innovatie

Nieuwe methode helpt bedrijven om producten circulair te maken

25 april 2019 • 3 min leestijd

Slaapspecialist Beter Bed heeft onlangs een boxspring op de markt gebracht die grotendeels circulair is: de meeste onderdelen zijn makkelijk te demonteren en te recyclen. Het bedrijf heeft als doelstelling een groeiend deel van haar assortiment te verduurzamen. TNO heeft een wetenschappelijke methode ontwikkeld om de circulariteit van producten vast te stellen en was nauw bij het ontwerp van de boxspring betrokken.

Ook circulair produceren?

Neem contact op

Marcel Ernes

De methode IMPACT (Integrated Method of sustainable Product Assessment for Circular Transition) is een hulpmiddel voor fabrikanten in uiteenlopende sectoren om hun producten te verduurzamen. Het drukt in cijfers uit wat bij de fabricage wordt bespaard op hulpbronnen, in hoeverre het nieuwe product minder belastend is voor mens en milieu en ten derde wat de economische effecten zijn.

"Je ontwikkelt niet alleen een duurzaam product, maar met het innovatieve ontwerp boor je ook nieuwe markten aan, of kom je zoals hier tot een heel nieuw businessmodel. Winst voor bedrijf, klant en milieu.”

Minder grondstoffen

“De nieuw ontworpen boxspring Element van Beter Bed scoort over het geheel 58% circulariteit. Als het gaat om het gebruik van grondstoffen is de verbetering 72%, voor mens en milieu 60% en economisch 42%. Vooral de eerste twee percentages vormen een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid en circulariteit van het product”, zegt recyclingdeskundige Toon Ansems van TNO.

‘Groen slapen’

Met dit product slaat Beter Bed een nieuwe weg in, die ceo John Kruijssen ‘groen slapen’ noemt. Of, met een knipoog naar begrippen software en mobility: ‘sleep-as-a-service’. Het is een totaal ander businessmodel. De klant hoeft niet langer om de zoveel jaar naar de winkel voor een nieuw product, maar hij heeft een abonnement waarbij Beter Bed zorgt voor plaatsing van een nieuwe boxspring. De oude wordt dan meegenomen en de onderdelen worden waar mogelijk hergebruikt.

“Daarmee slaan we twee vliegen in één klap”, zegt John Kruijssen. “We nemen de consument het verwijderen van bed en matras uit handen. Tegelijkertijd zorgen we dat het bed of de boxspring niet langer naar de vuilverbranding gaan maar worden hergebruikt. Dat kan doordat we in het nieuwe ontwerp alle onderdelen en materialen heel makkelijk kunnen ontmantelen. Die krijgen een nieuw leven in een volgend product.”

Consument kan circulariteit beïnvloeden

In de huidige praktijk gaan veel matrassen naar de afvalverwerker of ze worden in de natuur gedumpt. Veel mensen doen hem ook pas de deur uit als deze echt versleten is of tot slaapproblemen leidt. Acht jaar is volgens Kruijssen de maximale levensduur, maar in de nieuwe aanpak wil Beter Bed de consument na vijf jaar een nieuw product leveren.
“De klant kan kiezen uit welke elementen de boxspring bestaat en zo de circulariteit beïnvloeden. Je kunt ook tussentijds onderdelen door ons laten vervangen. We ontzorgen de consument en ontlasten het milieu.”
"Van veel onderdelen verlengen we nu de gebruiksduur. De samenwerking heeft tot mooie resultaten geleid.”

Hoogwaardig recyclen

Voor het ontwerp van de nieuwe boxspring werkten experts van TNO nauw samen met die van Beter Bed en de toeleverancier. Door toepassing van het TNO-model IMPACT wordt de circulariteit van gebruiksgoederen scherper in beeld gebracht en worden scherpere circulaire designkeuzes in een ontwerpproces tijdig inzichtelijk. Toon Ansems: “Beter Bed wilde echt forse stappen zetten om hun producten circulair te krijgen. Maar daarvoor moest het hele ontwerp op de schop. Om makkelijk te kunnen demonteren moesten we af van het gebruikelijke lijmen en nieten. Het is nu een soort kliksysteem geworden waardoor alles makkelijk in elkaar te zetten en ook weer uit elkaar te halen is. Onze experts hadden tot taak bij elk idee en elke stap te berekenen wat de gevolgen voor de circulariteit waren. Er zijn nu veel minder grondstoffen zoals water en olie nodig voor de productie van de boxspring. Door aanpassing van design en gebruik van andere materialen is het gewicht met ruim twintig procent verminderd. Schuim en textiel zijn nu hoogwaardig te recyclen. Van veel onderdelen verlengen we nu de gebruiksduur. De samenwerking heeft al met al tot mooie resultaten geleid.”

"De methodiek IMPACT heeft hier zijn waarde bewezen, maar is in feite op een oneindige reeks producten toepasbaar."

Winst voor bedrijf, klant en milieu

“Het knappe van deze prestatie is dat TNO-experts met onze leverancier een echt duurzame oplossing hebben ontwikkeld terwijl de kwaliteit van het slaapcomfort onverminderd hoog is gebleven”, zegt John Kruijssen. “Bedrijven in alle sectoren zijn bezig met duurzaamheid en daar willen wij in onze branche ook aan bijdragen. Als marktleider nemen we onze verantwoordelijkheid. We hebben nu een eerste product met TNO circulair gemaakt. Straks moeten er veel meer producten uit ons assortiment volgen. En wanneer het in Nederland een succes is, voorzie ik een uitrol naar andere Europese landen waar we actief zijn.”

Toon Ansems: “De methodiek IMPACT heeft hier zijn waarde bewezen, maar is in feite op een oneindige reeks producten toepasbaar, van meubilair tot wasmachines en alles daartussen. Je behaalt er als fabrikant verschillende voordelen mee. Je ontwikkelt niet alleen een duurzaam product, maar met het innovatieve ontwerp en de circulaire designkeuzes boor je weer nieuwe markten aan, of zoals hier, kom je tot een heel nieuw businessmodel. Winst voor bedrijf, klant en milieu.”

Ook circulair produceren?

Neem contact op

Marcel Ernes
blik op de toekomst

Methaan: een broeikasgas dat we in de gaten moeten houden

12 dec '19 - 3 min
Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. Dat de hoeveelheid methaan sinds 2007 sterker oploopt dan verwacht, is dus ronduit slecht... Lees meer
feiten & cijfers

TNO heeft positieve impact op bedrijvigheid

14 nov '19 - 3 min
De missie van TNO is het verbinden van mensen en kennis om zo innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam... Lees meer
blik op de toekomst

Plastics in rivieren misschien wel groter probleem dan 'plastic soep'

29 jul '19 - 3 min
Plastic afval dat terechtkomt in de natuur is een groot en actueel wereldwijd probleem. Om bij te dragen aan een oplossing doet TNO verschillende studies naar transportmechanismen... Lees meer
blik op de toekomst

Met geothermie naar een aardgasvrije toekomst

4 apr '19 - 4 min
In een brede strook van ruwweg Haarlem tot Nijmegen is het mogelijk een grote hoe-veelheid aardwarmte naar boven te halen. Dit kan in een aantal gemeenten in dat... Lees meer
innovatie

Zoek het zonnepaneel: energieopwekkende gevelplaten

22 mrt '19 - 3 min
Hoe kunnen we zonnepanelen visueel aantrekkelijk en flexibel toepasbaar maken, zodat architecten en andere ontwerpers ze op grote schaal gaan gebruiken? Die vraag... Lees meer

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.