Artificiële intelligentie

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons helpen het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons gezond en veilig houden. De grote uitdaging is het samenbrengen van AI-expertise en domeinkennis. En dat is onze kracht: wij combineren verschillende AI-technologieën met multidisciplinaire expertise, om zo verantwoorde systeemoplossingen te creëren. Dit doen we onder de vlag van 'Appl.AI' (Applied Artificial Intelligence).

Defensie & Veiligheid

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Maar veiligheid is niet vanzelfsprekend. Of het nu gaat om defensie, justitie en veiligheid, politie, bedrijfsleven of anderen, TNO zet haar kennis en technologie in om innovaties te creëren voor mensen die zich dagelijks inzetten voor onze vrede en veiligheid. Wij zijn de bondgenoten van militairen en veiligheidsprofessionals, in Nederland en daarbuiten. En ondersteunen hen met technologische- en gedragsinnovaties.

EnergieTransitie

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Industrie

TNO Industrie realiseert baanbrekende innovaties in industriële hightech-waardeketens om daarmee bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn en aan de concurrentiepositie van onze partners. De ambitie is om er met onze baanbrekende technologieën voor te zorgen dat de Nederlandse hightechindustrie in 2030 toonaangevend is in nieuwe en bestaande markten. Wij gaan ervan uit dat de oplossingen voor de huidige wereldproblemen grotendeels zullen berusten op nieuwe technologieën, die nieuwe materialen, producten, processen en diensten mogelijk maken. Bij de Unit Industrie zetten we onze jarenlange ervaring in voor sleuteltechnologieën op het gebied van fotonica, mechatronica, nanotechnologie, quantumtechnologie, systems engineering, geprinte en dunne-film-elektronica, en materiaalwetenschappen. Wij zorgen ervoor dat deze technologieën en oplossingen zover worden doorontwikkeld dat ze in de industrie kunnen worden toegepast.

Bouw, Infra & Maritiem

Een innovatieve bouw en infrastructuur sector draagt bij aan de kwaliteit van wonen, goede bereikbaarheid en toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. De Nederlandse maritieme en offshore sector is van oudsher internationaal toonaangevend. TNO speelt in Nederland al decennia een voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector. Sectoren die van essentieel belang zijn voor de economie en leefbaarheid van ons land. 

Circulaire Economie & Milieu

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste deel van de oplossing is een circulaire economie. Als we in 2050 een volledig circulaire en duurzame economie willen bereiken, dan wordt het tijd dat we onze materialen gaan hergebruiken. Ook moeten we werken aan een schoner milieu én aan een integrale aanpak om de uitstoot van CO2 omlaag te krijgen. TNO werkt aan toepassingen en maatregelen om dat te realiseren.

Gezond leven

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. TNO levert sociale en technische innovaties die mensen in staat stellen om keuzes te maken ter ondersteuning van een betere gezondheid en meer maatschappelijke participatie.

Mobiliteit & Logistiek

In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten en het welzijn van de maatschappij te verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen.

Informatie & Communicatie Technologie

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is een sleuteltechnologie van belang voor veel sectoren en technologieën. De snelle digitale transformatie van onze samenleving vraagt om handelingsperspectief. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Strategische Analyses & Beleid

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren? En hoe kan de inzet van data helpen om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

Tech Transfer

Technology Transfer is een belangrijk onderdeel van het valorisatieproces van TNO en betreft het overdragen van technologie naar de markt door het oprichten van nieuwe bedrijven. We zijn op zoek naar investeerders en ondernemers die hier een rol bij kunnen spelen.