Informatietype:
Project
Thema:
Veilige chemische innovaties
Unit:
High Tech Industry

Benzeensensor: lage concentraties van benzeen opsporen

Vooral voor werknemers in de petrochemische industrie is het een levensgevaarlijke stof: benzeen. Deze zeer giftige, vluchtige verbinding kan ernstige klachten veroorzaken. Daarom wil je benzeen het liefst direct opsporen. Wij zijn al erg ver met de ontwikkeling van een kleine, draagbare en betaalbare sensor die dit kan.

Op dit moment zijn er geen kleine, draagbare sensoren die in lage concentraties benzeen specifiek kunnen opsporen. Een groot probleem. Want hoe eerder je de blootstelling opmerkt, hoe sneller je maatregelen kunt nemen. Nu gebruiken bedrijven vaak meer indirecte metingen.

Huidige systemen komen tekort

Vooral in de petrochemische industrie is er veel behoefte aan de benzeensensor. Hier zijn de risico’s groot en wordt de regelgeving steeds strenger. Bij een te hoge concentratie slaat het systeem achter de sensor alarm. Nu is dat per stof afzonderlijk nog niet vast te stellen. Ook meten de huidige systemen veel te grof. Hierdoor worden operaties soms onnodig stilgelegd met alle financiële gevolgen van dien. Aan de andere kant merken de sensoren benzeen niet altijd goed op. Zo kunnen werknemers ongemerkt ziek worden.

Wereldprimeur in de maak

Inmiddels hebben onze experts een sensor gebouwd die zeer lage concentraties van een groep stoffen (aromaten) snel kan opsporen. De volgende fase moet een sensor opleveren die heel specifiek de aanwezigheid van het kankerverwekkende benzeen kan vaststellen. Hier is nog zeker een jaar onderzoek, bouwen en testen voor nodig.

Interesse?

Wil je ook investeren in de ontwikkeling van de sensor en daarmee wereldwijd vooroplopen? Laat het ons weten. De samenwerking kan als resultaat een bv, joint-venture of licentie hebben. Behalve uit de offshore en onshore olie- en gasindustrie is er grote belangstelling voor toepassingen in andere sectoren.