Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Thema:
Nationale veiligheid

In misdaadseries probeert de onderwereld ogenschijnlijk nette burgers voor het criminele karretje te spannen. Drugskartels infiltreren in bonafide bedrijven, kopen ambtenaren om, zij regelen het transport, pikken hun waar op in de haven, incasseren geld, worden gepakt en vaak ook nog veroordeeld. En dat allemaal in één aflevering van 45 minuten. Dat is weliswaar wat minder realistisch dan de werkelijkheid. Maar de onderwereld kan niet succesvol zijn zonder de bovenwereld. Dat criminelen steeds vaker en steeds meer de gewone maatschappij nodig hebben om hun zaken te verdoezelen, hun handelswaar te slijten en geld wit te wassen, is waar.

Programma Ondermijningslab

Wetenschap en praktijk vinden elkaar in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Ondermijningslab. In het Ondermijningslab wordt kennis opgebouwd die bijdraagt aan een betere informatiepositie, gerichtere interventies en een effectievere ketensamenwerking, en daarmee aan de integrale aanpak. Naast de grotere kennisprojecten wordt er kort-cyclisch samengewerkt via de Scientist on the Job-constructie, waarbij experts van TNO meedraaien in de praktijk. Hierdoor kunnen organisaties sneller bruikbare informatie en aanknopingspunten vinden om criminaliteit te bestrijden.

Overzicht van projecten in Ondermijningslab.
Overzicht van projecten in Ondermijningslab.

Systemische aanpak

Vanuit alle expertises wordt een systemische visie gehanteerd: alleen door naar het hele systeem rondom ondermijning te kijken, en de wisselwerkingen van verschillende actoren in het systeem in kaart te brengen, kan een duurzame oplossing gevonden worden. Een integrale en systemische aanpak kan op vroege signalen inspelen en waterbedeffecten voorkomen. Dus geen kerels, kilo’s en knaken, maar een systemische aanpak.

Kennisopbouw onmisbaar

Sinds 2018 werkt TNO samen met RIEC Zeeland West-Brabant en sinds 2021 ook met alle andere RIEC-regio’s in Nederland. Hierdoor is het netwerk dusdanig gegroeid dat de kennisontwikkeling én praktische ondersteuning van TNO in de aanpak van ondermijnende criminaliteit nu ook landelijk wordt gedragen. Convenantpartners waaronder gemeenten, provincies, OM, politie, Belastingdienst, Douane, FIOD, Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee, IND, UWV en NVWA hebben hier baat bij.

Betrouwbare samenwerking met Scientist on the Job

Regionaal en lokaal worden experts van TNO ingezet in specifieke casuïstiek. Deze Scientists on the Job zitten aan tafel bij de RIEC’s of (een combinatie van) convenantpartners en brengen hun specifieke kennis direct in daar waar die nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van bedreiging van bestuurders, bepaalde gemeenschappen of geavanceerde data-analyse technieken. Zo helpen de Scientists on the Job de professionals op de werkvloer om in concrete gevallen tot oplossingen te komen.

Ondermijnende criminaliteit aanpakken

Hoe we dit doen? Dat zie je in deze video.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 1 t/m 5

TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Informatietype:
Nieuws
9 maart 2023

TRESSPASS, een Europese onderzoeksproject naar risicogestuurde grenscontroles. Het blijkt dat er in vergelijking met de huidige manier van grenscontrole meer mogelijkheden zijn om het proces van grenscontrole te optimaliseren met voordelen voor reizigers en grenswachters.

Naar een toekomst bestendig bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
2 november 2022

In Doorn kwamen ruim honderd mensen bijeen om de tussenresultaten te delen van het vierjarige programma “Adaptief Bewaken & Beveiligen in stedelijk gebied”. In dit programma dat in 2020 is gestart, onderzoekt TNO,  samen met de Koninklijke Marechaussee én de Nationale Politie hoe de praktijk van Bewaken en Beveiligen meer toekomstbestendig kan worden.

Handboek voor hulp bij opsporing

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Iedereen kan een bijdrage leven aan opsporing. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.

FEDICE - eenvoudig en veilig digitale informatie delen

Informatietype:
Nieuws
27 september 2021
FEDICE – Federated Digital Collaboration Environment – zorgt ervoor dat Defensie en partners eenvoudig, beheersbaar en veilig digitaal informatie kunnen delen.

Eerste analyse zonder onderlinge datadeling

Informatietype:
Nieuws
17 september 2021
Primeur! Gevoelige data uit meerdere bronnen analyseren zonder deze data te hoeven delen: het is bewezen in de praktijk. Lees wat dit betekent voor de toekomst.