ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is een sleuteltechnologie van belang voor veel sectoren en technologieën. De snelle digitale transformatie van onze samenleving vraagt om handelingsperspectief. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Feed the future: duurzame landbouw is de toekomst

Hoe zorgen we dat iedereen, van ondernemer tot consument, daar ook de vruchten van plukt?

ICT-innovaties zijn overal te vinden. Denk aan het vergroten van de verkeersveiligheid en het oplossen van fileproblemen, doordat ICT-systemen snel en betrouwbaar gegevens kunnen uitwisselen dat zelfrijdende auto’s mogelijk worden. Of de trend dat steeds meer mensen persoonlijke data verzamelen over hun gezondheid; mede mogelijk gemaakt door slimme sensoren in apparaten en softwaresystemen die kunnen meten of redeneren.

Technologische doorbraken zoals kunstmatige intelligentie (AI), blockchain, cryptografie, algoritmes en de quantumcomputer versterken elkaar en leiden tot ICT-innovaties.

De unit Informatie & Communicatie Technologie werkt voor klanten in domeinen als telecom, banken, defensie en veilig­heid, industrie, energie, bouw, zorg, mobiliteit en logistiek. Daarbij zoeken we de samenwerking met kennispartners en andere TNO-units.

Worstelt u ook met de complexe digitale transformatie of kunt u juist helpen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Drs. Henk-Jan Vink

  • Informatie & Communicatie Technologie