Ons werk

Buurtlab Groningen: samenwerken aan een fijne en veilige buurt

Buurtlab Groningen is een proef van TNO, politie en de gemeente om samen met studenten en Stadjers te werken aan een fijne en veilige buurt. De proef richt zich op de thema’s geluidsoverlast en woninginbraken in de Korrewegwijk en de Schildersbuurt. Tijdens de proef zoeken we contact met bewoners en wisselen we onderling ervaringen en ideeën uit. Dit gebeurt via sociale media via Facebook of Twitter en een speciaal ontwikkelde app, maar ook traditioneel op straat en op andere ontmoetingsplekken in de leefomgeving.

Tijdens de proef vragen de partijen aan bewoners om goede voorbeelden en verbeterpunten aan te dragen: Wat vind je nu echt relevant in het samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid in je eigen buurt? Waarvoor voelt een ieder zich verantwoordelijk? Wat kun je zelf doen? Het doel hiervan is om te onderzoeken of meer samenwerking in de preventieve fase een positief effect heeft op (het gevoel van) veiligheid en wederzijds begrip en vertrouwen in de buurt. Dit wordt ook wel ‘community policing’ genoemd.

Start van Buurtlab

Buurtlab Groningen is in oktober van start gegaan en duurt tot en met november 2017. De proef is begonnen met twee bijeenkomsten in de Schildersbuurt en in de Korrewegwijk met uitleg over de proef, mobiele app en website. Aanmelden is nog steeds mogelijk en na aanmelding ontvangt u van ons deze instructies. Wil je alsnog mee doen met het Buurtlab Groningen, meld je dan aan via onderstaand formulier.

Europees project

De proeftuin in Groningen is onderdeel van het Europese project INSPEC2T dat zicht richt op ‘next generation community policing’. Het project voert in vijf steden in Europa onderzoek uit: Belfast, Lancashire, Valencia en Egnomi.  Zie voor meer informatie over het Europese project: http://inspec2t-project.eu/nl/

Interesse? Meld je dan nu vast aan!
Het aantal deelnemers voor de BuurtLab proef zal beperkt zijn en vol=vol!

Aanmelden voor Buurtlab Groningen

naar formulier

Ir. Arnout de Vries

Contact

Ir. Arnout de Vries

  • Sociale Media
  • opsporing
  • intelligence
  • burgerparticipatie
  • cocreatie
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.