Aandachtsgebieden

Wij werken aan innovaties op tien maatschappelijke thema’s

Artificiële intelligentie

Artificiële Intelligentie (AI) betreft het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons helpen het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie te verbeteren en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons gezond en veilig houden. De grote uitdaging is het samenbrengen van AI-expertise en domeinkennis. En dat is onze kracht: wij combineren verschillende AI-technologieën met multidisciplinaire expertise, om zo verantwoorde systeemoplossingen te creëren. Dit doen we onder de vlag van Appl.AI.

EnergieTransitie

De ambitie van de unit EnergieTransitie is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. De energietransitie biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

Bouw, Infra & Maritiem

TNO draagt bij aan het realiseren van een betrouwbare, efficiënte en duurzame gebruikswaarde in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector. Met onze voortrekkersrol in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën ondersteunen we de Nederlandse overheid met het beheren en onderhouden van haar infrastructuur en de industrie bij het uit- en opbouwen van hun internationale positie.

 

Gezond leven

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren. TNO levert sociale en technische innovaties die mensen in staat stellen om keuzes te maken ter ondersteuning van een betere gezondheid en meer maatschappelijke participatie.

Mobiliteit & Logistiek

In een veranderende wereld vol mondiale uitdagingen zoals urbanisatie, vergrijzing,  digitalisering, automatisering en de energietransitie is het onze ambitie het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten en het welzijn van de maatschappij te verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek verhogen.

Industrie

De Nederlandse industrie hoort bij de wereldtop. Onze industrie, haar toeleveranciers en gerelateerde (ICT-)diensten leveren een belangrijk aandeel in onze export (80%) en creëren hoogwaardige werkgelegenheid. Innoveren is noodzakelijk om die positie te behouden én om aan maatschappelijke uitdagingen te werken en de maatschappij zo verder te ontwikkelen. TNO ziet het als haar taak om bij te dragen aan de vernieuwing van de industrie door verdere ontwikkeling en inzet van sleuteltechnologieën. Deze technologieën zijn belangrijke bouwstenen om onder andere doelstellingen rond klimaat en energie te kunnen realiseren.

Circulaire Economie & Milieu

Verduurzaming – dé maatschappelijke uitdaging van deze tijd. Door klimaatverandering en een kritische visie op grondstofgebruik staat het onderwerp bij bedrijven en overheden hoog op de agenda. Het belangrijkste deel van de oplossing is een circulaire economie. TNO werkt aan toepassingen en maatregelen om die te realiseren.

Informatie & Communicatie Technologie

ICT biedt uitgelezen kansen voor het oplossen van allerlei maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei. Het is een sleuteltechnologie van belang voor veel sectoren en technologieën. De snelle digitale transformatie van onze samenleving vraagt om handelingsperspectief. Het is de ambitie van TNO om complexe digitale transformaties bij haar klanten te realiseren door inzet van kennis van technologie, beleid en businessmodellen.

Strategische Analyses & Beleid

Hoe moet de innovatieagenda van de EU en Nederland eruit zien? Hoe versnellen we de energietransitie? Welk nieuw type jachtvliegtuig of onderzeeër heeft onze krijgsmacht nodig, wat zijn de kosten en levert het nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op? Welk juridisch kader is er nodig om veilig autonoom rijden te realiseren? En hoe kan de inzet van data helpen om maatschappelijke uitdagingen zoals jeugddelinquentie aan te pakken?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.