvlak en inrichten van het proces.

Methodes

Voorbeelden van onze methodes zijn:

 • Het Nieuwe Werken als integrale benadering
  ICT, organisatie, werkplek en cultuur
 • Online co-creatie
  Samenwerken op grote schaal, plaats- en tijdsonafhankelijk
 • Integrale Commando Omgeving
  Besluitvorming, adaptieve teams, interfaces en werkbelasting

Volg de laatste ontwikkelingen

81 resultaten, getoond 1 t/m 5

Jubileum TNO: 90 jaar aan innovaties

Informatietype:
Nieuws
30 september 2022

Dit jaar bestaat TNO 90 jaar. Opgericht in 1932 om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In die negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Voor de komende jaren stelt TNO wederom ambitieuze doelen die ze samen met haar partners dit decennium wil realiseren.

Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel

Criminelen pakken door 'crimineel' te denken. Dit is het uitgangspunt van het Ondermijningslab, een samenwerkingsprogramma van TNO en alle RIEC’s in Nederland.

TNO over Miljoenennota: juist nu is innovatie essentieel

Informatietype:
Nieuws
20 september 2022

De Miljoenennota en Troonrede gaan in op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen waarvoor Nederland staat. In samenwerking met universiteiten en ondernemers werkt TNO aan structurele oplossingen voor een duurzame, veilige, digitale en gezonde samenleving om zo het verdienvermogen en de arbeidsmarkt van Nederland te versterken.

Doorbraak in schreeuwend personeelstekort

Informatietype:
Artikel

Personeelstekort is een groeiend probleem. TNO stelt een systeemaanpak voor om dit op te lossen.

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.