Informatietype:
Project
Thema:
Opto-acoustics
Unit:
High Tech Industry

Valley Optics: nieuwe ontwikkelstrategie van opto-mechanische systemen

Valley Optics werkt aan een innovatief platform waarin het complete ontwikkelproces van opto-mechanische systemen wordt gefaciliteerd, van klantspecificaties tot het eindproduct.

Valley Optics: nieuwe ontwikkelingsstrategie voor opto-mechanische systemen

Valley Optics Optomechanics V01

Next level ontwikkelstrategie van opto-mechanische systemen

Het platform zal geschikt zijn voor het ontwikkelen van nagenoeg alle soorten opto-mechanische toepassingen inclusief complexe hightech instrumentatie in bijvoorbeeld ruimtevaart en lithografie.

Tot op heden is het ontwerpen van opto-mechanische systemen sterk afhankelijk van de ervaring van de technici. Met de introductie van slimme algoritmes en kennis van TNO helpt het platform van Valley Optics multidisciplinaire projectteams de juiste keuzes te maken. Waar de mens door ontelbare keuzemogelijkheden onmogelijk kan overzien welke gevolgen bepaalde keuzes hebben, schept het platform voor haar gebruikers, overzicht en structuur in de voorliggende technische oplossingsrichtingen.

De methode is beoordeeld door zeer ervaren wetenschappers en optisch designers. De conclusies zijn eensluidend: dit is een unieke methodologie waar in de markt grote behoefte aan is.