blik op de toekomst

12 redenen waarom truck platooning een succes wordt

29 april 2016 • 5 min leestijd

Nog dit jaar rijden trucks in treintjes op de snelweg: truck platooning. Het maakt wegtransport sneller, goedkoper, schoner en veiliger terwijl ook de wegcapaciteit toeneemt. Grote bedrijven als Albert Heijn, Jumbo en Unilever omarmen het innovatieve concept. Voorbereidingen voor de eerste reële praktijktests zijn al aan de gang.

Minder brandstofverbruik. Minder CO2-uitstoot. Minder files. Veiliger verkeer met minder ongevallen zoals kop-staartbotsingen. Betere verkeersdoorstroming. Beter uitgeruste dus productievere chauffeurs. Sneller transport. Truck platooning heeft voordelen voor alle betrokken partijen. Veel voordelen ook, waardoor de toekomst voor coöperatief rijdende vrachtauto’s in een colonne er rooskleurig uitziet. Dit zijn 12 redenen waarom truck platooning een succes wordt. Maar eerst een animatie die laat zien wat truck platooning precies inhoudt. 

1. Meer ruimte op de (snel)weg

Bij truck platooning rijden twee of drie trucks die via wifi met elkaar verbonden zijn in colonne. De voorste truck bepaalt de snelheid en route. De volgende trucks kunnen op korte afstand volgen (10 meter) waardoor er meer ruimte op de weg vrijkomt.
Dankzij de wifi-verbinding tussen de vrachtwagens kunnen alle trucks tegelijkertijd remmen en gasgeven, waarmee schokbewegingen en de daardoor ontstane files voorkomen kunnen worden. Daardoor komen goederen sneller op de plek van bestemming aan. Extra voordeel: de platoonende, virtueel gekoppelde trucks zullen elkaar niet inhalen. Ook alle andere weggebruikers profiteren van de grotere wegcapaciteit en de kleinere kans op file.

2. Brandstofbesparing

Met truck platooning kan tot tien procent brandstof worden bespaard. Die kostenbesparingen maken – naast sneller dus efficiënter transport - ook dat het bedrijfsleven, verladers en vervoerders snel aan de slag willen met truck platooning.

3. Schoner wegtransport

Tot 10 procent brandstofbesparing betekent ook een sterk verminderde CO2-uitstoot.

4. Sterke interesse bij Nederlandse bedrijfsleven

Grote partijen als Unilever, Albert Heijn en Jumbo zijn sterk geïnteresseerd en willen snel aan de slag met truck platooning. Zij omarmen technologische innovaties als deze en zijn al in gesprek met overheid en transportsector om te kijken hoe en wanneer zij truck platooning kunnen gaan inzetten. Binnen enkele jaren rijden truck platoons vanuit de haven van Rotterdam door heel Europa en op andere belangrijke transportcorridors.

Binnen enkele jaren rijden truck platoons vanuit de haven van Rotterdam door heel Europa en op andere belangrijke transportcorridors

5. Overheid steunt en stimuleert het initiatief

Tijdens de European Truck Platooning Challenge op 6 en 7 april 2016 op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam roemde minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het resultaat van deze eerste grootschalige internationale test in Europa. “Voertuigen die zelf rijden leveren ook een bijdrage aan de verkeersveiligheid omdat de meeste verkeersongevallen nu het gevolg zijn van een menselijke fout”, benadrukte zij.
Bovendien gaat zij met haar collega’s in de Europese transportraad de regels voor de weg en chauffeurs in Europa beter afstemmen om grensoverschrijdend transport met truck platooning op grotere schaal mogelijk te maken. Zie ook: www.eutruckplatooning.com.

 

 

6. Veel EU-landen doen al mee

Een groot aantal landen in Europa heeft al speciale toelatingseisen (ontheffingen) geregeld, bleek begin april tijdens de European Truck Platooning Challenge. Trucks die uitgerust zijn met platooningtechnologie moeten in elk land aparte typegoedkeuring krijgen.

7. Alle grote Europese truckfabrikanten doen mee

DAF Trucks, Daimler Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania en Volvo Group: alle grote Europese truckproducenten namen deel aan de European Truck Platooning Challenge in april. Geen van hen wil de boot missen om een veelbelovende technologie te implementeren in nieuwe en bestaande voertuigen. Naast mono-brand-konvooien worden ook multi-brand-platoons mogelijk.

8. De technologie is ontwikkeld

De technologie voor het coöperatief geautomatiseerd rijden bestaat uit een combinatie van sensoren die ervoor zorgen dat de afstand tussen de trucks en objecten in de omgeving goed bepaald kan worden. Naast sensoren is er een Wifi-P-verbinding, waardoor voertuigen informatie kunnen delen waardoor ze zo dicht op elkaar kunnen rijden. Dan zijn er nog systemen die het automatisch remmen en gas geven ondersteunen en de slimme software waardoor al deze systemen veilig en betrouwbaar met elkaar samenwerken oftewel de platooning-algoritmiek. Dit alles maakt dat een tweede voertuig de voorliggende combinatie automatisch kan volgen. De volgafstand tussen de beide combinaties ligt momenteel op zo’n 0,5 seconden, dat is bij een snelheid van 80 km/u een onderlinge afstand van zo’n 10 meter. Later, in 2025, wordt de afstand verder gereduceerd tot het verwachte optimum van 0,3 seconde. Enerzijds om aerodynamische redenen en anderzijds om zoveel mogelijk het tussenvoegen van ander verkeer te voorkomen, verklaart Robbert Janssen, die zich bij TNO in Delft bezighoudt met duurzaam transport en logistiek.

