Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Thema:
Nationale veiligheid

In misdaadseries probeert de onderwereld ogenschijnlijk nette burgers voor het criminele karretje te spannen. Drugskartels infiltreren in bonafide bedrijven, kopen ambtenaren om, zij regelen het transport, pikken hun waar op in de haven, incasseren geld, worden gepakt en vaak ook nog veroordeeld. En dat allemaal in één aflevering van 45 minuten. Dat is weliswaar wat minder realistisch dan de werkelijkheid. Maar de onderwereld kan niet succesvol zijn zonder de bovenwereld. Dat criminelen steeds vaker en steeds meer de gewone maatschappij nodig hebben om hun zaken te verdoezelen, hun handelswaar te slijten en geld wit te wassen, is waar.

Programma Ondermijningslab

Wetenschap en praktijk vinden elkaar in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Ondermijningslab. In het Ondermijningslab wordt kennis opgebouwd die bijdraagt aan een betere informatiepositie, gerichtere interventies en een effectievere ketensamenwerking, en daarmee aan de integrale aanpak. Naast de grotere kennisprojecten wordt er kort-cyclisch samengewerkt via de Scientist on the Job-constructie, waarbij experts van TNO meedraaien in de praktijk. Hierdoor kunnen organisaties sneller bruikbare informatie en aanknopingspunten vinden om criminaliteit te bestrijden.

Overzicht van projecten in Ondermijningslab.
Overzicht van projecten in Ondermijningslab.

Systemische aanpak

Vanuit alle expertises wordt een systemische visie gehanteerd: alleen door naar het hele systeem rondom ondermijning te kijken, en de wisselwerkingen van verschillende actoren in het systeem in kaart te brengen, kan een duurzame oplossing gevonden worden. Een integrale en systemische aanpak kan op vroege signalen inspelen en waterbedeffecten voorkomen. Dus geen kerels, kilo’s en knaken, maar een systemische aanpak.

Kennisopbouw onmisbaar

Sinds 2018 werkt TNO samen met RIEC Zeeland West-Brabant en sinds 2021 ook met alle andere RIEC-regio’s in Nederland. Hierdoor is het netwerk dusdanig gegroeid dat de kennisontwikkeling én praktische ondersteuning van TNO in de aanpak van ondermijnende criminaliteit nu ook landelijk wordt gedragen. Convenantpartners waaronder gemeenten, provincies, OM, politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV en NVWA hebben hier baat bij.

Betrouwbare samenwerking met Scientist on the Job

Regionaal en lokaal worden experts van TNO ingezet in specifieke casuïstiek. Deze Scientists on the Job zitten aan tafel bij de RIEC’s of (een combinatie van) convenantpartners en brengen hun specifieke kennis direct in daar waar die nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van bedreiging van bestuurders, bepaalde gemeenschappen of geavanceerde data-analyse technieken. Zo helpen de Scientists on the Job de professionals op de werkvloer om in concrete gevallen tot oplossingen te komen.

Ondermijnende criminaliteit aanpakken

Hoe we dit doen? Dat zie je in deze video.

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 11 t/m 11

TNO wint prestigieuze Amerikaanse prijs voor onderzoek cybersecurity informatiedeling

Informatietype:
Nieuws
30 september 2020
Samen met diverse partners doet TNO onderzoek naar cybersecurity informatiedeling. In het kader van dit onderzoek hebben we de prestigieuze 2020 “Information Sharing Hall of Fame” Award gewonnen.