Wapensystemen

Thema:
Protection, munitions and weapons

Vooral het Ministerie van Defensie zet wapensystemen in. Van klein kaliber systemen tot omvangrijke complexe raketsystemen. Aan die systemen en hun prestatie in de gevechtscontext worden hoge eisen gesteld. Voor het bepalen van de bijdrage van een wapensysteem aan die gevechtscontext moeten veel, en steeds meer, aspecten worden meegenomen. Voor een goed advies moeten al die aspecten met elkaar in verband gebracht worden.

Een belangrijk deel van de expertise van Wapensystemen is het vermogen om vanuit (wapen)systeemoptiek een heel spectrum van kennisgebieden te verbinden, van technisch inhoudelijk tot militair operationeel. Wapensystemen zijn duur, en in de praktijk kunnen maar beperkt deeleigenschappen ervan experimenteel worden beproefd.

Vandaar dat Wapensystemen systeemanalyses vooral uitvoert onder inzet van modellen en simulaties. De kern van het analyse werk zit in de daadwerkelijke impact van een wapensysteem op een doelsysteem, en meer en meer voortbrengende fenomenen en resulterende effecten worden in modellen ingebracht.

Zo kan Wapensystemen de baan van een munitie bepalen, de trefkans berekenen, de schade aan een doel inschatten, de functionele consequenties voor het doel uitrekenen. Met die inzichten kan dan weer bepaald worden hoe wapensystemen optimaal ingezet kunnen worden. Waarbij optimaal kan betekenen dat juist bepaalde schade vermeden dient te worden.

Systemen die presteren

Systeemprestatieanalyses worden gebruikt om aan het Ministerie van Defensie adviezen te geven bij:

 • Het stellen van eisen aan systemen passend binnen een operationele behoefte;
 • Selectie van kandidaatsystemen binnen verwervingstrajecten;
 • Vaststellen van de mate waarin systemen aan eisen voldoen;
 • Het vaststellen van het potentieel van toekomstige systemen voor beleidsdoeleinden;
 • Het inzetten van systemen door eindgebruikers.

Voor klanten uit de defensie industrie worden adviezen gegeven over:

 • Trouble shooten van problemen bij bestaande systemen;
 • Keuzen die tijdens ontwikkeling van systemen te maken zijn;
 • Uitingen van die industrie in het kader van marketingdoeleinden.

Meer en meer herkent de defensie industrie de waarde van de expertise van Wapensystemen.

Toepassingen en impact

Aansprekende voorbeelden van impact van de expertise resultaten zijn:

 • De Tweede Kamer discussieert in 2008 over de nieuw te verwerven politiemunitie op basis van rapporten van TNO;
 • TNO leverde de onderbouwing om het kanonsysteem op de CV90 uit te voeren in het 35mm kaliber, waardoor de Nederlandse Defensie als eerste beschikking kreeg over een dergelijke capaciteit;
 • TNO bepaalde de zogenaamde Missile Performance Data Set die geïmplementeerd op schepen van de Koninklijke Marine bijdraagt aan optimale inzet van luchtverdedigings-raketsystemen;
 • TNO's focus op Consequence of Intercept binnen het gebied van Theatre Ballistic Missile Defence leidt ertoe dat dit onderwerp ook op politiek niveau als belangrijk wordt aangeduid tijdens de NATO Summit in Lissabon.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 11 t/m 14

Bescherming en overlevingsvermogen van marineschepen

Informatietype:
Artikel
Het vermogen van een marineschip om te overleven en operationeel te blijven na een aanval, is van levensbelang voor de marine én de bemanning.

Explosiedreigingen tegengaan

Informatietype:
Artikel

Munitieveiligheid

Informatietype:
Artikel

Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) Bescherming

Informatietype:
Artikel