Versnelde AI ontwikkelingen door krachtenbundeling TNO en Nederlandse AI Coalitie

Op 14 oktober 2021 hebben Peter Werkhoven (Chief Science Officer, TNO) en Kees van der Klauw (Coalitiemanager, Nederlandse AI Coalitie) een Memorandum of Understanding getekend om de onderlinge samenwerking te bekrachtigen.

versnelling AI ontwikkeling én sterkere samenwerking

Kees van der Klauw (links) en Peter Werkhoven (rechts) hebben zojuist het MoU ondertekend

Een belangrijk doel van het partnerschap met de NL AI Coalitie is het versnellen van AI innovaties. Denk daarbij aan het beschikbaar maken van meer data uit verschillende bronnen, het verbeteren van de samenwerking tussen mens en machine en aan de verantwoorde inzet van autonome systemen.

Het partnerschap met de NL AI Coalitie is daarnaast zeer fundamenteel, omdat we aan de basis stonden van de Taskforce AI die heeft geleid tot de oprichting van de NL AI Coalitie. Zowel de NL AI Coalitie als wij zetten ons in om Nederland tot een leidend AI-land te ontwikkelen.

Tot slot biedt de samenwerking een sterk platform om in te spelen op de groeiende behoefte van alle in de NL AI Coalitie deelnemende organisaties om krachten te bundelen op het gebied van AI-gerelateerde kennis en kunde.

Appl.AI programma

Eén van de programma’s waarin we nauwer zullen samenwerken, is het Appl.AI programma. Het programma binnen TNO bestaat in totaal uit vijftien projecten op het gebied van AI waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen actief samenwerken. Een deel van deze projecten wordt mede gefinancierd vanuit de startimpuls die de NL AI Coalitie ontving van het Kabinet voor onderzoek naar en het ontwikkelen van AI-toepassingen.

Doelstellingen Appl.AI programma

In alle projecten van het programma worden twee belangrijke AI-uitdagingen geadresseerd:

  1. Het verantwoord inzetten van autonome AI-systemen
  2. Het optimaliseren van de samenwerking tussen mens en AI

Door deel te nemen aan het Appl.AI programma krijgen partijen direct toegang tot de laatste stand van kennis en kunde over AI. Relevante informatie wordt gedeeld met andere organisaties inclusief het MKB zodat zij ook kunnen leren van wat er ontwikkeld wordt in de projecten.

Focus projecten

Een van de use cases waarin we samen zullen optrekken gaan over het verbeteren van oncologie onderzoek met behulp van AI alsook het bewerkstelligen van een eerlijkere arbeidsmarkt.

Thema

Artificiële intelligentie - van onderzoek tot toepassing

Kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI) is het vermogen van machines om intelligent gedrag te vertonen. AI zal de manier veranderen waarop we leven, werken en reizen. Het zal ons... Lees verder
Ons werk

Appl.AI Webinar #4: Hoe pas je verantwoorde AI toe?

Er zijn onnoemelijk veel voordelen van AI voor onze samenleving. Bijvoorbeeld op gebied van gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. Toch kleven er risico’s aan het gebruik van AI. Denk aan ongewenste... Lees verder
Expertise

NL AI Coalitie investeert in Appl.AI-programma

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) ontvangt 23,5 miljoen euro van de overheid. Een gedeelte van het bedrag investeert de NL AIC in het Appl.AI programma van TNO. Dit dient als startimpuls voor onderzoek... Lees verder
AI Nieuws
Contact