In een smart society werken overheden aan datagedreven oplossingen om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de maatschappij te verbeteren. Dat kan omdat onze digitale infrastructuur in Nederland een van de beste ter wereld is en de digitalisering van de samenleving voortvarend verloopt.

Welke kansen biedt de Smart Society voor overheden?

Beluister podcast

Maar hoe ga je als overheid - zowel lokaal, nationaal als Europees - om met de immense uitdagingen waar we nu voor staan? Klimaat, duurzaamheid, een veerkrachtige economie, corona en racisme staan hoog op de politieke agenda. En dat alles in een digitale samenleving waar mensen in filterbubbels leven en meningen van individualisten in no time viral kunnen gaan. Hoe kunnen beleidsmakers in zo’n dynamisch krachtenveld op een verantwoorde manier beleid vormen en sturen? Welke ICT-toepassingen zijn er beschikbaar voor de overheid?

Een smart overheid investeert in digitalisering voor de toekomst

Als de huidige corona-crisis iets duidelijk maakt, is dat het voor een beheersbare Nederlandse smart society van groot belang is dat er meer geïnvesteerd wordt in ICT-technologieën als XR, A.I., quantum technologie en gefedereerde clouddiensten zodat werken op afstand, zorg op afstand, onderwijs op afstand, en minder reizen zich verder kunnen ontwikkelen. Juist ICT kan die cross-sectorale, internationale en vernieuwende rol op zich nemen. Het maakt het voor de overheid mogelijk om te luisteren naar afwijkende geluiden en stemmen in de digitale samenleving als die zich online verenigen. En het kan helpen organiseren en signaleren om tot échte maatschappelijke impact te komen. 

TNO werkt aan Social XR (Extended Reality). Ontdek hier hoe holografische communicatie een oplossing kan zijn om afstand te verkleinen. Hoe gebruik je nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie (AI) om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen? TNO heeft een methodiek ontwikkeld voor beleidsmakers: het Policy Lab. TNO helpt de overheid met haar kennis van digital policy met het verkennen van strategieën en onderzoeken wat digitalisering van de maatschappij voor beleid betekent. 

Ontdek hoe TNO overheden kan helpen op het gebied van Smart Society

Neem contact op met Jean-Louis Roso

Contact opnemen

Veilige data-opslag in een digitale samenleving

Vanzelfsprekend wil je dat die data veilig, en slechts tijdelijk, opgeslagen wordt. Momenteel is de afhankelijkheid van big data op niet-Europese servers te groot. Daarom is TNO met een groot aantal kennis partners aangesloten bij het Europese Cloud platform Gaia-X. Gaia-X ontwikkelt zelf geen Cloud infrastructuur, maar stelt ‘ethische’ richtlijnen, beleid en technische documentatie op waarmee bedrijven in de smart society onderling data kunnen uitwisselen en opslaan onder Europese regels. Alleen op die manier zijn verantwoorde data-analytics mogelijk op lokale platforms waarbij data maar tijdelijk opgeslagen wordt.

Digitalisering en de rol van de overheid

Onze overheden kunnen nu een regisserende rol nemen en doorpakken om onze maatschappij nog beter voor te bereiden op de uitdagende toekomst met ICT als sleuteltechnologie. Naar verwachting zal het gebruik van data en algoritmen voor maatschappelijke toepassingen alleen maar toenemen. Daarop bouwen kan alleen als we kunnen beschikken over de zekerheid van de juiste informatie en expertise, die betrouwbaar is en in de juiste context kan worden bezien.

TNO werkt hard aan innovatieve ICT-oplossingen die zowel analyses verbeteren als het verantwoord gebruik ervan mogelijk maken. Met behulp van Big (Open) Data in combinatie met Artificiële Intelligentie (AI) kunnen er bijvoorbeeld slimme kruisverbanden worden gemaakt. Op al deze niveaus werkt TNO als kennispartner mee aan de nodige innovaties, vaak in samenwerkingsverbanden op basis van publiek-private samenwerking. Meer informatie? Neem dan contact op met Jean-Louis Roso.

Thema

Dichter bij elkaar dankzij digitale evolutie van onze Smart Society

We zijn allemaal met elkaar verbonden. Ook al zijn je naasten nu ver weg, via de XR-technologie van TNO, zullen we dichter bij elkaar komen dan ooit. TNO werkt samen met partners aan technologie en toepassingen rondom Social... Lees verder
Ons werk

Hoe Social XR (Extended Reality) afstanden verkleint

Social eXtended Reality ofwel Social XR staat op het punt om door te breken in de markt. Het laat de afstanden tussen mensen voorgoed verdwijnen en opent de sluizen voor een stortvloed aan ongekende nieuwe... Lees verder
Expertise

Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke... Lees verder
Kennis

Digital Policy: Data gedreven en toekomstbestendige beleidsontwikkeling

De maatschappij digitaliseert, dit heeft effect op de overheid en onder meer consequenties voor beleid. TNO helpt de overheid met haar kennis van digital policy met het verkennen van strategieën en onderzoeken... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder
Ons werk

VR Together: samen alles virtueel beleven

Er is geen gebrek aan tools om met elkaar te videobellen. We zoomen, teamen en skypen er op los. Ondanks dat we elkaar zien blijft het toch iets wat we zo overduidelijk apart van elkaar doen. Juist dat... Lees verder
Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid