Strategie en beleid

Robotisering, kunstmatige intelligentie, circulaire economie: de ontwikkelingen gaan vliegensvlug. Wil je als samenleving goed omgaan met de veranderende wereld, dan moet je wendbaar zijn. Denk aan nieuw gedrag van burgers, nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en nieuw beleid van de overheid. De afdeling Strategy en policy helpt partijen bij deze veranderingen.

Breed perspectief

Onze klanten zijn de Europese Commissie, het Ministerie van Economische Zaken, gemeentes en provincies. Door de diverse achtergronden en klanten kijken we bij analyses naar economische, ecologische, juridische, culturele en politieke aspecten. Zo komen we tot gedegen resultaat met impact op de maatschappij.

Strategische beleidsvraagstukken rondom innovatie

We richten ons niet op de technische kant van innovatie, maar kijken naar strategische beleidsvraagstukken aan het begin en einde van de innovatiecyclus. Dit doen we vanuit een hechte afdeling met diverse achtergronden. De afdeling bestaat uit 3 teams:

 • Environmental planning
  • Focust op het versterken van strategische besluitvorming rondom duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling.
  • Op basis van onderzoek naar de interactie tussen kennis, mens en omgeving.
  • Niet gericht op de technische maatregelen zelf, maar op de organisatie ervan.
 • Innovation intelligence (iTeam)
  • Analyseert de impact van innovatie en technologie op economie en maatschappij.
  • Analyseert hoe we de innovatie optimaal kunnen inzetten voor het bereiken van maatschappelijke doelen.
  • Is zeer actief in Europa, zoals bij digitalisering van de industrie via Horizon2020 projecten.
 • Digital society
  • Evalueert en bemiddelt bij vraagstukken rond digitalisering.
  • Werkt aan een Privacy Roadweb, dat onderzoekt hoe organisaties zich kunnen ontwikkelen als gebruikers en hun privacy centraal staan.

Beleid over kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is een voorbeeld van een impactvolle ontwikkeling die vraagt om veranderingen in strategie en beleid. De overheid zet AI al in bij maatschappelijke problemen. Vaak met succes, maar soms gaat het mis. Het is dan lastig om het systeem goed bij te sturen, omdat AI niet transparant is of expertise ontbreekt. Zo zijn er voorbeelden van algoritmes die groepen mensen stigmatiseren en benadelen.

Ook weten burgers het vaak niet als de overheid AI-systemen inzet, en op basis van welke data een beslissing tot stand komt. Transparantie en uitlegbaarheid ontbreekt en dat heeft gevolgen voor het vertrouwen in AI. En doordat burgers niet actief genoeg worden betrokken bij AI-ontwikkelingen, worden hun belangen in te beperkte mate bewaakt. Terwijl beslissingen via AI wel steeds meer invloed krijgen op het dagelijks leven van burgers. Dit moet snel worden aangepakt. Volgens ons is de oplossing het ontwikkelen van transparante en mensgerichte AI-oplossingen en beter toezicht.

Inclusieve AI-systemen

Wat we voor ogen hebben zijn inclusieve AI-systemen die rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. We willen bijdragen aan verbetering, door te experimenteren met AI-proeftuinen waar transparantie en de mens centraal staan. Deze proeftuinen bestaan uit gemengde gemeenschappen met data-onderzoekers, data-ingenieurs, beleidsmakers, overheidsfunctionarissen en burgers. Zij denken samen na over de ontwikkeling van AI-oplossingen binnen de publieke sector.

Meer weten over onze visie op AI-oplossingen binnen de publieke sector? Lees het whitepaper Op Zoek naar de Mens in AI (pdf) of beluister de gelijknamige podcast.

Experimenteren met beleid in het Policy lab

De ontwikkelingen op het vlak van AI bieden ook nieuwe kansen voor beleidsmakers. Zij kunnen nieuwe inzichten opdoen en beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Maar hoe maak je beleid op dat gebied? Bij Strategy en policy ontwikkelden we een methodiek voor het experimenteren met deze nieuwe manier van beleid maken: het Policy Lab.

Het Policy lab is een methodiek voor het uitvoeren van gecontroleerde experimenten met nieuwe databronnen en technologieën, voor het maken van data-gedreven beleid. Beleidsmakers experimenteren met nieuw beleid in een veilige omgeving en schalen successen vervolgens op.

3 fasen

Het Policy lab kent 3 fasen:

 1. verkennen van nieuwe databronnen en technologieën en hun impact op beleid
 2. gezamenlijk opzetten van experimenten en het betrekken van verschillende stakeholders
 3. implementatie, opschaling en monitoring van data-gedreven beleid

Deze benadering kun je toepassen op vraagstukken door het doorlopen van de 3 fasen of juist het uitdiepen van een van de fasen.

Pilot jeugdbeleid Rotterdam

Momenteel is een pilotexperiment gaande met de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZK). Het einddoel is een beter beleidsmodel rondom de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en het voorkomen van werkloosheid of gebrek aan opleiding onder jongeren.

De pilot onderzoekt welke factoren bepalend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Hiervoor worden databronnen gekoppeld en verkent een combinatie van statistische methodes en ‘machine learning’ welke factoren bepalend zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

Expertisegroepen

Laat je verder inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

Orchestrating Innovation

Informatietype:
Artikel
Orchestrating Innovation faciliteert samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven rondom innovatie. Ontdek ook ons leerprogramma.

Missiegedreven onderzoeks- en innovatiebeleid

Informatietype:
Artikel