JOMOPANS: Monitoring van onderwatergeluid in de Noordzee

In het JOMOPANS project ontwikkelt TNO samen met Europese partners een kader voor een operationeel monitoringprogramma voor onderwatergeluid in de Noordzee. Met metingen en modellen wordt het onderwatergeluidlandschap in kaart gebracht. Met de tools die we in het project maken, kunnen beleidsmakers, mariene managers en andere belanghebbenden beter herkennen waar geluid in de Noordzee mogelijk negatieve effecten kan hebben op zeedieren.

Onderwatergeluid

Geluid is overal in de onderwateromgeving. Onderwatergeluid kan veroorzaakt worden door natuurlijke bronnen zoals golven, regen en dieren. Daarnaast dragen ook menselijke activiteiten zoals scheepvaart en constructiewerkzaamheden bij aan het geluid onderwater. Onderwatergeluid kan schadelijke effecten hebben op dieren in de Noordzee die gevoelig zijn voor geluid, zoals zeehonden, bruinvissen en sommige vissoorten.

Internationale aanpak

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht EU lidstaten om een goede milieutoestand in hun wateren te realiseren. Dit vraagt onder andere om monitoring en management van geluid onderwater. Omdat zowel menselijke activiteiten zoals scheepvaart, maar ook dierpopulaties landsgrenzen overschrijden, is een internationale aanpak noodzakelijk.

JOMOPANS

In een Europees consortium onder leiding van Rijkswaterstaat werkt TNO mee aan het ontwikkelen van een kader voor een operationeel monitoringprogramma voor omgevingsgeluid in de Noordzee. Dit gebeurt in het Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea (JOMOPANS), met subsidie van Interreg NSR. Binnen JOMOPANS werken instituten uit Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden samen.

Geluidkaarten

Met behulp van een combinatie van metingen en modellen van het onderwatergeluid worden geluidskaarten voor de Noordzee gemaakt. TNO is verantwoordelijk voor het maken van de geluidskaarten die aangeven hoeveel geluid er op welke plek in de Noordzee is gedurende een bepaalde tijd en wat de belangrijkste oorzaak is(bijvoorbeeld scheepvaart of wind). Binnen JOMOPANS wordt ook een tool gemaakt waarin deze geluidkaarten gevisualiseerd worden en vertaald naar indicatoren voor het effect op het zeeleven. Deze tool kan door beleidsmakers en andere belanghebbenden gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van maatregelen om het onderwatergeluid te beperken.

Meer weten?

Kijk dan op de website van North Sea Region of neem contact op met TNO projectleider Lianke te Raa.

Roadmap

Maritiem & Offshore

Nieuwe mogelijkheden van digitalisering bij constructies, de energietransitie naar ‘zero-emission shipping’ en veilige constructies op zee. Met deze en andere voorbeelden van toegepast onderzoek maakt... Lees verder

Expertisegroep Acoustics & Sonar
Contact

Dr. Lianke te Raa

  • Acoustics and Sonar