Informatietype:
Project
Thema:
Semicon en quantum
Unit:
High Tech Industry

Unieke kennis quantum communicatie vermarkten

Quantum technologie is aan een gestage opmars bezig, maar weinig bedrijven hebben de kennis om hier iets mee te kunnen doen. Tegelijkertijd zet de EU zwaar in op deze technologie en wil de Commissie over een paar jaar een quantum communicatie-infrastructuur realiseren. TNO, dat al vele jaren onderzoek doet naar quantum technologie en toepassingen, ziet kansen voor een spin-off uit eigen gelederen om hier nieuwe markten aan te boren.

BQB Quantum Solutions

EuroQCI

Kernactiviteit wordt het maken van bouwstenen voor quantum communicatie via de lucht en ruimte. Via de lucht, om plekken te bereiken waar geen glasvezel beschikbaar is en vanuit de ruimte om zo de maximale afstand te vergroten dat een quantum signaal in een glasvezel kan overbruggen. Dat sluit mooi aan op het EU-initiatief voor het bouwen van een European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI), een netwerk waarin quantum communicatie via glasvezel en via satellieten door de ruimte wordt gecombineerd en dat in 2027 operationeel moet zijn. In EuroQCI werken de 27 lidstaten daartoe samen met de Europese Commissie en ruimtevaartorganisatie ESA. EuroQCI heeft als doel om zeer veilige verbindingen op basis van quantum communicatietechnologie te realiseren voor gebruik door overheden en bedrijven.

Verstrengeling van quantumdeeltjes

Zo maakt dit netwerk quantum key distribution (QKD) mogelijk, een methode om heel veilig encryptiesleutels te versturen, waarmee vervolgens vertrouwelijke data versleuteld kan worden. Dit is van belang omdat een toekomstige quantum computer wellicht in staat is om nu veilig geachte encryptiemethoden op termijn te kraken. Een van de mogelijke implementaties van QKD is gebruik maken van deeltjesverstrengeling waarbij twee deeltjes, in dit geval fotonen, met elkaar gelinkt zijn. Dit betekent dat als van een van de fotonen de quantumtoestand wordt gemeten, bijvoorbeeld de polarisatie, dat die van de andere direct vastligt, ook al bevindt deze zich aan de andere kant van de wereld. Daarbij is het ook mogelijk om te detecteren of iemand probeert af te luisteren. Dat maakt QKD extreem veilig. Verstrengeling maakt ook veel nieuwe toepassingen mogelijk naast QKD, bijvoorbeeld toekomstige quantum computers en sensoren met elkaar verbinden.

Apparatuur ontwikkelen

Op dit moment zijn er wereldwijd nog maar weinig bedrijven die apparatuur maken voor op verstrengeling gebaseerde quantum communicatie, met name als het gaat om quantum communicatie vanuit de ruimte. Het is om deze reden dat de spin-off de technologie verder wil ontwikkelen en zo voorzien in een groeiende behoefte.
Het gaat dan om het leveren van quantum communicatie (sub)systemen, alsmede van kennis en expertise aan bedrijven die willen innoveren en gebruik willen gaan maken van quantum communicatie door de lucht en vanuit de ruimte. Te denken valt aan apparatuur voor het creëren en analyseren van quantum deeltjes, accurate tijdsynchronisatie tussen de zender en ontvanger, polarisatiecontrole van de signalen over de link, en het combineren van deze subsystemen tot een groter en volledig systeem. Dankzij de banden met TNO kunnen klanten daarbij ook een beroep doen op de veel bredere expertise van quantum computing en communicatie.

TNO gaat graag in gesprek met marktpartijen die belangstelling hebben voor samenwerking met de spin-off en met bedrijven die een beroep willen doen op onze unieke expertise.

Meer over quantum communicatie en quantum technologie in het algemeen bij TNO:

Laat je verder inspireren

18 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO Semicon Innovation Day 2024

Informatietype:
Evenement
TNO Semicon Innovation Day op 17 april 2024 is bedoeld als aanjager van technologische vooruitgang en samenwerking binnen het ecosysteem.
Startdatum:
Locatie:
Conference Centre, High Tech Campus Eindhoven

Een partnerschap om de EUV-droom te verwezenlijken

Informatietype:
Insight
22 december 2023

Samenwerking TNO en Airbus voor ontwikkeling van een grondstation voor uitwisseling quantumsleutels in de ruimte

Informatietype:
Nieuws
15 november 2023

TNO-blik op 2030: Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Informatietype:
Insight
29 augustus 2023

Duurzame, betaalbare medische apparatuur

Informatietype:
Insight
14 februari 2023