Zeventig jaar DefensieOnderzoek

1947 - Oprichting RVO-TNO

De Rijksverdedigingsorganisatie TNO is ontstaan. Eén van de onderdelen is het voormalige Physisch Laboratorium van het Ministerie van Oorlog. 70 jaar later wordt er in dat laboratorium nog steeds fysisch en elektronisch onderzoek gedaan en werkt men daarnaast aan simulatie, cyberverdediging en operationele analyse.

1950 - Anti Duikboot Installatie (ADI)

Laboratoriummodel van de door de Marine in gebruik genomen actieve ‘zoeklicht’ sonar met instelbare frequentie. TNO ontwikkelt de elektronica en de transducer.

1961 - Infraroodcamera

Eén van de eerste infraroodcamera’s ter wereld met fotovoltaïsche cellen wordt vervaardigd. De camera met zelf ontwikkelde indiumantimonide sensor, optica en elektronica, maakt beeldregistratie op basis van warmte mogelijk. Infraroodcamera’s zijn nog steeds onmisbaar bij het optreden gedurende de nacht.

1963 – Interceptie Rekenmachine (IRMA)

Computergestuurd berekeningssysteem dat het mogelijk maakt om vijandige vliegtuigen te volgen zodat eigen vliegtuigen de doelen optimaal kunnen benaderen.

1965 – Vesta radartranspondersysteem

Een nieuw transpondersysteem dat de detectie van niet-vijandige helikopters en kleine schepen verbetert en de voorloper is van het nu wereldwijd gebruikte AIS systeem.

1965 – Navigatiebrug van Speijkklasse

Met een modern ontwerp voor de navigatiebrug van de nieuwe fregatten start een lange traditie van onderzoek en advies voor scheepsontwerp.

1969 – Landolt C gezichtsscherptekaart

Ontwikkeld voor militaire keuringen, wordt wereldwijd nog steeds bij oogmetingen toegepast.

1970 - Gasverkennersuitrusting

Een kit voor opsporing van strijdgassen die jarenlang door Defensie is ingezet. De kit met pomp, reageerbuizen en detectiepapier maakt eenvoudige detectie middels kleurreacties mogelijk.

1971 – Rayonverbindingsstelsel

Ondersteuning van de ontwikkeling en uitrol van een gebiedsdekkend netwerk voor communicatie tussen de commandoposten van alle Landmacht eenheden.

1980 – Speech Trransmission Index (STI)

Methode voor het middels testsignalen bepalen van de spraakoverdracht via communicatiekanalen. De STI wordt internationaal als standaard gebruikt.

1981 – Walrus mockup

Een 1:1 houten mockup van de Walrusklasse onderzeeboot wordt gebouwd om de ergonomie en ruimte-indeling te optimaliseren. De constructie van de mockup brengt ook fouten in het technisch ontwerp aan het licht.

1982 – Kibowi

Een commando- en staftrainer die real-time gedetailleerde gevechtssituaties simuleert en door de Landmacht wordt gebruikt voor materieelaanschaf en training.

1985 – Modelbaan Nabijheidsbuis (MONA)

Computergestuurde simulatie op schaal voor berekening van springposities van een nabijheidsbuis die een luchtdoel passeert. Ingezet als alternatief voor schietproeven.

1995 – Active Phased-Array Radar (APAR)

De sinds de jaren 60 opgebouwde kennis over phased array radars wordt ingezet bij de ontwikkeling van de APAR voor het Luchtverdedigings- en Commando Fregat (LCF). Met vier actieve antennes kan de APAR laagvliegende doelen opsporen en luchtdoelraketten geleiden.

1996 – Scheepsontwerp met virtual reality

Voor het eerst wordt een brugontwerp geëvalueerd door fysieke en virtuele simulatie te combineren. Het onderzoek leidt tot ontwerpaanpassingen van het LCF.

1996 – Shorad studie

De keuze voor een geschikt luchtverdedigingssysteem voor de vliegbases wordt ondersteund met simulatiestudies naar prestaties, levensduur en interoperabiliteit van kandidaat systemen.

1996 – Blast Resistant Door

Een explosiebestendige deur die vanwege de membraamwerking een hoge drukbelasting kan weerstaan en inslagschade bij schepen kan beperken.

2000 – Joint Project Optic Windmill

Sinds 2000 wordt in de tweejaarlijkse JPOW oefening het JROADS model gebruikt voor simulatie van systemen zoals Patriot, LCF en AGBADS.

