Tech Transfer-projecten

Met ons Tech Transfer-programma vertalen we toegepast onderzoek naar praktische toepassingen in de buitenwereld. Bekijk de huidige projecten. Laat het ons weten als je wil bijdragen aan of investeren in deze nieuwste technologieën.

Box Bridge: Significant goedkopere fietsbruggen door gebruik van innovatieve bouwmaterialen.

Uitgebreidere info hoe het innovatieve project Box Bridge dit voor elkaar krijgt volgt nader.

ECO-Bind: milieuvriendelijk asfalt zonder fossiele componenten

Om asfalt te maken, is er altijd gebruik gemaakt van het op aardolie gebaseerde bitumen. TNO heeft hiervoor nu een duurzaam alternatief ontwikkeld: ECO-Bind. Als milieuvriendelijke vervanger voor bitumen kan biomassa worden gebruikt die als restproduct van afvalwaterzuivering overblijft. Dit biedt grote kansen voor de verduurzaming van de asfaltsector en de wegenbouw.

InnSenTec: temperaturen meten op een groot oppervlak

Het printen van micro-elektronica op superdunne folie biedt ongekend veel mogelijkheden. Bij Holst Centre op de High Tech Campus in Eindhoven werken we samen met partners aan veelbelovende, innovatieve toepassingen. Zo ontwikkelden we een technologie om met sensoren over een groot oppervlak op veel plekken tegelijk temperaturen te meten.

MetaCap: de werkelijkheid in de virtuele wereld brengen

Videogesprekken zijn in hun opzet best saai, omdat alles in 2D is. TNO brengt daarom de werkelijkheid dichter bij de virtuele wereld. Door het gebruik van speciale camera’s zijn mensen in een dieptebeeld te registreren en tijdens een gesprek zo realistisch weer te geven alsof ze bij je op de bank of aan de vergadertafel zitten. Het beeld gaat van het platte 2D naar 3D. De technologie MetaCap is inmiddels marktrijp.

NetSquid: simulator voor quantumtechnologie

De markt heeft hoge verwachtingen van quantumcomputers en -netwerken. Maar de technologie en de benodigde infrastructuur moeten zich de komende jaren nog bewijzen. Academici en marktpartijen zijn voorlopig aangewezen op demonstrators en pilotprojecten. Een mooie kans voor NetSquid, een geavanceerde simulator om quantumnetwerken te ontwerpen en te testen.

PillarWave: ultrasone pleister op de huid vervangt bezoek aan ziekenhuis

Het maken van een echogram, bijvoorbeeld om de conditie van een orgaan zoals het hart of de bloedsomloop goed in beeld te brengen, gebeurt doorgaans door een expert sonograaf in een ziekenhuis of diagnostisch centrum. TNO heeft in een technologie ontwikkeld, waarbij een flexibele pleister op de huid met ultrageluid beelden maakt over een langere periode van het te onderzoeken orgaan. Dit maakt de gang naar het ziekenhuis voor veel onderzoek overbodig omdat de patiënt thuis is te volgen.

Plasmatechnologie: grote stap richting volledig circulaire chemie

Plasmatechnologie is al vele decennia oud, maar door het traditionele proces te optimaliseren kan het een sleuteltechnologie worden om de chemie circulair te maken. TNO werkt in Brightsite samen met Brightlands Chemelot Campus, Maastricht University en het bedrijf Sitech Services om het broeikasgas methaan om te zetten in waterstof en hoogwaardige koolwaterstoffen. Zo blijft koolstof in de keten door er waardevolle halffabrikaten van te maken in plaats van het als CO2 uit te stoten.

Sensormat: vitale lichamelijke functies contactloos meten

Het meten van vitale functies als hartslag en ademhaling zijn doorgaans een momentopname en is er altijd apparatuur voor nodig die met het lichaam is verbonden. Het zou mooi zijn als je bijvoorbeeld baby’s thuis of patiënten in een ziekenhuis continu zou kunnen monitoren, zonder pleisters, slangetjes of snoertjes. Dat kan nu met de bij TNO in Holst Centre ontwikkelde sensormat.

Unieke behandelmethode helpt veteranen snel van PTSS af

Van de Nederlandse veteranen ontwikkelt zo’n 10% een posttraumatische stressstoornis (PTSS) binnen 10 jaar na uitzending. 30 tot 50% herstelt ondanks intensieve zorg niet. Uit onderzoek blijkt dat veteranen maar zeer beperkt profiteren van het huidige aanbod aan psychotherapieën. Dat onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen en effectueren van nieuwe behandelingsopties voor deze groep. Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben we de Memrec-methode doorontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress bij veteranen. En met succes.

Unieke kennis quantum communicatie vermarkten

Quantum technologie is aan een gestage opmars bezig, maar weinig bedrijven hebben de kennis om hier iets mee te kunnen doen. Tegelijkertijd zet de EU zwaar in op deze technologie en wil de Commissie over een paar jaar een quantum communicatie-infrastructuur realiseren. TNO, dat al vele jaren onderzoek doet naar quantum technologie en toepassingen, ziet kansen voor een spin-off uit eigen gelederen om hier nieuwe markten aan te boren.

Onderwater datacommunicatie via akoestiek

Op land hebben we met 4G/5G, wifi en Bluetooth buiten en binnen snelle draadloze datacommunicatie tot onze beschikking. Maar onder water zijn deze technologieën praktisch onbruikbaar, terwijl daar steeds meer behoefte is aan betrouwbare draadloze communicatie. TNO is al decennia gespecialiseerd in een veelbelovend alternatief: akoestiek. Geluid als drager van signalen: een soort ‘onderwater wifi’ voor lange afstanden en ‘onderwater Bluetooth’ voor korte.