blik op de toekomst

TNO werkt aan grootste windturbine ooit

13 maart 2019 • 3 min leestijd

Het is de grootste en meest krachtige windturbine ter wereld: de Haliade-X van GE Renewable Energy. De komende vijf jaar wordt de turbine getest op de Maasvlakte. Met een nog nooit vertoonde capaciteit van 12 megawatt kan een turbine ruim 16.000 huishoudens van energie voorzien. TNO is nauw betrokken bij de testen. Dat de turbine nu in Nederland wordt gebouwd biedt volop kansen aan het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer weten over windenergie als duurzame energiebron?

Grootschalige opwekking van windenergie

De relatie tussen GE en TNO gaat ver terug. Al jaren benut GE locaties van TNO in Wieringermeer voor het testen van windturbines op land. Eerder werkten de partijen ook samen in Research & Development projecten om de aerodynamische barrières te doorbreken die turbines van 10 MW en meer mogelijk maken. De daarin opgebouwde kennis vormde mede het fundament voor de ontwikkeling van de Haliade-X, met een hoogte van maar liefst 260 meter en bladen met een tot nu toe ongekende lengte van 107 meter.

Nieuw grenzen natuurkunde

“We zijn er buitengewoon trots op dat GE ons als researchpartner heeft uitgekozen om de turbine uitgebreid te testen”, zegt dr. Peter Eecen, programmamanager Windenergie van TNO. “Voor het ontwikkelen van turbines met een capaciteit van 10 MW en meer zijn innovaties op verschillende gebieden nodig. Alleen al als het gaat om de aerodynamica, de kennis van de luchtstroming rond het rotorblad, raken we aan nieuwe grenzen in de natuurkunde. We moeten steeds nieuwe modellen ontwikkelen en die middels uitgebreide metingen valideren. Het zijn innovaties waar we samen met GE aan werken.”

Certificering

Het eerste prototype van de Haliade-X is geïnstalleerd op de Maasvlakte. Voor de keuze van de locatie werkten Havenbedrijf Rotterdam, SIF, GE en TNO nauw samen. Hoewel de turbine uiteindelijk bedoeld is om in grote aantallen op zee te installeren, vormt de Maasvlakte met vrijwel dezelfde windcondities als op zee de ideale testlocatie. Validatiemetingen door TNO en GE moeten aantonen dat de Haliade-X zijn beloften waarmaakt en certificering krijgt. Die is vereist om de turbine straks op grote schaal te mogen produceren en op zee te kunnen installeren.

Kennis voor volgende generaties

TNO en GE zullen behalve voor het testen voor certificatie de komende periode ook aan verschillende innovaties werken. Voor het installeren van deze nieuwe generatie windturbines zijn aparte schepen nodig die deze grootte en dit gewicht aankunnen. Dat biedt grote kansen voor de Nederlandse offshore industrie. Voor het onderhoud zijn nieuwe tools en modellen nodig om dat nog kostenefficiënter uit te voeren.

“De grootte van de turbines en de rotorbladen zijn van een compleet andere orde dan wat we tot nu toe kennen. Door de metingen aan en het testen van de nieuwe turbines doen we nieuwe kennis op die we inzetten voor de volgende generatie. We behoren met onze kennis op dit gebied tot de kopgroep in de wereld en die positie gaan we verder uitbreiden. Dat is in het belang van nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, en de kenniseconomie van Nederland”, zegt Peter Eecen.

Niet alleen windturbine innovatie

Naast het werken aan innovaties voor de nieuwe generatie windturbines richt TNO zich ook op het ontwikkelen van kennis over windparken en hun integratie in onze snel veranderingen energiesysteem. Denk aan nieuwe installatietechnieken, optimaal onderhoud, intelligente parkregeling en innovaties zoals robotica en ICT.

Het is de bedoeling in 2030 op zee tenminste 11,5 GW aan geïnstalleerd vermogen te hebben staan. Windparken met grote turbines als de Haliade-X helpen die ambitie te verwezenlijken.

We stelden ook enkele vragen aan Vincent Schellings, CTO & GM Product Management - Offshore Wind bij GE:

Waarom is GE met TNO in zee gegaan?

TNO is een internationaal gerespecteerd bedrijf in de wind industrie waarmee GE in het verleden veel goede ervaring heeft opgedaan. Ik was persoonlijk betrokken bij de vele onshore prototypes die we succesvol in Wieringermeer getest hebben sinds 2005. Het was daarom geen moeilijke keuze om TNO weer te benaderen toen duidelijk werd dat het Haliade-X prototype in Rotterdam zou verrijzen.

Waarom is voor Rotterdam als locatie voor de Haliade-X gekozen?

Het voordeel van Rotterdam is ten eerste de gunstige ligging wat betreft de logistiek, ten tweede de gunstige ligging wat betreft de “bijna offshore condities” doordat de locatie aan zee ligt, en als laatste de ondersteuning die we gevonden hebben van RVO wat betreft de financiële ondersteuning voor innovatieve projecten zoals de Haliade-X.

Wat is het voordeel van plaatsing op de Maasvlakte?

Het voordeel van de Maasvlakte is de locatie. Daarnaast hebben we met onze klant Futurewind, alsmede het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam partners gevonden die de vaste overtuiging hadden dit project tot een succes te maken.

Wat verwacht GE de komende jaren van de samenwerking met TNO?

Het belangrijkste aspect aan de samenwerking voor GE is de kennis van GE en TNO te combineren om zo snel mogelijk de technische risico’s te valideren en te elimineren. Zo zorgen we dat we binnen afzienbare tijd in staat zijn deze molen op grote schaal te installeren. Daardoor kunnen onze klanten profiteren van de reductie in cost-of-energy die de Haliade-X kan brengen.

This TNO project supports the following Sustainable Development Goal

dossier

Windenergie voor 50 miljoen huishoudens

12 jul '18 - 4 min
Duurzame energie versneld invoeren, fossiele energie soepel uitfaseren en tegelijk energie besparen, terwijl de energievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar... Lees meer