blik op de toekomst

Uniek open innovatielab voor verbeteren technologieën geothermie

24 juli 2019 • 4 min leestijd

Bedrijven die direct of indirect actief zijn in aardwarmte kunnen sinds deze zomer gebruik maken van een geavanceerd laboratorium in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om onder hoge druk en temperatuur full scale te testen en experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen.

Het Rijswijk Centre for Sustainable Geo Energy (RCSG) heeft mede tot doel de ontwikkeling van aardwarmte, een steeds belangrijker wordende duurzame energiebron, te versnellen.

Het lab is indertijd door Shell gebouwd en nu overgedragen aan een consortium met als initiatie kennispartners TNO, de TU Delft, Universiteit Utrecht en EBN. Vanuit de overheid nemen het ministerie van EZK, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rijswijk deel.

In hogere versnelling

“We hebben als boorbedrijf veel R&D kennis en installaties in huis, maar wat er in dit lab aan apparatuur staat is ongekend”, zegt Peter de Vin, directeur van Huisman Geo. “Dat, gecombineerd met de diepgaande kennis van twee universiteiten en TNO maakt deze faciliteit tot een innovatiecentrum waar het Nederlandse bedrijfsleven grote stappen kan zetten om geothermie tot een succes te maken. Het gaat wat ons betreft nu allemaal nog te traag. We kunnen hier de zaak in een hogere versnelling zetten.”

Onder extreme condities beproeven

“Dat moet ook”, zegt Gert-Jan Heerens van TNO, “want geothermie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Het is een van de belangrijke bronnen binnen de duurzame energievoorziening. In Nederland produceren we nu 3,5 petajoule per jaar, maar dat moet groeien naar 50 PJ in 2030 en tenminste 200 PJ in 2050. Dan voorziet geothermie in ongeveer een kwart van de totale vraag naar warmte in ons land. Er moet alleen nog veel gebeuren als het gaat om efficiënter boren. Het moet kosteneffectiever worden en dat bij toenemende aandacht voor veiligheid. Er zijn kortom veel technische innovaties nodig. En die zijn hier onder de meest extreme condities van hoge druk en temperatuur te ontwikkelen en te beproeven. Full scale en full size.”

Open innovatie

Er is bewust gekozen voor open innovatie. Elk geïnteresseerd bedrijf is welkom gebruik te maken van de faciliteiten in het lab. Het consortium werkt actief aan het opzetten van een community; bedrijven die niet ieder voor zich maar juist in samenwerking met anderen aan nieuwe technieken en producten werken. Zo ontstaat er een netwerk van bedrijven die actief zijn in geothermie, warmteopslag, zoutwinning, machinebouwers, en die componenten en materialen leveren.

“Je brengt elkaar hier op ideeën. Als TNO kunnen we, net als de universiteiten, de verbinding leggen tussen wetenschappelijke kennis en de toepassing in de praktijk. Zo bereiken we gezamenlijk veel meer in een veel hoger tempo. Wie weet ontwikkelen we hier technieken of apparaten die straks de wereld over gaan”, zegt Gert-Jan Heerens.

Indrukwekkende faciliteiten

De faciliteiten zijn indrukwekkend. Op zware funderingen staan installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Er staat een enorme boorinstallatie boven een bijna 500 meter diepe put, waarin nieuwe materialen en technieken zijn te testen. Overal hangen bovenloopkranen, er zijn hydraulische persen van 300 en 400 ton, drukvaten tot 1.000 bar, leidingenstelsels om vloeistoffen in te pompen en te testen. Bijna alle ondergrondse condities zijn reëel na te bootsen om vast te stellen hoe materialen en componenten zich onder hoge druk of bij extreme temperaturen gedragen op kilometers diepte.