9. De technologie is beproefd

Binnen het vijfjarig Follow Me Truck Platooning-programma van TNO is de zogeheten EcoTwin-combinatie ontwikkeld, door een consortium van DAF Trucks, NXP, het Britse technologieconsultancybedrijf Ricardo en TNO. Dankzij een snelle en geavanceerde Wifi-P-verbinding speciaal voor automotive toepassingen kunnen de twee DAF-vrachtwagens op 10 meter afstand achter elkaar rijden. Dankzij dezelfde Wifi-P kunnen de chauffeurs van de EcoTwin-combinatie tijdens het rijden met elkaar communiceren. Op een scherm in de tweede truck wordt geprojecteerd wat de chauffeur in de eerste truck voor zich ziet, zodat de chauffeur in het volgvoertuig extra visuele ondersteuning krijgt. Anders ziet hij maar weinig van de weg voor zich. Daarnaast blijkt in de praktijk de auditieve communicatie heel welkom, vertelt Bastiaan Krosse, programmamanager automated driving bij TNO in Helmond. “Ze kunnen samen overleggen, bijvoorbeeld of ze auto’s voor zich zullen inhalen. Dat is geen noodzakelijke technologie om te kunnen platoonen, maar het helpt in deze fase om ervan te leren.” Het tweede EcoTwin-voertuig kan desgewenst ook automatisch sturen, maar tijdens de European Truck Platooning Challenge lag het accent op zelfstandig gas geven en remmen.

Dankzij een snelle en geavanceerde Wifi-P-verbinding speciaal voor automotive toepassingen kunnen de twee DAF-vrachtwagens op 10 meter afstand achter elkaar rijden

10. Echte praktijktests starten binnenkort

Nu de logistieke sector enthousiast is en truck platooning omhelst, zijn de voorbereidingen in gang voor echte langdurige tests in de praktijk. “We gaan nu van gecontroleerde demonstraties naar on the road pilots”, vertelt Robbert Janssen van TNO. “Dat betekent met echte trucks, echte chauffeurs, op echte wegen, echte mixed traffic maar ook met echte lading.”

11. Inrichting van platooning service providers al klaar

Truck platooning moet flexibel zijn om het te laten slagen: trucks moeten kunnen inhaken en weer afhaken op elk gewenst moment. Daarbij moet rekening worden gehouden met matchingfactoren als rij- en rusttijden/schema’s, bestemming, en fysieke karakteristieken zoals motorisering en belading. Een platooning-serviceprovider kan als neutrale entiteit matches voorstellen en regelen. 

12. Het is een Europa-breed gedragen innovatie

Europa loopt wereldwijd voorop met truck platooning. TNO en Rijkswaterstaat hebben de Visie Truck Platooning 2025 opgesteld. Overleg met vijftien verschillende stakeholders uit het European Truck Platooning-netwerk, waaronder truckfabrikanten, kennisinstituten, logistieke dienstverleners, beleidsmakers, wegbeheerders, industrie en verzekeringsmaatschappijen heeft geleid tot een heldere visie op de toekomst. Het is dus geen Nederlands, maar echt een Europa-breed gedragen innovatie, benadrukt Robbert Janssen. “Dankzij de ijzersterke business case heeft truck platooning grote kans op lange termijn een succes te worden.” We willen ervoor zorgen dat het in 2020 technologisch en wettelijk mogelijk is om truck platooning commercieel toe te passen, stelt Bastiaan Krosse. “Daar gaan de beoogde pilots enorm bij helpen.”

Het is dus Nederlands, maar echt een Europa-breed gedragen innovatie

dossier

Blockchain zet extra vaart achter containertransport in Rotterdamse haven

29 jun '17 - 4 min
Afgesloten en verzegelde containers staan een derde deel van hun transporttijd doelloos te wachten. Omdat ligplaatsen schaars en kostbaar zijn, is dat ongewenst.... Lees meer
verhaal van de klant

Tankterminal van de toekomst: big brother is watching

8 sep '16 - 3 min
Kunstmatige oren en ogen. Ze zijn enorm nuttig in een industriële omgeving die veilig, schoon en rendabel dient te zijn. Koninklijke Vopak N.V. onderzoekt momenteel... Lees meer
uitgelicht

Slim systeem moet filedruk Amsterdam verminderen

17 feb '16 - 3 min
Het was de grootste mobiliteitsproef ooit. Maar liefst 30.000 deelnemers deden vorig jaar mee aan de Praktijkproef Amsterdam. Zij kregen dankzij een innovatieve... Lees meer
uitgelicht

Dashboard helpt steden schoon en leefbaar te maken

16 feb '16 - 3 min
Tientallen camera’s die meten welk verkeer zich waar in de stad beweegt. Uitgesplitst naar personenauto’s, bestel- en vrachtwagens. Tegelijkertijd zien welk zakelijk... Lees meer
dossier

Op naar een efficiëntere logistieke wereld

1 jun '15 - 2 min
Door beter informatie uit te wisselen kunnen logistieke partijen veel tijd en geld besparen. Meer logistieke efficiëntie zorgt bovendien voor minder broeikasgassen... Lees meer