We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook al zijn je naasten nu ver weg, via de XR-technologie van TNO, zullen we dichter bij elkaar komen dan ooit. TNO werkt samen met partners aan technologie en toepassingen rondom Social XR voor een Smart Society. 

Deze video is achteraf bewerkt om je te laten zien wat TNO’ers zien als ze met hun geestesoog naar de toekomst kijken. Binnen een TNO testopstelling is ‘Samen zijn op afstand’ een werkend concept. Een handzame consumentenversie met de beeldkwaliteit zoals geschetst in de video is echter nog toekomstmuziek.

Om dát te realiseren zijn we op zoek naar partners die de technologie met onze hulp rijp willen maken voor de markt, zodat grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd geboden kunnen worden. Dus sluit je aan of zeg het voort en help ons om afstand voorgoed te overbruggen!

Social XR verbindt digitale werelden met de realiteit

De corona-pandemie zorgt ervoor dat steeds meer mensen over de hele wereld binnenshuis blijven. Ze kampen met uitdagingen als op afstand werken, studeren, socializen en het afnemen van diensten. Er wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de eerste grootschalige communicatiedienst die realiteit en virtualiteit laagdrempelig met elkaar weet te verbinden.  

TNO’s extended reality software (XR) maakt het mogelijk om realtime 180 graden videobeelden van personen op een andere locatie ‘uit te knippen’ en in 3D over de realiteit ter plekke te ‘plakken’ of projecteren. Zo wordt ‘samen zijn op afstand’ mogelijk omdat men sterker beleeft dat de andere persoon in dezelfde ruimte is. Dat is een uitkomst voor veel corona gerelateerde problematiek, maar ook om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van schaarse diensten in sectoren als de (smart)industrie en gezondheidszorg te borgen. 

De technologie wordt doorontwikkeld naar specifieke markttoepassingen maar een brede acceptatie gaat niet vanzelf. Bovendien rijst de vraag hoe de overheid erop kan toezien dat deze ontwikkelingen de privacy van burgers niet schaadt. Deze vraagstukken houden nauw verband met elkaar en vragen om een integrale benadering waar de kennis en ervaring van TNO bij kan helpen. Dat doen we op een aantal manieren: 

Baanbrekende XR-technologie voor een Smart Society.

Ontdek hoe we maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken met Social XR.

Download paper

Nederlandse XR innovatie vergt versnelde time to market

Het overweldigende potentieel van XR-toepassingen voor de zakelijke sector biedt ook ongekende mogelijkheden voor bijvoorbeeld de media-entertainmentsector, de zorg- en de mobiliteitssector. Stel je voor dat je het Songfestival écht kan beleven vanuit je huiskamer. Of een topspecialist een knieoperatie kan uitvoeren in een ander land. 

De druk op het ontwikkelen en naar de markt brengen van nieuwe XR-toepassingen is enorm, de concurrentie is moordend. Om tijdig een aandeel in deze zeer dynamische markt te kunnen claimen is slagkracht en een snelle time to market van groot belang.  

TNO werkt in haar Medialab aan een generiek open source XR-ontwikkelplatform voor sociale en gedeelde ervaringen, waarmee we vele scenario’s mogelijk maken en de time to market voor start-ups en scale up bedrijven aanzienlijk verkorten. Dat brengt een heel scala aan nieuwe mogelijkheden, geënt op XR-technologie in een stroomversnelling.

TNO werkt samen met organisaties in allerlei sectoren op het gebied van ontwikkeling van nieuwe XR-toepassingen. Ontdek hoe dit jouw organisatie vooruit kan helpen.

De weg plaveien voor de digitale infrastructuur van morgen

Om die stroomversnelling ook een echte kans te geven is een upgrade van de digitale infrastructuur essentieel. Onze digitale infrastructuur in Nederland is een van vooruitstrevendste ter wereld. Maar die nieuwe technologieën, vragen een stuk meer van de bestaande digitale infrastructuur en worden pas gemeengoed als zij accuraat, goedkoop en zonder al te veel apparatuur op grote schaal werken, en overal beschikbaar zijn. 

Daarom werken we hard aan een nauwe samenwerking tussen aanbieders van consumentendiensten, platformontwikkelaars en aanbieders van digitale infrastructuur. Alleen zo kunnen we in Nederland en Europa deze versnelling tijdig maken.  

Bekijk hoe wij kunnen helpen de Nederlandse digitale snelwegen te plaveien voor de dienstverlening van morgen. 

beheersbare smart society vraagt om regisserende rol van de overheid 

Al die ontwikkelingen hebben invloed op onze maatschappij. Als de huidige coronacrisis iets duidelijk maakt, is dat het voor een beheersbare Nederlandse smart society van groot belang is dat er meer geïnvesteerd wordt in ICT-technologieën als A.I., quantum technologie en gefedereerde clouddiensten, zodat werken op afstand, zorg op afstand, onderwijs op afstand, en minder reizen zich verder kunnen ontwikkelen.

Juist ICT kan die cross-sectorale, internationale en vernieuwende rol op zich nemen. Digitalisering maakt het voor de overheid mogelijk om te luisteren naar afwijkende geluiden en stemmen in de samenleving als die zich online verenigen. En het kan helpen organiseren en signaleren om tot échte maatschappelijke impact te komen.

Ontdek hoe onze overheden bij de digitalisering van de samenleving een regisserende rol kunnen nemen, om zo onze maatschappij nog beter voor te bereiden op de uitdagende toekomst. 

Ons werk

Nieuwe generatie digitale diensten vraagt om optimalisering netwerkcapaciteit

We groeien meer en meer naar een ‘Smart Society’: een maatschappij waarin, door de juiste inzet van data, informatie tot stand komt. De video-conferencing tools van nu zullen verder evolueren naar Social... Lees verder
Ons werk

Digitale werelden en realiteit verbinden met social VR toepassingen

De wereldwijde corona lockdowns hebben ons laten zien dat, dankzij moderne technologie, een maatschappij kan functioneren zonder fysiek contact. We werken, borrelen en nemen diensten af via Skype, Zoom... Lees verder
Ons werk

ICT innovatie voor een beheersbare digitale samenleving

In een smart society werken overheden aan datagedreven oplossingen om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de maatschappij te verbeteren. Dat kan omdat onze digitale infrastructuur in Nederland... Lees verder
Ons werk

Hoe Social XR (Extended Reality) afstanden verkleint

Social eXtended Reality ofwel Social XR staat op het punt om door te breken in de markt. Het laat de afstanden tussen mensen voorgoed verdwijnen en opent de sluizen voor een stortvloed aan ongekende nieuwe... Lees verder
Ons werk

GAIA-X: Een Europees initiatief voor meer digitale soevereiniteit

GAIA-X is een Europees initiatief voor meer digitale soevereiniteit. Dataopslag en datagebruik, bijvoorbeeld ten behoeve van AI-toepassingen, zijn essentieel voor de Nederlandse digitale economie. Kan... Lees verder
Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Contact

Ir. Teun van der Veen

  • Networks
  • Telecom
  • Social XR
  • Streaming Media