Expertisegroep Acoustics & Sonar

Geluid is overal aanwezig in onze samenleving en kan leiden tot overlast maar biedt ook veel mogelijkheden voor praktische toepassingen. In een gevarieerd team van ca. 50 hoogopgeleide medewerkers doen we bij de researchgroep Acoustics & Sonar toegepast onderzoek op het gebied van akoestiek in zowel het buitenlucht- als onderwater domein. Met onze expertise leveren we R&D en advies aan de overheid, industrie en het bedrijfsleven om geluid beter te begrijpen, te beheersen en toe te passen.

De onderwerpen waar we aan werken variëren van verkeers- en schietgeluid, onderwater opsporing en veiligheid (ontwikkeling en toepassing van sonar systemen), milieueffecten van onderwatergeluid en ultrasone technologie. Vanwege onze brede expertise op deze vlakken zijn we in staat om tot multidisciplinaire oplossingen te komen voor complexe akoestische vraagstukken. Hierbij nemen we de gehele keten van bron tot ontvanger in beschouwing.

De resultaten van ons werk omvatten o.a. beleidsstudies, modelontwikkeling (numeriek en theoretisch), experimentele testen en monitoring, systeem- en software ontwikkeling, productinnovatie en impact & effectstudies.

Door deelname aan Europese onderzoeksprojecten, internationale normalisatiewerkzaamheden en goede banden met universiteiten en andere partners heeft de groep een breed scala aan akoestische expertise van hoog niveau ter beschikking.

Expertise

JOMOPANS: Monitoring van onderwatergeluid in de Noordzee

In het JOMOPANS project ontwikkelt TNO samen met Europese partners een kader voor een operationeel monitoringprogramma voor onderwatergeluid in de Noordzee. Met metingen en modellen wordt het onderwatergeluidlandschap... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Dr. ir. Caspar Lageweg

  • Akoestiek
  • Sonar