Informatietype:
Project
Thema:
Future electronics
Unit:
High Tech Industry

AIKON Health: draagbare sensor voor mensen met hartfalen

Alleen al in Europa leven meer dan 15 miljoen mensen met hartfalen. Zonder waakzame zorg, veranderingen in leefstijl en effectieve medicijnen zullen hun aandoeningen verergeren en uiteindelijk tot de dood leiden. AIKON Health, een spin-off van TNO, ontwikkelt een eigen wearable waarmee cardiologen en hartverpleegkundigen hun patiënten beter kunnen monitoren en waarmee hartfalenpatiënten thuis beter met hun aandoening kunnen omgaan. Met hun propositie beoogt AIKON Health het aantal vermijdbare heropnames met minstens 25% te verminderen.

Meer dan 50% van de patiënten met hartfalen wordt binnen vier maanden na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen. Vaak is het een uitdaging om deze patiënten de leefstijl en medicatieprotocollen te laten aanhouden die nodig zijn voor een betere kwaliteit van leven. Gemiddeld kan het voor deze patiëntenpopulatie vier tot zes maanden duren voordat de titratie van hun medicatie op orde is. Tot slot zijn patiënten niet altijd open over hun toestand of activiteiten en reageren ze niet altijd onmiddellijk op veranderingen in hun gezondheid. Cardiologen en hartverpleegkundigen hebben de taak om deze patiënten constant te monitoren en om de twee weken te controleren, wat leidt tot frequente ziekenhuisbezoeken en een belasting voor het gezondheidszorgsysteem.

De thuisoplossing

Op basis van de health patch-technologie die TNO bij Holst Centre heeft ontwikkeld, ontwikkelt AIKON Health een reeks draagbare sensoren om op de kenmerkende aanwijzingen van voortschrijdend hartfalen te monitoren en hartteams in staat te stellen hun patiënten op afstand te monitoren. Dit ontlast enerzijds de gezondheidszorg en maakt het anderzijds gemakkelijker voor de patiënten. Het apparaat meet de tekenen van progressie van hartfalen, waaronder hartslag, ademhaling en vochtophoping, en kan de toestand van een patiënt volgen en hartteams voorzien van de gegevens die ze nodig hebben om snellere, effectievere zorgbeslissingen te nemen.

Het apparaat heeft een Bluetooth-verbinding en kan tot 14 dagen zonder onderbreking gegevens verzamelen – veel langer dan de 3 tot 4 dagen die met de huidige stand van de techniek mogelijk zijn. Dit is te danken aan de revolutionaire, 3D-geprinte, op droge elektroden gebaseerde sensorpatch die TNO bij Holst Centre heeft ontwikkeld. De complete apparaatoplossing bestaat uit deze patch voor eenmalig gebruik en herbruikbare, oplaadbare elektronica waarmee zonder onderbreking gegevens worden verzameld en een dieper inzicht in de gezondheid van de patiënt wordt verkregen.

Patiënten en ziekenhuizen ontlasten

Met continue, langdurige monitoring zullen patiënten veel eerder op de hoogte worden gesteld van biologische veranderingen en kunnen cardiologen en hartverpleegkundigen eventuele veranderingen in de hartgezondheid van hun patiënten gemakkelijker opmerken. Op deze manier wil AIKON Health aanpassingen aan medicatie sneller en effectiever maken, ziekenhuisopnames verminderen en kosten verlagen voor ten minste 25% van de gevallen van hartfalen.

Voor de toekomst ziet AIKON Health ook potentiële toepassingen voor het apparaat voor andere hartaandoeningen. Bovendien kunnen de enorme hoeveelheden gegevens die door de apparaten worden verzameld er mettertijd toe leiden dat digitale biomarkers worden vastgesteld waarmee hartfalen kan worden voorspeld en zelfs voorkomen. Mogelijk kan de technologie zelfs worden toegepast om cardiovasculaire klinische medicatietrajecten te versnellen.

Thiru-Aikon

“Hartfalen gaat gepaard met een hoge mortaliteit, waarbij het risico het hoogst is direct nadat de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen. Door op afstand hartfalenindicatoren te monitoren voor vroegtijdige detectie en interventie, kan het herstel drastisch worden verbeterd en kunnen heropnames worden voorkomen.”

Thiru Kanagasabapathi

Aikon Health

Partnerschap voor succes

AIKON Health heeft nu een werkend prototype van het apparaat en is op zoek naar partners om het product bij de patiënten te helpen brengen die het het hardst nodig hebben. Hiertoe behoren investeerders die de productie van de apparaten kunnen ondersteunen, klinische partners die geïnteresseerd zijn in het valideren van het apparaat in een klinische omgeving, en leveranciers van oplossingen voor monitoring op afstand/telemonitoring die reeds actief zijn in ziekenhuizen en hartklinieken. Als het apparaat op bestaande monitoringsystemen wordt aangesloten, zal het sneller op de markt kunnen worden gebracht en makkelijker ingang vinden.

Wilt u helpen het leven van hartfalenpatiënten te verbeteren? Neem dan vandaag nog contact op met TNO om in contact te komen met AIKON Health.

Laat je inspireren

2 resultaten, getoond 1 t/m 2

TNO ontwikkelt eerste methode voor volledig circulaire elektronica

Informatietype:
Nieuws
25 april 2024
TNO ontwikkelt nieuwe methode om electronica beter te kunnen recyclen na levensduur.

TNO lanceert spin-off AIKON Health voor draagbare monitoring gezondheid

Informatietype:
Nieuws
13 september 2023