blik op de toekomst

Werkstress terugdringen met een integrale aanpak

11 november 2019 • 1 min leestijd

Al jarenlang nemen stress en stressgerelateerde klachten bij werkenden toe. Dit uit zich onder andere in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Helaas ontbreekt een allesomvattende aanpak veelal, terwijl maatwerk en kennis over alle facetten van stress cruciaal zijn voor het effectief aanpakken van werkstress.

Download de whitepaper ‘Met een integrale aanpak op maat werkstress terugdringen’

Downloaden

De wereld verandert snel en wordt complexer en veeleisender. Op het werk draait het om presteren, efficiëntie en snelheid. Thuis wacht vaak ook een druk (sociaal) leven. Bovendien lopen werk en privé steeds meer door elkaar heen. Het is wellicht niet vreemd dat werkstress al jaren toeneemt. Werkstress is een groot en kostbaar probleem. Het zorgt voor persoonlijk leed bij werknemers en aanzienlijke kosten voor werkgevers en de samenleving. Het aanpakken van werkstress is dan ook een maatschappelijk relevante uitdaging. Om gezond te blijven, goed te presteren, voldoening uit werk te blijven halen en tot hun pensioen mee te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat medewerkers mentaal fit zijn. Preventie én een effectieve aanpak van stress zijn dus van groot belang.

Integrale aanpak

Elk mens, elke organisatie en elke bedrijfstak is anders, daarom kent ook werkstress vele gezichten. Individuele, organisato­rische en maatschappelijke factoren spelen een rol, hangen samen en beïnvloeden elkaar. Met ruim dertig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar werkstress heeft TNO zicht op dit complexe en dynamische probleem. Wat ons betreft is de oplossing voor dit hardnekkige probleem een integrale aanpak, waarin aandacht voor de dynamiek in processen en de complexiteit ervan centraal staat.

Alle facetten meewegen

In de whitepaper ‘Met een integrale aanpak op maat werkstress terugdringen’ zetten we uiteen welke maatregelen nodig zijn om de toename van stress bij medewerkers aan te pakken en stress bij de beroepsbevolking te verlagen. Om hier antwoord op te kunnen geven moet naar alle factoren en facetten gekeken worden die een rol spelen. We bespreken onze integrale aanpak voor het probleem en illustreren dit met een lopend project binnen de sector onderwijs. Met verschillende tools en veelal grootschalige projecten worden de eerste stappen gezet. En ze tonen aan dat onze integrale aanpak van stress gerelateerde klachten en verzuim bij medewerkers verlaagd kan worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat met onze aanpak de werkstress in Nederland substantieel zal dalen. Onze missie is dan ook: 25 procent reductie van stressgerelateerde klachten bij medewerkers in Nederland in 2030. Hiertoe willen we graag onze kennis en expertise verbinden met academische, publieke en private partners die samen met ons deze integrale aanpak verder willen ontwikkelen of uitproberen. Sluit u zich bij ons aan?

Lees de whitepaper

Meer informatie over hoe werkstress teruggedrongen kan worden?

Nu downloaden