Acoustics & Sonar

Geluid is overal aanwezig in onze samenleving en kan leiden tot overlast maar biedt ook veel mogelijkheden voor praktische toepassingen. In een gevarieerd team van ca. 50 hoogopgeleide medewerkers doen we bij de researchgroep Acoustics & Sonar toegepast onderzoek op het gebied van akoestiek in zowel het buitenlucht- als onderwater domein. Met onze expertise leveren we R&D en advies aan de overheid, industrie en het bedrijfsleven om geluid beter te begrijpen, te beheersen en toe te passen.

De onderwerpen waar we aan werken variëren van verkeers- en schietgeluid, onderwater opsporing en veiligheid (ontwikkeling en toepassing van sonar systemen), milieueffecten van onderwatergeluid en ultrasone technologie. Vanwege onze brede expertise op deze vlakken zijn we in staat om tot multidisciplinaire oplossingen te komen voor complexe akoestische vraagstukken. Hierbij nemen we de gehele keten van bron tot ontvanger in beschouwing.

De resultaten van ons werk omvatten o.a. beleidsstudies, modelontwikkeling (numeriek en theoretisch), experimentele testen en monitoring, systeem- en software ontwikkeling, productinnovatie en impact & effectstudies.

Door deelname aan Europese onderzoeksprojecten, internationale normalisatiewerkzaamheden en goede banden met universiteiten en andere partners heeft de groep een breed scala aan akoestische expertise van hoog niveau ter beschikking.

Nieuws

Inspectiebedrijven aan de slag met simulatiesoftware

27 juli 2016
Wat hebben een gasleiding en een brug gemeen? Beide objecten worden periodiek geïnspecteerd om mogelijke defecten vroegtijdig op te sporen. Veelal wordt hiervoor zogeheten Niet-Destructief Onderzoek ingezet.... Lees verder
Nieuws

Robots onder water met elkaar laten praten

26 april 2016
Begin maart heeft een consortium onder leiding van TNO een Maritiem Innovatie Impuls Project (MIIP) in de wacht gesleept rondom communicatie onderwater. Het doel van het project is inzicht krijgen in de... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Coen Ort

  • Sonar
  • Akoestiek
  • Peoplemanagement
  • Koninklijke Marine
  • Defensie
E-mail

70 jaar Defensie Onderzoek

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.