Informatietype:
Project
Thema:
Quantum technologie
Unit:
High Tech Industry

NetSquid: simulator voor quantumtechnologie

In samenwerking met

TU Delft (QuTech)

De markt heeft hoge verwachtingen van quantumcomputers en -netwerken. Maar de technologie en de benodigde infrastructuur moeten zich de komende jaren nog bewijzen. Academici en marktpartijen zijn voorlopig aangewezen op demonstrators en pilotprojecten. Een mooie kans voor NetSquid, een geavanceerde simulator om quantumnetwerken te ontwerpen en te testen.

Van lab naar praktijk

Er is al veel voortgang geboekt op het gebied van quantumnetwerken. Maar de ontwikkeling van quantuminternet staat nog in de kinderschoenen. Dat moet het mogelijk maken om volledig veilig te communiceren. En om quantumapparaten, met name quantumcomputers en -sensors, met elkaar te verbinden.

Voor het zover is, moet het traject van lab naar praktijk en daarvoor zijn simulaties essentieel. NetSquid loopt met haar simulator voor op de markt en is voor bedrijven en overheidsinstellingen de ideale omgeving om te experimenteren met quantumnetwerken. Denk aan telecombedrijven, financiële instellingen, meteorologie, Defensie of andere partijen die belang hebben bij zulke geavanceerde netwerken en de bijbehorende baanbrekende toepassingen.

Europese successen

NetSquid is ontwikkeld door QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO. QuTech is wereldwijd koploper in onderzoek naar quantumtechnologie. In Europees verband speelt NetSquid al een belangrijke rol in de Quantum Internet Alliance (QIA) die deel uitmaakt van het European Quantum Technologies Flagship. Dit is een EU-programma waarvoor een miljard euro beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek.

NetSquid is ook als modellering en simulatietool ingezet voor het initiatief European Quantum Communication Infrastructure. Het doel hiervan is een ultraveilig en veelzijdig pan-Europees quantuminternet te realiseren om de economie te stimuleren en de samenleving te beschermen tegen cyberaanvallen. In ons land is er in het Nationaal Groeifonds in het voorjaar van 2021 een bedrag van ruim 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de Nederlandse quantumsector.

Interesse?

We gaan graag in gesprek met academische partijen en marktpartijen die aan de wieg willen staan van quantumtechnologie en de veelbelovende toepassingen daarvan. Interesse? Laat het ons weten en neem contact op met Rolph Segers.

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

HERACLES legt basis voor veilige datadeling in zorg

Informatietype:
Insight
6 februari 2024
In het project HERACLES gebruiken we veilige data-uitwisseling voor kankeronderzoek. Dit legt de basis voor de zorg van de toekomst.

Zevenjarig quantum-onderzoeksprogramma van start bij TNO

Informatietype:
Insight
28 november 2022

Federated learning: maak kennis met privacybestendige data analyse

Informatietype:
Artikel

Nederlandse Willy Wortels maar buitenlandse Dagoberts

Informatietype:
Insight
23 juni 2022

Quantumtechnologie in ontwikkeling

Informatietype:
Artikel