blik op de toekomst

Minder administratieve rompslomp door self-sovereign identity

4 november 2019 • 3 min leestijd

Self-Sovereign Identity (SSI) is een technische innovatie die nieuwe mogelijkheden biedt om onze privacy te beheren én het (digitale) leven van meer gemak kan voorzien. Voor de gebruiker wordt het invullen van digitale formulieren een fluitje van een cent. En overheden en bedrijfsleven krijgen betere data, besparen kosten en kunnen de doorlooptijd van processen inkorten. TNO onderzoekt hoe SSI geschikt kan worden gemaakt voor concrete toepassingen.

Meer info?

Wilt u meer weten over wat TNO doet op het gebied van self-sovereign identity? Neem contact op met Rieks Joosten.

Neem contact op

Achter SSI – oftewel zelf-soevereine identiteit – schuilen cryptografische technologieën, zoals ‘public-key cryptografie’ en vaak ook blockchain. Deze technologieën geven de gebruiker controle over welke persoonsgegevens met wie worden gedeeld, terwijl de ontvanger van de persoonsgegevens deze snel elektronisch kan valideren. Dit maakt veilige en efficiënte uitwisseling van digitale informatie mogelijk.

Kosten en ergernis voorkomen

“Bij TNO kijken we graag naar concrete toepassingen van SSI. Misschien wel de belangrijkste is het elektronisch invullen en/of inscannen van administratieve formulieren. Als je bijvoorbeeld een rolstoel nodig hebt, dan moet je een administratief circus door waarbij je herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invullen. Ook heb je voor verschillende partijen (zoals je verzekeraar en de gemeente) een bewijs van een specialist nodig. Het rapport ‘Houd het simpel’ van de Nationale ombudsman (augustus 2019) laat zien dat zulke processen vaak veel tijd kosten, en ergerlijk zijn voor burgers. Maar het is ook kostbaar voor de partijen die deze formulieren moeten valideren. We schatten dat Nederlandse organisaties ruim 1 miljard euro aan validatie uitgeven”, vertelt TNO’er Rieks Joosten.

Sneller en veiliger

Dankzij SSI kan dit in de toekomst efficiënter en effectiever. Op het (elektronische) formulier van een organisatie wordt een QR-code of ‘deep-link’ geplaatst. Daarmee kan een SSI-app online contact zoeken met de SSI-server en te weten komen welke gegevens nodig zijn en door welke partijen deze gewaarmerkt moeten zijn om ze te kunnen vertrouwen. Vervolgens kan de app deze gewaarmerkte gegevens daar (elektronisch) ophalen. De app kan zo je relatienummer en verzekeringsgegevens bij je zorgverzekeraar ophalen, je persoonsgegevens bij de overheid, enzovoort.

“SSI kan voorkomen dat burgers ‘opgeven’ en niet krijgen waar ze recht op hebben”

Als burger verzamel je zo razendsnel gegevens waar je nu nog weken of maanden over doet, en die je soms zelfs fysiek moet ophalen. Bovendien krijgen organisaties nu data die digitaal zijn gewaarmerkt door partijen die ze vertrouwen, waardoor de validatie veel sneller én veel goedkoper is. Los van de besparingen in tijd en kosten, kan deze methode voorkomen dat burgers ‘opgeven’ en niet krijgen waar ze recht op hebben, omdat ze verstrikt zijn geraakt in de bureaucratie.

Real-time en privacy-vriendelijk

Joosten: “De SSI-app kan ook andere dingen te weten komen. De SSI-server kan vertellen voor welke doelen de gegevens worden gebruikt, en welke gegevens al bekend zijn over de gebruiker. De app kan ook bijhouden welke toestemmingen er zijn gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens en deze laten intrekken. Hiermee verdwijnen ook wachtwoorden, de SSI-server kan immers gewoon vragen wie je bent en jij kunt deze gegevens (gewaarmerkt door een vertrouwde partij) doorgeven als je dat wilt. Kortom, met SSI kun je straks in één klik al je zaken online en real-time regelen, volledig privacy-vriendelijk. En jij bepaalt welke informatie je met welke partijen deelt.”

“De burger bepaalt welke informatie hij met welke partijen deelt”

Tegenover deze voordelen staan echter nog verschillende technologische én organisatorische uitdagingen die moeten worden opgelost voordat SSI grootschalig kan worden uitgerold. “Zo moet nog duidelijker worden wat we precies van een SSI-app verwachten. En hoe kunnen een app en een server van elkaar weten dat ze integer en betrouwbaar zijn? Om dit soort vragen te beantwoorden, willen we met (technologie)partijen samenwerken en hun producten toekomstrijp maken”, benadrukt Joosten.

Testen in SSI-Lab

Binnen het SSI-Lab in Groningen werkt TNO in een ecosysteem van technologieën en organisaties die willen bijdragen aan het realiseren concrete SSI-toepassingen. Het SSI-Lab is een veilige omgeving waarin van alles kan worden getest. Zo kunnen functionaliteiten waarvoor gewaarmerkte gegevens nodig zijn, gesimuleerd worden. Maar denk ook aan het bouwen van apps om demonstraties te geven en het testen of bepaalde technologieën praktisch werken. “Een dergelijke, veilige omgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van het SSI-gedachtengoed”, voegt Joosten toe.

“Het SSI-Lab is een veilige omgeving waarin van alles kan worden getest”

Bovendien start op 1 november 2019 het eSSIF-Lab, waarbij er EU-middelen beschikbaar zijn voor mkb’ers en startups die SSI-componenten willen bouwen of verbeteren. Het streven is dat daarmee meerdere open source interoperabele SSI-componenten ontstaan, waar daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Feitelijk gaat het SSI-Lab hiermee Europa in”, besluit Joosten.

Weten hoe SSI werkt?

Bekijk de animatie waarin Self-Sovereign Identity wordt uitgelegd.

SSI uitgelegd
blik op de toekomst

Privacyvriendelijke datatechnologie verruimt mogelijkheden oncologisch onderzoek

30 jul '20 - 3 min
Betere methoden ontwikkelen voor het behandelen van kankerpatiënten, door zoveel mogelijk patiëntdata uit verschillende bronnen te analyseren. Maar dan wel zónder... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #25 - Pandemiebestendig: samen uit voor én na de crisis

12 jun '20 - 1 min
Het mag weer: een gezellig avondje uit! Maar kan het allemaal wel? En hoe zorgen we - ondanks de noodzakelijke maatregelen - voor een veilige en positieve ervaring... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights seizoen 2 #24: Nederland na de energietransitie

29 mei '20 - 1 min
We staan voor een enorme uitdaging. Als we in 2050 klimaatneutraal willen zijn is er nog een lange weg met veel onzekerheden te gaan. Maar: we zijn op weg! Zoals... Lees meer
blik op de toekomst

Podcast Insights Seizoen 2 #23: Sterker uit de coronacrisis door innovatie

15 mei '20 - 1 min
Na de bankencrisis in 2008, verhoogde Duitsland de investering in innovatie en de Duitse economie bloeide hierdoor op. Door deze aanpak, beleefde Duitsland een ‘gouden... Lees meer
blik op de toekomst

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

11 mei '20 - 3 min
Nu de ‘intelligente lockdown’ stapsgewijs wordt versoepeld, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.