Informatietype:
Project
Thema:
Smart industry
Duurzame chemische industrie
Unit:
High Tech Industry

ECO-Bind: milieuvriendelijk asfalt zonder fossiele componenten

Om asfalt te maken, is er altijd gebruik gemaakt van het op aardolie gebaseerde bitumen. TNO heeft hiervoor nu een duurzaam alternatief ontwikkeld: ECO-Bind. Als milieuvriendelijke vervanger voor bitumen kan biomassa worden gebruikt die als restproduct van afvalwaterzuivering overblijft. Dit biedt grote kansen voor de verduurzaming van de asfaltsector en de wegenbouw.

Bitumen schaarser en duurder

Het idee komt voort uit het onderzoeksproject 'Advanced Solutions for Asphalt Pavements' - een onderzoek dat TNO in samenwerking met de TU Delft heeft uitgevoerd. Het doel was om biopolymeren en bio-oliën uit afvalwaterstromen te gebruiken voor asfaltmengsels. Want nu olie schaarser en duurder wordt, wordt het voor de asfaltsector steeds lastiger om bitumen tegen redelijke prijzen in te kopen. Er is onderzoek gedaan naar alternatieven (bijv. plantaardige oliën zoals soja-, palm- of zonnebloemolie), maar deze hebben als grote nadeel dat ze een onnodig beslag leggen op waardevol land en ook nog eens concurreren met de voedselvoorziening.

Overtuigende lab-resultaten

Op basis van lab-resultaten blijkt ECO-Bind geschikt te zijn als vervanger voor bitumen. Binnenkort volgt een praktijktest onder reële weers- en verkeersomstandigheden.

Dit kan een omslag gaan betekenen voor de wegenbouw. Het wereldwijde wegennet beslaat naar schatting ongeveer 65 miljoen kilometer. In de EU, de VS en China wordt jaarlijks ongeveer 750 miljard euro uitgegeven aan de aanleg en het onderhoud van wegen. Als bitumen volledig kan worden vervangen door een milieuvriendelijk product, wordt de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen op termijn aanzienlijk verminderd. Tegelijkertijd betekent dit dat er veel minder vervuild water zal worden geloosd in rivieren, meren en zeeën.

Micro-organismen in afvalwater

De biopolymeren en bio-oliën die nodig zijn voor ECO-Bind, worden bij het afvalwateringszuiveringsproces gevormd door micro-organismen. Slib kan bijvoorbeeld worden vergist, wat resulteert in polymeerhoudende bacteriën. Het biopolymeer PHBV dat op basis hiervan ontstaat, kan als vervanger van bitumen worden gebruikt, terwijl het resterende residu nutriënten bevat die kunnen worden gebruikt voor bemesting van de bodem.

Eerste grote innovatie in een eeuw

Het gebruik van ECO-Bind zou de eerste echte innovatie met milieu-impact in de wegenbouw betekenen na lange tijd. In de afgelopen eeuw zijn (afgezien van het verbod op teer) de samenstelling en de productie van asfalt nauwelijks veranderd. De afgelopen twintig jaar is er geëxperimenteerd met biomaterialen, maar dit heeft nog niet voor een echte doorbraak gezorgd.

Fossiel bitumen volledig overbodig

Met deze nieuwe technologie en toepassing kan uiteindelijk volledig worden afgestapt van bitumen op fossiele basis. De afhankelijkheid van ruwe olie daalt daardoor sterk, en voor asfaltproducenten en wegenbouwers betekent dit een echte innovatie zonder dat de samenleving hoeft in te boeten op een hoogwaardig wegennet.

TNO gaat graag in gesprek met marktpartijen die interesse hebben om ECO-Bind toe te passen of te investeren in de ontwikkeling ervan.

Research paper

Is this the end of the road for bio‐inspired road construction materials?

Get inspired

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

PITCCH event: Showcasing Open Innovation

Informatietype:
Evenement
Het PITCCH evenement presenteert successen uit het project, geeft praktische tips voor Open Innovatie projecten en bespreekt routes voor financiering van Open Innovatie.
Startdatum:
Locatie:
Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg, Stuttgart – Bertha-Benz Hall

Veilig de weg op met reflecterende coating

Informatietype:
Insight
18 januari 2023

TNO in kerngroep project SYSCHEMIQ voor een circulaire economie

Informatietype:
Nieuws
28 februari 2022