Fieldlab Drijvende zonnepanelen

Het Fieldlab Green Economy Westvoorne is gelegen aan het Oostvoornse Meer en biedt ons de ruimte voor uiteenlopende onderzoeksprojecten rond drijvende zonne-energiesystemen. Dit is een locatie met golfslagcategorie 2. Dat betekent dat er golven tot 1 meter hoog voorkomen.

Op het fieldlab liggen een aantal testvelden van ongeveer 50 kWp. Verder is het fieldlab ingericht met meetapparatuur, een netaansluiting, een drijvende steiger en een referentieveld op land.

Uniek project drijvende zonnepanelen

In 2020 is op deze locatie een consortium onder leiding van ons een onderzoeksproject gestart voor drijvende zonne-energiesystemen. Partners zijn de petrochemische onderneming SABIC, het Noorse energiebedrijf Equinor en de gemeente Westvoorne. In deze pilot zijn 3 veelbelovende systemen aangelegd die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling van drijvende zonne-energie. Ook op locaties met hoge golven, harde wind en brak water. Daarnaast doen we samen met Hogeschool Zeeland onderzoek naar effecten van drijvende zonneparken op het leven onder water en de biodiversiteit.

Zon op water

Zon op water zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Sommige scenario’s voorspellen in 2050 in Nederland 200 gigawattpiek (GWp) aan zonne-energievermogen, waarvan 25 GWp op binnenwater. Daarom willen we kennis opbouwen over het effect van wind en golven op de levensduur en de prestaties van drijvende zonne-energie-installaties en ook van de ecologische effecten.

De onderzoeksfaciliteit vormt een belangrijke schakel in de roadmap die is opgesteld door het Nationaal Consortium Zon op Water en is een grote stap op weg naar zonneparken op zee.

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

Switch naar het hybride energiesysteem

Informatietype:
Evenement

Hoe kan ons toekomstig elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar blijven? Meld je aan voor het webinar en krijg inzicht in de technologische en maatschappelijke oplossingen voor ons toekomstige energiesysteem.

Startdatum:
Locatie:
Webinar

Zonpositief webinars

Informatietype:
Webinar
2 augustus 2022
4 afleveringen

Bekijk 4 webinars over zonne-energie: zonne-energie op weg naar impact, innovaties in zonne-energie-technologie en betaalbare zonne-energie van elk oppervlak.

TNO Symposium 40 jaar zonne-energie

Informatietype:
Nieuws
17 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 kwam de solar community bij elkaar bij TNO in Petten. Het symposium 40 jaar Zonne-energie werd georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid en pensioen van Wim Sinke, hoofdonderzoeker zonne-energie bij TNO en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Beter ontwerp zonneparken nodig voor behoud van de natuur

Informatietype:
Artikel
Hoe ontwerp je zonneparken die niet schadelijk zijn voor landschap, biodiversiteit en water- en bodemkwaliteit? En tegen zo laag mogelijke kosten?

Drijvende zonnepanelen

Informatietype:
Artikel
Drijvende zonnepanelen op binnenwateren en de zee dragen bij aan de energietransitie. Wij onderzoeken de mogelijkheden.