Energetische materialen

Energetische materialen zijn vaste, vloeibare of gasvormige stoffen (of mengsels daarvan) waarin een grote hoeveelheid chemische energie is opgeslagen die in zeer korte tijd via een ontledingsreactie kan worden vrijgemaakt. Zo’n reactie kan geïnitieerd worden door bijvoorbeeld mechanische of thermische stimuli of door schok.

ONZE EXPERTISE

De expertisegroep Energetische Materialen overziet de keten van synthese, productie, verwerking, karakterisering, opslag en transport, betrouwbaarheid, levensduur, veiligheid (zowel safety als security), detectie, kosten, tot milieuaspecten en het afstoten van energetische en gevaarlijke stoffen. Bovendien combineren we onze synthese-kennis met onze expertise in ontwerp, optimalisatie en opschaling van productieprocessen waarin energetische of gevaarlijke stoffen gebruikt worden.

Voor meer informatie zie de Engelse pagina.

Downloads

Expertisegroepen
Contact