Aandachtsgebieden

Wij werken aan innovaties op negen maatschappelijke thema’s

Bouw, Infra & Maritiem

TNO draagt bij aan het realiseren van een betrouwbare, efficiënte en duurzame gebruikswaarde in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector. Met onze voortrekkersrol in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën ondersteunen we de Nederlandse overheid met het beheren en onderhouden van haar infrastructuur en de industrie bij het uit- en opbouwen van hun internationale positie.

Circulaire Economie & Omgeving

Verduurzaming is misschien wel dé grootste maatschappelijk uitdaging. Bij overheden en het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal, staat het onderwerp hoog op de agenda. De breedte en complexiteit brengt echter grote onzekerheid met zich mee over de meest geschikte oplossingen en de snelheid van implementatie. TNO is de partij die daarbij kan helpen.

Defensie & Veiligheid

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Voor Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid is het belangrijk om partijen te ondersteunen die deze veiligheid mogelijk maken. “Of het nu gaat om defensie, politie, brandweer of het bedrijfsleven, wij zetten onze kennis en technologie in om innovaties te creëren voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid.”

Energie

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken staan van hybride energiesystemen, waarbij we verschillende fossiele en duurzame bronnen gecombineerd inzetten. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

Gezond leven

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. TNO levert maatschappelijke en technische innovaties die mensen in staat stellen om keuzes te maken ter ondersteuning van een betere gezondheid en meer maatschappelijke betrokkenheid.

Industrie

De Nederlandse Industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid. Innoveren is noodzakelijk om die positie te behouden. TNO ziet het als haar taak om bij te dragen aan de vernieuwing van de industrie door verdere ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologieën.

Informatie & Communicatie Technologie

ICT biedt nieuwe kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Maar de snelle digitale transformatie van onze samenleving roept ook vragen op. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van ICT-technologie, beleid en businessmodellen.

Mobiliteit & Logistiek

Efficiënte mobiliteit en logistiek zijn belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. De grote uitdaging is om de steeds groeiende behoefte aan verplaatsingen van mensen en goederen in goede banen te leiden. Onze ambitie is het realiseren van leefbare en duurzame steden mede door schone, veilige, betrouwbare en betaalbare mobiliteit en logistiek.

Strategische Analyses & Beleid

Hoe moet de innovatieagenda van de EU eruit zien? Is het testen van de hyperloop, een soort zweeftrein waarbij je met een snelheid van boven de duizend kilometer per uur reist, een haalbaar project voor ons land? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Hoe versnellen we de energietransitie en wat is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.