Open innovatie voor bedrijfsleven

Bedrijven hebben nu toegang tot state-of-the-art faciliteiten waar ze anders onmogelijk gebruik van konden maken. Peter de Vin: “Dat maakt dit lab echt uniek. Daarnaast is het mooie van het open innovatiemodel dat bedrijven nu niet zelf hoeven te investeren in testfaciliteiten. Dat is gewoon veel te duur en daardoor blijven potentieel prachtige vindingen ongebruikt. Zelfs voor een goed geoutilleerd bedrijf als Huisman is dit lab op dit gebied een technologisch luilekkerland. We willen niet alleen materialen testen, maar zijn ook geïnteresseerd in de data die daaruit voortkomen. Daarvoor denk ik onder meer aan samenwerking met bedrijven die gespecialiseerd zijn in sensortechnologie. Door sensoren in het boorproces te integreren kun je veel slimmer boren en nauwkeurig voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Zo breng je de kosten over de totale levensduur omlaag. Je komt hier in het lab straks ook ondernemers tegen uit andere sectoren. Ik voorzie verrassende combinaties en daardoor innovaties."

Bredere toepassing staat centraal

Martin van der Hout, secretaris-generaal van Dutch Association Geothermal Operators (DAGO), waarin dertig geothermiebedrijven zijn verenigd: “Veel technieken en expertise uit andere mijnbouwtechnieken zijn voor aardwarmte van waarde. We zijn vanuit DAGO met een groep specialisten een middag in Rijswijk geweest voor een sessie met RVO en TNO. Uiteraard gaan kennisvragen rond het ontwerp van een doublet verder dan de ervaring van één operator of één contractor. Binnen DAGO delen we veel kennis en dat gebeurt ook tussen operators onderling. Rijswijk biedt pre-competitieve onderzoeksmogelijkheden die voor geothermie uiterst waardevol zijn om de kostprijs omlaag te krijgen, de veiligheid te verbeteren en risico’s te verkleinen. Operators hechten er veel belang aan om in een open omgeving samen te werken met toeleveranciers die elkaars concurrent kunnen zijn. DAGO draagt er graag aan bij geothermie ook via dit lab tot een verder succes te brengen.“

Open voor studenten

Volgens Heerens is de samenwerking overigens niet beperkt tot het bedrijfsleven. Ook universiteiten en hogescholen zijn welkom in het open innovatie centrum. “We moeten op termijn zo’n zevenhonderd doubletten bouwen voor geothermie. Nu zijn dat er nog geen vijfentwintig. Die moet je na het bouwen steeds onderhouden. Maar daar is in ons land geen opleiding voor. Bedrijven die putten bouwen zijn nu voornamelijk gericht op olie- en gaswinning. Hier kunnen studenten kennis maken met de wereld van aardwarmte, onderzoek en experimenten doen die elders onmogelijk zijn. Ook dat moet tot versnelling leiden.”

blik op de toekomst

Zonnestroom: grenzen rendement verder opgerekt

7 feb '22 - 3 min
De ontwikkeling van zonne-energie gaat razendsnel. De kosten van de opwek van zonnestroom gaan in hoog tempo omlaag, mede omdat het rendement van de zonnemodule... Lees meer
nieuwsbericht

Geothermie volledig CO2-neutraal maken

8 dec '21 - 3 min
Geothermie is een van de schoonste duurzame warmtebronnen en vormt een essentieel onderdeel van de energietransitie. Toch is aardwarmte niet honderd procent CO2-neutraal.... Lees meer
nieuwsbericht

Proeven met nieuwe generatie zonnewegdek

18 nov '21 - 3 min
Wegdek kan een rol van betekenis spelen in het grootschalig opwekken van zonne-energie. TNO werkt in het concept SolaRoad aan technieken en constructies waarbij... Lees meer

Dag van de uitvinder

9 nov '21 - 5 min
Bij TNO werken onze uitvinders al sinds 1932 aan de uitvindingen en innovaties van morgen. In het kader van de Dag van de Uitvinder staan we stil bij enkele TNO... Lees meer
innovatie

TNO’ers bestrijden de stikstofcrisis met programma Brains4Nitrogen

15 okt '21 - 4 min
Na het succes van het Brains4corona-programma, waarin TNO zich richtte op de aanpak van het coronavirus in 2020, is de organisatie nu van plan meer van deze 'Brains4x'-uitdagingen... Lees meer