Informatietype:
Project
Thema:
Werk en gezondheid
Unit:
High Tech Industry

Unieke behandelmethode helpt veteranen snel van PTSS af

Van de Nederlandse veteranen ontwikkelt zo’n 10% een posttraumatische stressstoornis (PTSS) binnen 10 jaar na uitzending. 30 tot 50% herstelt ondanks intensieve zorg niet. Uit onderzoek blijkt dat veteranen maar zeer beperkt profiteren van het huidige aanbod aan psychotherapieën. Dat onderstreept de noodzaak van het ontwikkelen en effectueren van nieuwe behandelingsopties voor deze groep. Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben we de Memrec-methode doorontwikkeld voor de behandeling van posttraumatische stress bij veteranen. En met succes.

Militairen en niet-militairen

Ook bij niet-militaire populaties hebben bestaande behandelingen slechts beperkt succes en kan Memrec uitkomst bieden. Tot 60% van de angstpatiënten krijgt namelijk te maken met een terugkeer van klachten. Een gangbare verklaring voor de terugkeer van angst is dat eerder geleerde angsten niet kunnen worden gewist: ze zouden voor altijd staan gegrift in ons geheugen.

Buitensporige angst verdwijnt

Er is nu dus alle reden tot optimisme. Na jaren van wetenschappelijk onderzoek is eerder aan de Universiteit van Amsterdam een nieuwe interventie-strategie ontwikkeld voor de behandeling van irrationele angsten. Met de Memrec-methode wordt het bestaande angstgeheugen zodanig aangepast dat buitensporige angst volledig verdwijnt.

De Memrec-methode is om 2 redenen aantrekkelijk:

  1. de confrontatie met de angst duurt kort
  2. bij meer dan 80% van de mensen is na één of twee behandel-sessies de irreële angst feitelijk weg

Allerlei angsten zijn inmiddels succesvol behandeld, van fobieën en paniek tot aan PTSS. Hoogleraar klinische psychologie Merel Kindt van de UvA heeft inmiddels een kliniek opgericht waar ze mensen met angsten en fobieën behandelt.

Succesvolle pilot

In samenwerking met ARQ Centrum ’45 hebben we een pilot-studie uitgevoerd onder acht getraumatiseerde veteranen. Na één sessie bleek het merendeel van de deelnemers gedeeltelijk of volledig van hun trauma’s verlost. Een opzienbarend resultaat, omdat de ervaringen met het behandelen van PTSS vaak zeer langdurig is en lang niet altijd succesvol.

Snel, betaalbaar en effectief

Een vervolgstudie met meer kandidaten moet een stevige wetenschappelijke basis onder de methode leggen. Ook is er overleg nodig met betrokken partijen als Defensie, VWS en verzekeraars. Duidelijk is dat het hier om een methode gaat die nu al bewezen snel, betaalbaar en effectief blijkt en overal ter wereld toepasbaar is.

Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Kelly Ackermans.