Foto: Harry Heuts / HH
dossier

Stressvolle functie? Geschikt/ongeschikt

1 december 2014 • 2 min leestijd

Voor militairen en politiemensen is mentale veerkracht bij stressvolle situaties essentieel. TNO ontwikkelt met internationale partners een nieuw instrument om mensen al bij binnenkomst te selecteren op mentale veerkrachtpotentieel.

“Zelfs vijftien jaar na terugkomst uit oorlogsgebieden kunnen militairen nog kampen met post-traumatische stressstoornissen”, vertelt projectleider Caroline Six van TNO. “De huidige aanpak van dit probleem richt zich vooral op militairen die terugkeren van missies en de nazorg daarbij. De afgelopen vier jaar heeft Defensie geïnvesteerd in kennisopbouw door TNO om de mentale veerkracht van militairen te versterken voordat ze op uitzending gaan.”

IRS-vragenlijst

Twee jaar geleden staken onderzoekers uit Duitsland, België en Nederland onder de vlag van het Europese Defensie Agentschap de hoofden bij elkaar om een nieuwe selectiemethode te ontwikkelen. Dat gebeurde in het project INSPIRE en leidde tot de INSPIRE Resilience Scale (IRS), een uitgebreide vragenlijst voor sollicitanten.

Meespelende factoren

“Of iemand weerbaar is, hangt af van verschillende factoren”, licht Six toe. “De leidinggevende, de sfeer in het team en de ondersteuning door de organisatie zijn bijvoorbeeld belangrijk, maar ook allerlei persoonlijkheidskenmerken: is iemand open en optimistisch, heeft iemand vertrouwen in de situatie, is hij of zij emotioneel stabiel?”

Vervolgonderzoek

De IRS-vragenlijst moet daarin beter inzicht geven dan voorheen. De lijst is inmiddels voorgelegd aan ruim 1500 selectiekandidaten voor Defensie en de politie in Nederland, België en Duitsland. “We weten nu welke factoren een rol spelen bij mentale weerbaarheid, maar willen graag weten hoe zwaar elk van die factoren weegt’, zegt Six. Daarom is een vervolgonderzoek ook zo belangrijk: “Welke kenmerken kunnen mensen in de loop der tijd ontwikkelen? Oftewel, in welke eigenschappen kunnen we het beste investeren om werknemers nog veerkrachtiger te maken?"  Om deze vragen te beantwoorden, willen Six en haar collega’s Esther Oprins en Ward Venrooij de werknemers de komende jaren blijven volgen.

“In welke eigenschappen kunnen we het beste investeren om werknemers nog veerkrachtiger te maken?”

Het ontstaan van INSPIRE

Het idee voor het onderzoek ontstond tijdens een internationale defensiebijeenkomst. ‘We ontdekten dat niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België behoefte bestond aan een beter screeningsinstrument’, vertelt Six enthousiast. “Dat gedeelde belang maakt het project heel succesvol: de energie die elke deelnemer erin stopt, komt dubbel en dwars terug, want iedereen deelt de resultaten. Het is echt bijzonder dat ruim 1500 selectiekandidaten uit verschillende landen aan het onderzoek deelnemen.”

“Het is echt bijzonder dat ruim 1500 selectiekandidaten uit verschillende landen aan het onderzoek deelnemen”

Meerwaarde van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap op dit gebied is niet alleen relevant voor Defensie en politie. Ook op andere werkterreinen kan het screeningsinstrument, in aangepaste vorm, van pas komen, denkt TNO’er Paul Vierveijzer, als businessdeveloper bij het project betrokken. “Voor andere hoog-risicoberoepen, zoals bij de brandweer, maar ook voor stressvolle functies als chirurgen, piloten en operators op olieplatforms kan dit meerwaarde hebben. Voor hen zou het instrument overigens wel aangepast moeten worden, dit in de context van het betreffende opleidingsniveau.

dossier

Wat stress doet met de hersenen

1 mrt '15 - 1 min
Wanneer het lichaam bedreigd wordt, reageert het met een scala aan verdedigingsmechanismen. Bloeddruk en hartslag gaan omhoog. Stresshormonen worden aangemaakt.... Lees meer