Informatietype:
Project
Thema:
Information and sensor systems
Unit:
Defensie en veiligheid

PERSEUS wind turbine radar interference assessment tool

Status project

1996 - heden

In samenwerking met

Ministerie van Defensie

Al sinds 1996 voert TNO radarhinderonderzoek uit naar de prestatievermindering als gevolg van windturbines. Talrijke radar studies zijn uitgevoerd voor de Nederlandse overheid. TNO is de enige organisatie in Nederland die door het Ministerie van Defensie erkend is om radar effectbepaling uit te voeren voor -binnen Nederland gestationeerde- militaire radars.

Radar bij windprojecten

In Nederland staan verschillende militaire en civiele radarposten die dienen voor de vliegveiligheid en de nationale veiligheid. Windturbines en hoogbouw kunnen verstoring op de radar veroorzaken. Om de veiligheid te borgen bestaat in vrijwel geheel Nederland een toetsingsplicht voor (de meeste) nieuwe windenergieprojecten, en binnen 15 kilometer van de radarposten ook voor hoogbouw.

Naast deze formele taak, heeft het Ministerie van Defensie TNO eveneens gemachtigd om op te treden in een consultancy rol voor het zoeken naar een optimale oplossing voor zowel de ontwikkelaar van een windturbinepark als het ministerie. Binnen deze consultancy rol biedt TNO eveneens ondersteuning aan voor de bepaling van mogelijke hinder door windturbines of andere obstakels op scheepradars, op de walradars van een VTS systeem en op communicatiesystemen waaronder Marifoon.

Toelichting PERSEUS radarhinder toetsingsmethode en berekeningen 2021

Radarsystemen ondervinden mogelijk hinder van windturbines of windmolenparken. Het Ministerie van Defensie heeft daarom normen opgesteld waartegen de prestatie van de luchtverkeersradarsystemen getoetst moet worden.

Voor de regelgeving op dit gebied voor de militaire radarsystemen, die gehanteerd wordt binnen Nederland, wordt verwezen naar de publicatie in de Staatscourant: Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 31 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/30229, tot wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (aanwijzing radarverstoringsgebieden, reserveringsgebieden hoofdwegen en landelijke spoorwegen en militaire terreinen geen deel uitmakend van de ecologische hoofdstructuur, alsmede enkele andere wijzigingen)". In verband met de introductie van de nieuwe radarlocatie Herwijnen is in de Staatscourant 29608 van 13 juni 2016 een verder aanvulling van deze regelgeving opgenomen. Lees ook de exacte tekst van de regelgeving.

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Succesvolle grondtest toont mogelijkheden voor satellietidentificatie

Informatietype:
Insight
14 augustus 2023

Het wordt ontzettend druk in de ruimte. Elk jaar sturen bedrijven en organisaties meer nieuwe satellieten in een baan om de aarde. Veel daarvan kunnen na de lancering niet meer worden geïdentificeerd. Onderzoekers van TNO vroegen zich af of hier niet iets aan te doen was en hebben nu met succes een levensvatbare oplossing getest. We spraken met Fabrizio Silvestri, Optical System Engineer, die hieraan heeft meegewerkt en ons er van alles over vertelde.