2001- FAC Simulatie

Virtual Reality technieken maken realistische training van Forward Air Controllers mogelijk.

2003 – Analisten naar Afghanistan

TNOers gaan als Operationeel Analist mee met de ISAF missie in Afghanistan. Zij ondersteunen de besluitvorming van de commandant met analyses en effectmetingen.

2005 – Ramjet

Een vaste brandstof ramjet wordt voor het eerst in een 35 mm kaliber projectiel ingebouwd. Ramjet wapens beschermen compounds en schepen tegen snel inkomende dreigingen.

2005 – RPG-netten

Een net gemaakt van Dyneema vezel beschermt voertuigen en gebouwen tegen RPG aanvallen.

2006 – Tanker Remote Vision System (TRVS)

Ontwikkeling van een zichtsysteem voor de KDC10 vliegtuigen dat tanken onder slechte zichtomstandigheden mogelijk maakt.

2007 – Desdemona

Ontwerp en bouw van de meest geavanceerde 3D bewegingssimulator ter wereld, die de mogelijkheden van een hexapod en een centrifuge combineert en daardoor vliegen, rijden en varen hyperrealistisch simuleert.

2008 – De Commandobrug van het OPV

Een ontwerp waarbij technische centrale, commandocentrale en brug geïntegreerd worden, maakt het mogelijk alle kritische functies van het Operational Patrol Vessel met een klein team te bedienen.

2008 – Automatische gedragsanalyse

Demonstator van een op radar en camera’s gebaseerd systeem waarmee afwijkend gedrag kan worden gesignaleerd.

2010 – CV90 opleiding in TACTIS

Ondersteuning van de implementatie van de schiettechnische opleiding voor de CV90, als onderdeel van de langdurige betrokkenheid bij de opbouw van de TACTIS simulatiefaciliteit.

2010 – Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Met adviezen, tests en onderzoek naar nieuwe concepten voor C2 systeem, helm, en draagsysteem wordt ondersteuning geleverd bij de verwerving van VOSS.

2010 – 25-MM Munitie

Ontwikkeling van een 25-mm Frangible Armour Penetrator projectiel voor het boordkanon van de F35. De munitie heeft geen explosieve lading en bevat geen verarmd uranium.

2010 – Counter IED

Analyses van de inzet en eigenschappen van bermbommen maken het mogelijk de elektronische verdediging tegen deze wapens doorlopend te verbeteren.

2012 – Dutch Cyber Cube

Cyberoperaties vragen om professionals. Aan de hand van de ontwikkelde Dutch Cyber Cube methode wordt advies aan Defensie gegeven over cybertaken en competenties. De Dutch Cyber Cube is toegepast door de NAVO en EU.

2013 – Low Frequency Active Sonar (LFAS)

De ontwikkeling van signaalverwerkingsalgoritmes voor een LFAS systeem dat een nieuwe standaard zet voor detectie en herkenning van onderzeeboten.

2013 – Nieuw Camouflagepatroon

Toepassing van fractalen en slimme kleuranalyse zorgen ervoor dat de camouflagepatronen van dichtbij tot veraf en in diverse omgevingen werken.

2013 – Vervanging F-16

Sinds 1998 wordt de verwerving en introductie van het nieuwe gevechtsvliegtuig ondersteund met kandidaten-evaluaties, kostenanalyses en antwoorden op vragen over operationele effectiviteit, instandhouding, inrichting, en training en opleiding.

2013 – Inzet van Sarin in Syrië aangetoond

Samen met de Bundeswehr uitgevoerde analyses van bij een slachtoffer afgenomen monsters tonen ondubbelzinnig aan dat het strijdgas Sarin in Syrië is ingezet. Het onderzoek wordt in opdracht van de OPCW en de VN uitgevoerd.

2014 – EOD Telepresence Robot

Draadloos zicht- en luistersysteem voor de EOD robot dat de hoofdbewegingen van de bestuurder volgt, waardoor de robot intuïtief en precies kan worden gemanipuleerd.

2016 – 3D printen van energetische materialen

3D printing maakt het mogelijk kruiten, raketstuwstof en warhead ladingen ter plekke te produceren. Door slimme vormen en materiaalcombinaties te gebruiken kunnen de prestaties ook worden verbeterd.

2017 – Hybrid Strategies Lab

Virtueel laboratorium voor multidisciplinaire kennisopbouw en serious gaming ter versterking van de weerbaarheid tegen hybride dreigingen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.