Ons werk

Opleiding Jeugdarts

Wil jij in staat zijn een adequate bijdrage te leveren aan het bevorderen van de gezondheid van de jeugd in jouw regio? Dan is het belangrijk om te beschikken over de juiste competenties. TNO biedt hiervoor de opleiding Jeugdarts KNMG, 1e fase opleiding arts Maatschappij en Gezondheid.

Online solliciteren voor een opleidingsplaats in 2019 gaat via: www.artsmg.nl

Zie website

De opleiding kent 2 startmomenten per jaar met tussentijdse instroommogelijkheid. De opleiding arts Maatschappij en Gezondheid (M&G) bestaat uit twee fasen. De cursorische delen van de profielopleidingen van de eerste fase duren twee jaar en zijn beroepsgericht. Deze fase wordt afgesloten met een registratie door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in het desbetreffende profiel. De tweede fase duurt eveneens twee jaar en is gericht op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. Na succesvol afsluiten van deze fase volgt een registratie als arts M&G in het BIG-register. Lees meer over de opleiding/startmomenten, het curriculum, de opleidingsduur en de subsidiemogelijkheden in de brochure.

Start- en instroommogelijkheden

Instroom januari 2018 (Leiden)
Start april 2018 (regio Eindhoven)
Instroom september 2018 (regio Eindhoven)
Start september 2018 (Leiden)

Kosten eerste fase

In 2018 bedragen de kosten voor de volledige eerste fase EUR 29.500,-. Dit is inclusief het profielonderwijs, de sociaal geneeskundige basismodulen en inhalen van gemist onderwijs. Exclusief zijn kosten voor de leermiddelen, de inschrijving in het opleidingsregister van de RGS en keuzeonderwijs. Afhankelijk van het gevolgde onderwijs bedragen deze laatst genoemde kosten, ongeveer € 3.000,- excl. extra begeleidingsuren (opleiding op maat). Meer informatie over de opleiding 2018 kunt u nalezen in de folder die u hieronder aantreft in de rubriek downloads.

Aanmelden en informatie Opleiding Jeugdarts

Voor het aanmeldingsformulier: lees hier
n.b. Sla voor gebruik van het aanmeldingsformulier de pdf eerst lokaal op met een unieke naam door op de link met de rechtermuisknop te klikken. Open Acrobat Reader en ga vervolgens naar de locatie waar het bestand is opgeslagen om de template in te vullen en te verzenden.
Voor de brochure TNO Opleiding Jeugdarts KNMG: lees hier

Landelijk Werkgeverschap (LWS)

Vanaf 1 januari 2019 is de SBOH de werkgever van nieuwe aios Maatschappij & Gezondheid in de profielen jeugdarts, arts tuberculosebestrijding, arts infectieziektebestrijding en arts medische milieukunde . Aios zijn dan niet meer in dienst van de instelling waar ze hun opleiding volgen. Ook moeten ze solliciteren bij de landelijke selectiecommissie. Dat geldt dus ook voor aios die bij TNO de opleiding tot jeugdarts KNMG volgen.

Daarnaast wordt het curriculum aangepast: er komen meer mogelijkheden voor (klinische) stages, keuzestages en verbreding binnen het vakgebied en er is meer aandacht voor academisering. Deze nieuwe opleiding leidt op voor de toekomst en stelt nieuwe artsen M&G, waaronder jeugdartsen in staat om de uitdagingen binnen het vak aan te gaan!

Wilt u meer weten over wat er verandert voor opleidingsinstellingen, voor huidige aios en toekomstige aios? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de website van Arts Maatschappij & Gezondheid.

Terugkomdagen

Terugkomdagen voor opleiders en artsen met gedelegeerde taken vinden plaats op:

8 november 2018

Twee thema's:
- Alternatieve vormen van communicatie
- Gevolgen van LWS voor de organisatie van uw werk als opleider
Lees meer

24 januari 2019

Persoonlijk Ontwikkelplan voor Opleiders
Lees meer

23 mei 2019

Thema wordt nog bekend gemaakt
 

7 november 2019

Thema wordt nog bekend gemaakt
 

Voor praktische informatie (aanmelden en kosten) lees hier.

 

Terugkomdag 8 november 2018

Alternatieve vormen van communicatie (ochtend)
Wil u uw vaardigheden op het terrein van communiceren met uw aios verder uitbreiden? En eens een heel andere communicatievorm toepassen dan u gewend bent? Bijvoorbeeld door praten te combineren met foto’s, afbeeldingen en/of door samen iets te maken? Op 8 november maakt u kennis met diverse slimme en verfrissende communicatievormen en een aantal daarvan probeert u ook uit. Aan het eind van de ochtend heeft u een beeld van hoe u als opleider verder aan de slag kunt gaan met verkregen inzichten.

Wat zijn de gevolgen van LWS voor de organisatie van mijn werk als opleider? (middag)
Vanaf 1 januari 2019 worden aios vanuit een landelijke werkgever geplaatst bij JGZ organisaties. Gedurende hun opleiding werken en leren aios bij verschillende JGZ-organisaties en lopen zij diverse externe stages. En opleiders krijgen meer tijd voor de begeleiding van aios. Deze veranderingen roepen vragen op bij opleiders, zoals: Hoe begeleid ik mijn aios als zij een externe stage volgt? Kan ik de begeleiding naar eigen inzicht invullen? En hoe doe ik dat zo efficiënt mogelijk? Deze en andere vragen over het organiseren en plannen van begeleidingstaken staan centraal in het middagdeel van het programma. De instituutsopleiders geven informatie over de actuele stand van zaken. Met elkaar bedenken en bespreken we verschillende organisatie- en planningsvarianten.

Docenten
Mw. (Maaike) Sauerborn is docent/trainer van de ochtendsessie over alternatieve communicatievormen. Maaike is mede-eigenaar van Youfacilitate. Het middagprogramma wordt verzorgd door een van de instituutsopleiders en een onderwijskundige van TNO.

 

Terugkomdag 24 januari 2019

In januari 2018 is het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP) ingegaan. Het bijhouden van een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), gericht op het ontwikkelen van opleiderscompetenties en - vaardigheden maakt hier deel van uit. Hoe geeft u daar vorm aan? Tijdens de terugkomdag krijgt u informatie over de mogelijkheden, wisselt u ideeën uit met collega-opleiders en gaat u aan de slag met de opzet en invulling van uw eigen POP. Naast het werken aan uw POP wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen, zoals de stand van zaken m.b.t. de invoering van het landelijk werkgeverschap (LWS).

Docenten
Dit wordt nog bekend gemaakt.

Praktische informatie terugkomdagen

De terugkomdagen duren van 9.30u – 16.40u (inloop vanaf 9.15u) en vinden plaats bij TNO op de Schipholweg 77-89 in Leiden.
De kosten bedragen € 385,00 (incl. lunch).
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar onderwijs@tno.nl onder vermelding van ‘aanmelding terugkomdag datum, jaar (bijvoorbeeld aanmelding terugkomdag 15 maart 2018). Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Het maximaal aantal deelnemers is 24. Bij overschrijding van dit aantal wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Ons werk

Terugkomdagen opleiders en artsen met gedelegeerde taken

Lees verder

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77-89
2316 ZL Leiden

Secretariaat Onderwijs

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.