Informatietype:
Project
Thema:
Duurzame ondergrond
Unit:
High Tech Industry

Nitraatsensor: kwaliteit van bodem en oppervlaktewater meten

In samenwerking met

Wageningen University & Research (WUR)

De kwaliteit van landbouwgrond en oppervlaktewater bewaken gebeurt steeds meer met sensoren. Maar de huidige metingen zijn niet erg nauwkeurig en kosten tijd. Wij ontwikkelden optische sensoren die betaalbaar zijn, makkelijk zijn toe te passen, heel precies meten en de resultaten realtime beschikbaar maken. Nitraatconcentraties en de bronnen daarvan zijn op deze manier eenvoudig vast te stellen en te controleren.

Gezond drinkwater en een vruchtbare bodem

Bemesting van het land met voedingsstoffen als fosfaat en nitraat is nodig voor de groei van gewassen. Maar een teveel zorgt voor problemen. Dan kunnen de stoffen uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater. En dat brengt de kwaliteit van ons drinkwater in gevaar. Voor partijen als waterschappen, provincies en waterzuiveringsinstallaties is het daarom erg belangrijk om op tijd te weten waar concentraties van meststoffen te hoog dreigen te worden.

Een succesvol prototype

We hebben inmiddels een prototype nitraatsensor ontwikkeld in nauwe samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) en enkele bedrijven. Samen hebben we onze diepgaande kennis over technologie, landbouw, waterbeheer en ondernemerschap gebundeld. De eerste succesvolle test hebben we uitgevoerd op landbouwgrond. Nu willen we met ondernemers de sensor doorontwikkelen voor uiteenlopende bodemsoorten en oppervlaktewater.

Uitbreiding bestaand meetnet

Er bestaat al sinds begin jaren 90 een landelijk meetnetwerk om de effecten van het mestbeleid in kaart te brengen, het LMM. Hier doen enkele honderden landbouwbedrijven aan mee. WUR en RIVM verzamelen de gegevens en meten de waterkwaliteit.

Als onze sensor straks op de markt is, is dat een enorme uitbreiding van het meetnet. De data gaan niet langer naar een lab voor analyse. Want de optische metingen komen realtime en permanent in een landelijk systeem. De gegevens zijn dan direct beschikbaar.

Optische metingen

De sensor is gebaseerd op glasvezeltechnologie. Met licht meten we wat de concentratie aan nitraat in het water of de bodem is. We willen de toepassing binnen korte tijd uitbreiden naar andere stoffen zoals ammonium. Als dat eenmaal zover is, kunnen we op veel grotere schaal ook iets zeggen over de stikstofdepositie in bijvoorbeeld Natura-2000 gebieden.

Massaal overstappen op optische metingen betekent dat we landelijk beter en sneller maatregelen kunnen nemen voor een vruchtbare bodem en gezond drinkwater. Daarnaast helpt het de landbouw meststoffen optimaal in te zetten. Dit zorgt voor betere groei van gewassen en besparing van grondstoffen.

Interesse?

We gaan graag in gesprek met bedrijven om de sensor verder te ontwikkelen, toepasbaar te maken voor andere stoffen en op de markt te brengen. Heb je interesse? Laat het ons weten en neem contact op met Rolph Segers.

Laat je verder inspireren

35 resultaten, getoond 1 t/m 5

Nederlandse tarief voor stadsverwarming: meer dan elders

Informatietype:
Insight
29 maart 2024
De focus op energieprijzen, vooral bij warmtenetten, is gegroeid. TNO's recente berekeningen laten zien dat het prijsverschil in de afgelopen jaren is toegenomen.

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

Nationaal advies: aanpak van funderingsproblematiek in Nederland

Informatietype:
Nieuws
4 maart 2024

Open toegang tot onderzoekslabs en gegevens Nederlandse ondergrond

Informatietype:
Nieuws
11 december 2023

GEMINI: slim managementsysteem voor aardwarmte-installaties

Informatietype:
Insight
30 november 2023