Ons werk

Levensduurverlening betonconstructies

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur is inmiddels over de helft van de beoogde levensduur. Een deel heeft de beoogde leeftijd zelfs al bereikt. TNO is gespecialiseerd in het beoordelen van de constructieve veiligheid en de levensduur van (civiele) constructies.

Omdat het vervangen van constructies duur is, loont het om na te gaan in hoeverre ze langer kunnen worden gebruikt. Bij een nauwkeuriger beoordeling van de constructie blijkt deze namelijk vaak nog prima te voldoen. Vervangen is dan vanuit technische overwegingen nog niet nodig en dit scheelt onnodige kosten.

Nauwkeurig Inschatten levensduur betonconstructies

TNO specialiseerde zich de laatste twintig jaar in het beoordelen van de constructieve veiligheid en levensduur van betonconstructies en andere (civiele) bouwwerken. Hierbij passen we methodes toe als het aantonen van reserves in het draagvermogen en het gebruiken van metingen of proefbelastingen voor het verkleinen van onzekerheden. Ook (her)beschouwen we de veiligheidsfilosofie van bestaande constructies. Binnen dit kader leverde TNO een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de constructieve normen voor bestaande constructies (NEN 8700 en NEN 8701). De methodes die hiervoor worden toegepast dragen bij aan een nauwkeuriger inschatting van de levensduur van betonconstructies, en verhogen hun betrouwbaarheid. Dit voorkomt onnodig vervangen van constructies en de daarmee samenhangende kosten.

Preventie en Reparatie

De degradatie van materialen bepaalt de constructieve veiligheid op termijn. Door te anticiperen op degradatie, door te repareren of preventieve maatregelen te treffen kunnen constructies langer functioneren.

  • Staal en beton
    De uitdagingen voor het verlengen van deze constructies verschillen fundamenteel. Bij staalconstructies) wordt de levensduur gedomineerd door vermoeiingsfenomenen, vooral bepaald door het aantal voertuigen dat de constructie belast. Voor (betonnen constructies is juist het draagvermogen door (quasi) statische belastingen bepalend voor de levensduur. Beide fenomenen worden (negatief) beïnvloed door de toename van het verkeer de afgelopen decennia.
  • Beton
    Degradatie van beton vormt een bedreiging voor de wapening hierin. Meer dan de helft van de constructies heeft na zeventig jaar corrosieschade. Het voorkomen en repareren van (corrosie)schade is voor oudere kunstwerken essentieel om constructieve veiligheid gedurende de resterende levensduur van betonconstructies te kunnen garanderen.


Masterclass 'Hoe voorspel je de restlevensduur van beton?' door Jeroen Kruithof (TNO) tijdens De Week van de Circulaire Economie — 3 februari 2020, Nationale Conferentie Circulaire Economie.

Ons werk

Kunstwerken in de natte infrastructuur

TNO, Deltares en Marin zijn in 2014 begonnen met kennisontwikkeling op het gebied van kunstwerken in de natte infrastructuur. Sinds 2016 is ook RWS actief betrokken hetgeen resulteert in gezamenlijke... Lees verder
Nieuws

Toekomstbestendige infrastuctuur door Kennisuitwisseling

01 juni 2015
Toonaangevende experts uit Australië, Verenigde Staten, Duitsland en Nederland bespraken 21 mei de uitdagingen ten aanzien van verouderende infrastructuur waar hun respectievelijke landen mee worstelen.... Lees verder
Nieuws

Agenda voor levensduurverlenging van civiele kunstwerken

12 maart 2015
Spoedreparaties of aslastbeperkingen bij kunstwerken zijn signalen van toenemende veroudering van de Europese infrastructuur. Welke innovaties zijn dan nodig om de levensduur van kunstwerken te verlengen?... Lees verder

Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.