Fieldlab Drijvende zonnepanelen

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is gelegen aan het Oostvoornse Meer en biedt ons de ruimte voor uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Dit is een locatie met golfslagcategorie 2. Dat betekent dat er golven tot 1 meter hoog voorkomen.

Op het fieldlab liggen een aantal testvelden van ongeveer 50 kWp. Verder is het fieldlab ingericht met meetapparatuur, een netaansluiting, een drijvende steiger en een referentieveld op land.

Uniek project drijvende zonnepanelen

In 2020 is op deze locatie een consortium onder leiding van ons een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. In deze pilot zijn 3 veelbelovende systemen aangelegd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie. Ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water. Daarnaast doen we samen met Hogeschool Zeeland onderzoek naar effecten van drijvende zonneparken op het leven onder water en de biodiversiteit.

Zon op water

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland 200 gigawattpiek (GWp) aan zonne-energievermogen, waarvan 25 GWp op binnenwater. Daarom willen we kennis opbouwen over het effect van wind en golven op de levensduur en de prestaties van drijvende zonne-energie-installaties en ook van de ecologische effecten.

De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke schakel in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water en is een grote stap op weg naar zonneparken op zee.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

SWITCH adresseert de energievraagstukken van de toekomst

Informatietype:
Insight
13 mei 2024
Het aanbod van opgewekte energie uit zon en wind groeit hard en ook de vraag neemt snel toe door elektrisch rijden, warmtepompen en het elektrificeren van de industrie.

SWITCH-fieldlab van TNO en Wageningen University & Research/ACRRES geopend

Informatietype:
Nieuws
28 maart 2024

Onderzoek zonnesystemen in melkveehouderij gestart

Informatietype:
Nieuws
14 november 2023

Zonpositief

Informatietype:
Podcast
21 augustus 2023
4 afleveringen

TNO-blik op 2030: elk oppervlak benutten voor opwekken zonne-energie

Informatietype:
Insight
15 augustus 2023