blik op de toekomst

Met stappenplan op weg naar groenere VvE’s

2 juli 2020 • 3 min leestijd

Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE) willen wel verduurzamen maar stuiten op tal van praktische belemmeringen. Zoals gebrek aan kennis, weinig betrokken bewoners of onvoldoende financiële middelen. TNO heeft in samenwerking met partners een nieuwe aanpak ontwikkeld: ‘Zet je VvE op Groen’.

De nieuwe aanpak ‘Zet je VvE op Groen’ moet VvE’s en hun adviseurs helpen om stap voor stap vergaand te verduurzamen. Maar ook gemeenten en bouw- of installatiebedrijven kunnen hiermee hun voordeel doen. Nicole de Koning, namens TNO betrokken bij project, vertelt:

“We hebben eerder zulke hulpmiddelen voor VvE’s ontwikkeld, maar dan ging het over relatief kleine maatregelen, zoals zonnepanelen of ledverlichting. Dit keer betreft het grote projecten: een combinatie van maatregelen zoals isolatie van dak en gevel, een ventilatiesysteem of het aardgasvrij maken van een appartementencomplex. Vergaande verduurzaming is het uitgangspunt.”

“Met 1,2 miljoen woningen spelen VvE’s een belangrijke rol in de transitie naar aardgasvrij"

Ideale combinatie

Behalve gebruikmaken van het handzame en overzichtelijke stappenplan ‘Zet je VvE op Groen’ kunnen VvE’s voor de financiering een beroep doen op het Nationaal EnergiebespaarFonds (NEF) dat laagrentende leningen verstrekt en subsidie via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

“De aanpak die TNO heeft ontwikkeld, plus een tegemoetkoming van de rijksoverheid én een gunstige lening over een langere periode vormen een ideale combinatie om grote stappen te zetten in verduurzaming. VvE’s zijn doorgaans meer bezig met onderhoud dan met het duurzaam maken van hun gebouwen. Maar met een woningvoorraad van 1,2 miljoen woningen spelen VvE’s wel een belangrijke rol in de transitie naar aardgasvrij”, aldus Constan Custers, adviseur van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

“Verduurzamen blijkt op termijn soms ook financieel het meest aantrekkelijk”

Communiceren met bewoners

Het stappenplan richt zich vooral op besluitvorming binnen de VvE: wat is er nodig om soepel tot een beslissing te komen om vergaand te kunnen verduurzamen? Frank Huizinga van energetisch en financieel adviesbureau Segon, dat veel VvE’s begeleidt, legt uit:

“Men blijkt vooral behoefte te hebben aan een behapbaar traject dat in overzichtelijke brokken is opgeknipt. Niet te veel hooi op je vork nemen, maar elke stap goed doornemen en afronden met een positief of negatief besluit. In het gunstige geval doorloop je het hele traject met een renovatie als resultaat. Blijkt het na stap drie bijvoorbeeld niet haalbaar om welke reden dan ook, dan stopt de vergaande verduurzaming. En tijdens elke stap is het communiceren met de bewoners en deze erbij betrekken cruciaal.”

De stappen

De eerste stap is oriënteren op vergaande verduurzaming. Na een positief besluit volgt onderzoek naar de haalbaarheid. Vervolgens volgen een partij selecteren voor de technische verdiepingsanalyse, offertes aanvragen, een plan van aanpak uitwerken, de financiering regelen en als dat allemaal goed uitpakt: uitvoering van de renovatie. Elke stap is overzichtelijk beschreven met duidelijkheid over wie wat doet: VvE-bestuur of -beheerder, procesbegeleider of bouwcommissie.

"Cruciaal is de bewoners van meet af aan meenemen in het project"

Niets doen vaak duurder

Voor het uitwerken van het stappenplan ondervroegen onderzoekers van TNO een groot aantal VvE-bestuursleden en adviseurs, zoals procesbegeleiders die VvE’s bij grote verbouwingen vaak inschakelen. Daaruit bleek dat een succesvolle aanpak staat of valt met een goede communicatie met de bewoners. Geerte Paradies, scientist innovator van TNO:

“Er hoeft er maar één dwars te liggen of de zaak gaat niet door. Neem ze van meet af aan mee in het traject en informeer hen doorlopend. Maak duidelijk wat de voordelen van de beoogde verduurzaming zijn.” Bij een haalbaarheidsonderzoek in stap 2 worden drie scenario’s doorgerekend: niets doen, simpele maatregelen treffen of vergaand verduurzamen.

Geerte Paradies: “Dat laatste blijkt op termijn soms het meest aantrekkelijk. Niets doen betekent uitstel van executie, want op termijn moeten de servicekosten toch omhoog voor groot onderhoud of vervanging. Dat geld kun je nu beter in financiering van vergaande verduurzaming steken, zeker nu je het met een lening over dertig jaar kunt uitsmeren. De bedragen aan rente en aflossing dek je af door de besparing die het oplevert door een gunstiger energieverbruik en lagere onderhoudskosten.”

Gunstige voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een lening met gunstige voorwaarden heeft het NEF het Zeer Energiezuinig Pakket (ZEP) en Nul op de Meter (NOM) in het leven geroepen. ZEP betekent grondige isolatie van dak, gevel, vloer, kozijnen en glas en een energiezuinig ventilatiesysteem.

NOM houdt hetzelfde in, maar dan gecombineerd met het aardgasvrij maken van het appartementencomplex inclusief PV-panelen. Per appartement is maximaal € 50.000 (ZEP) en € 65.000 (NOM) beschikbaar. VvE’s kunnen kiezen voor een looptijd tussen de 10 en de 30 jaar.

Het stappenplan ‘Zet je VvE op Groen’ is uitgevoerd met subsidie van Topsector Energie in een samenwerking tussen TNO, Segon, de gemeente Assen en Renolution.

blik op de toekomst

Innovatie in zonne-energie technologie

15 apr '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ delen TNO met partners hun kennis over de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 3 gaan Daniël Kuijk van zonnepanelenfabrikant... Lees meer

Betaalbare zonne-energie op elk oppervlak

8 mrt '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 2 gaan Stefan... Lees meer
blik op de toekomst

Samen werkt het beter: bewonersparticipatie in de wijkaanpak

24 feb '21 - 3 min
Aan het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van BZK doen inmiddels 46 gemeenten mee. Eerder onderzocht TNO wat bewoners beweegt of juist afremt... Lees meer
blik op de toekomst

Zonne-energie hoe en waar: we hebben keus!

15 feb '21 - 1 min
In de podcastserie ‘Zonpositief’ zoomt TNO in drie afleveringen samen met partners in op de ontwikkelingen en impact van zonne-energie. In aflevering 1 gaan Frank... Lees meer
blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 feb '21 - 3 min
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie... Lees meer

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.