Berry Vetjens

Berry Vetjens

Functie:
Marktdirecteur unit ICT, Strategy & Policy (ISP)
Berry Vetjens

Marktdirecteur unit ICT, Strategy & Policy (ISP), met een passie voor grote innovatie-uitdagingen die met digitalisering versneld kunnen worden.

“Binnen TNO ISP houd ik me vooral bezig met de vraag hoe we nog beter en slimmer de behoeften in de markt kunnen matchen met wat we bij TNO te bieden hebben, om zo tot een nog beter aanbod voor Nederland te komen. Het ministerie van EZK heeft innovatieopgaven voor Nederland gedefinieerd, onder meer op het gebied van smart industrie, smart energy en smart mobility. Voor onze concurrentiepositie én de samenleving is het belangrijk dat we hierin doorbraken tot stand brengen met maatschappelijke impact.”

Inbelmodem

“Mijn eerste schreden in ICT-innovatie heb ik gezet bij KPN Research. Dat was in de tijd van de inbelmodems en mobiele telefoons waarmee je alleen kon bellen. Als program manager raakte ik bedreven in het naar de markt brengen van nieuwe producten. Bij KPNQwest leerde ik vervolgens nog marktgerichter te denken: wat heeft de consument nodig en welke dienst kunnen we hiervoor ontwikkelen? Toen KPN Research opging in TNO, ben ik hier komen werken. Op het snijvlak van kennisontwikkeling en de markt ben ik helemaal op mijn plek.

Geen enkele innovatie door TNO staat los van digitalisering; alles is tegenwoordig smart.

Bij het zoeken naar nieuwe productmarktcombinaties werken we samen met disciplines vanuit de hele organisatie. Geen enkele innovatie door TNO staat los van digitalisering; alles is tegenwoordig smart. En andersom: zonder een concrete toepassing, binnen welk aandachtsgebied van TNO dan ook, hebben we niet zo veel aan de technologie die we hier bij ICT ontwikkelen”

Luikjes die opengaan

“Bij TNO sta je altijd aan het begin van iets nieuws. Het is alsof er telkens weer een nieuw luikje opengaat met een nieuwe ontwikkeling, een nieuw perspectief. Dit zorgt ervoor dat ik elk jaar weer ‘bijteken’, benieuwd wat deze ontwikkeling ons gaat brengen.

Een recent luikje dat openging, was dat van digitalisering in de zorg en versleutelde datadeeltechnologie in het bijzonder. Hiermee worden patiëntgegevens en andere privacygevoelige data op een cryptografische manier beschermd, waardoor deze door meerdere partijen geanalyseerd kunnen worden zonder dat ze elkaars data ooit kunnen inzien. Dat is bijvoorbeeld interessant om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van leefstijlinterventies.

Er gebeurt op dit moment nog zo veel meer op ICT gebied bij TNO. We werken bijvoorbeeld ook aan technologie waarmee we eerlijke, objectieve en transparante AI-systemen kunnen maken. Nu nemen ze vaak nog beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Vind je dat acceptabel? Je wilt bijvoorbeeld niet dat een zelfrijdende auto bij een volgende software-update ineens een gevaar op de weg wordt.”

Passie voor technologie en maatschappij

“Als je iets wilt realiseren dat er echt toe doet, dan moet je bij TNO zijn. Hiervoor krijg je hier alle vrijheid. Het is tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid, want je werkt wel bij een organisatie waar alles erop is gericht om ideeën en theorieën tot toepasbare innovaties te ontwikkelen. De TNO’ers met wie ik werk, hebben allemaal een passie voor technologie en de maatschappij. We innoveren niet alleen omdat het kan, we willen dat de maatschappij er beter van wordt. Zo veel intrinsieke motivatie ben ik nog nergens tegengekomen.”

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag