Energy storage platform: werken aan energieopslag na 2030

Thema:
CO2-neutrale industrie

In de huidige grotendeels fossiele energievoorziening beschikt Nederland over grote voorraden olie en gas als buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Maar na 2030 komt een groot deel van onze energie uit wind op zee, zoveel zelfs dat we meer elektriciteit opwekken dan gebruiken. Tegen die tijd moeten we verbeterde en nieuwe methoden van grootschalige energieopslag klaar hebben.

TNO werkt in het Energy Storage Platform aan technologische oplossingen om energie in allerlei vormen op te slaan om altijd aan de vraag te kunnen voldoen.

Verschillende laboratoria van TNO spelen hierin een rol, bijvoorbeeld het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) voor de opslag van aardwarmte, in Petten het Faraday lab voor het verbeteren van technologieën als elektrolyse voor het opslaan van waterstof en het Carnot lab dat zich richt op warmteopslag. Geomechanisch en biomechanisch onderzoek gebeurt in de TNO labs in Utrecht en Eindhoven.

Flexibiliteit en leveringszekerheid

De benodigde oplossingen variëren van opslag van energie met laag vermogen die snel leverbaar is tot hoge vermogens in grote volumes voor de langere termijn. Energieopslag is cruciaal om ons toekomstig energiesysteem flexibel te maken. Het zorgt voor leveringszekerheid tijdens periodes dat er te weinig duurzame energie beschikbaar is. TNO heeft een breed portfolio aan opslagtechnologieën die we versneld naar volwassenheid willen brengen.

Grootschalige energieopslag boven- en ondergronds

Al het onderzoek is erop gericht om binnen tien jaar technologieën toepasbaar te hebben om energie en energiedragers grootschalig op te slaan. Het gaat om ondergrondse opslag van vooral waterstof en hoge temperatuur warmte in zoutcavernes, lege gasvelden en waterhoudende lagen.

Bovengronds gaat het om batterijen en de omzetting van elektriciteit naar energiedragers die eenvoudig zijn op te slaan in bijvoorbeeld opslagtanks. Veel van die opslagtechnologieën bestaan wel, maar zijn bij lange na niet toereikend in de toekomstige situatie van tijden met een overvloed en tijden met grote tekorten aan energie uit wind en zon.

Toepassingen op industriële schaal

Voor grootschalige ondergrondse opslag richt ons onderzoek zich met name op waterstof. Daarbij werken we onder meer aan Reversible Solid Oxide Cells (R-SOC) systemen om deze op industriële schaal te kunnen toepassen. Ook testen we stabiliteit, integriteit en lekdichtheid van zowel zoutcavernes als lege gasvelden. Ondergronds moeten zowel waterstof als gecomprimeerde gassen, elektrolyten en hoge temperatuur warmte veilig en efficiënt kunnen worden opgeslagen.

Bij elektrolyten werken we met de industrie aan verbetering van de Redox-flow technologie om het rendement te vergroten en deze milieuvriendelijker te maken.

Grootschalige seizoensopslag van hoge temperatuur warmte is van groot belang nu aardgas wordt uitgefaseerd en aandacht uitgaat naar aanleg van warmtenetten. Ook in dit verband doen we onderzoek naar en testen van de eigenschappen van de ondergrond. Voor de industrie werken we aan warmteopslag in gesmolten zouten.

Conversie van duurzame energie naar synthetische brandstoffen is van belang voor transport over weg, water en door de lucht. We onderzoeken Power2Liquids technologie om duurzame brandstoffen via een elektrochemisch proces te kunnen maken en opslaan.

State-of-the-art onderzoek

Het Energy Storage Platform van TNO werkt nauw samen met universiteiten en het bedrijfsleven. Met state-of-the-art onderzoek zal het nationaal en internationaal een vooraanstaande positie innemen op het gebied van conversie en opslag van energie.

TNO bundelt hiervoor expertises en testfaciliteiten uit verschillende vakgebieden en sluit hiermee aan bij grote lopende onderzoeksprogramma’s als VoltaChem, Biorizon en Heatstore. Verder vormt het platform combinaties met toonaangevende kennis- en industriële partners.

Laat je verder inspireren

42 resultaten, getoond 1 t/m 5

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

DME: Duurzaam gas helpt bedrijven om af te stappen van fossiele brandstoffen

Informatietype:
Insight
22 mei 2023

TNO heeft een methode ontwikkeld om DME heel efficiënt en goedkoop te produceren uit CO2. Een belangrijke stap van fossiel naar hernieuwbaar en het circulair maken van koolstof.

Webinar: CO2-reductie en groene koolstof in de industrie uit reststromen

Informatietype:
Evenement

Dit is de tijd om CO2-uitstoot te verminderen en nieuwe kansen te creëren voor een duurzame, circulaire industrie. Ontdek tijdens het webinar welke ontwikkelingen en oplossingen er zijn. TNO-experts presenteren drie innovatieve technologieën.

Startdatum:
Locatie:
Online

Transport gevaarlijke stoffen voor energietransitie vraagt nu om nieuw veiligheidsbeleid

Informatietype:
Nieuws
20 maart 2023

Uit onderzoek van Berenschot, Arcadis en TNO blijkt dat de volumes gevaarlijke stoffen (zoals waterstof en ammoniak) die nodig zijn om de energietransitie te bespoedigen enorm kunnen toenemen. Om deze ontwikkelingen veilig te laten verlopen, dienen de energietransitie en de (omgevings)veiligheid nu al een plek te krijgen in beleid, wet- en regelgeving en risicobeperkende maatregelen.