Expertisegroep Intelligent Autonomous Systems

Met ons team van ongeveer 30 enthousiaste wetenschappers en ingenieurs gebruiken we kennis over systeemarchitecturen, geavanceerde regeltechniek, systems/software engineering, multi-agent systemen, informatiefusie, adaptieve planningsalgoritmes, artificiële intelligentie en mens-machineinteractie om een breed scala aan domein-overschreidende projecten tot een succesvol einde te brengen.

DSS begon meer dan 10 jaar geleden als afdeling gespecialiseerd in gedistribueerde sensorsystemen. Gedreven door ontwikkelingen bij onze klanten zijn we ons steeds meer gaan richten op complexe, adaptieve systemen voor waarneming en besluitvorming – in verschillende maten van samenwerking met de mens. Daarmee zijn we uitgegroeid tot een zeer veelzijdige, onmisbare schakel in vele multidisciplinaire projecten.

Met ons team van ongeveer 30 enthousiaste wetenschappers en ingenieurs gebruiken we kennis over systeemarchitecturen, geavanceerde regeltechniek, systems/software engineering, multi-agent systemen, informatiefusie, adaptieve planningsalgoritmes, artificiële intelligentie en mens-machineinteractie om een breed scala aan domein-overschreidende projecten tot een succesvol einde te brengen. Vrijwel altijd zijn hier andere afdelingen en expertises bij betrokken – van sensortechnologie tot human factors, en van academici tot operationele mensen. Dat maakt ons werk dynamisch en afwisselend. We kenmerken ons dan ook door een applicatiegerichte en systeemintegrerende aanpak: excellent op ons eigen vakgebied, altijd bewust van de meerwaarde in het grotere plaatje.

Samen met de overheid en industriële partners passen we onze kennis toe in zowel militaire als civiele context. Voor de marine spelen we bijvoorbeeld een grote rol in het onderzoek naar toekomstige verregaande automatisering van schepen. In civiele context werken we onder meer aan radaraansturing en -interpretatie, aardobservatiesystemen of analyse en aansturing van smart buildings. Daarbij nemen we (systeem-)technische aspecten voor onze rekening en integreren we deze met operationele en menskundige factoren. De ultieme automatisering is te vinden in autonome systemen, waar onze kennis over regeltechniek en AI-technieken zeer goed van pas komt Tenslotte dragen we bij aan een gevarieerd portfolio onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld naar robot tele-operatie, autonome swarms, IED detectie en aansturing van quantumcomputers.
Veelal blijven resultaten van onze projecten niet bij gedegen rapportage en aanbevelingen, maar worden er ook demonstraties, prototypes of uitontwikkelde producten opgeleverd.

Ons werk

Platformsignaturen

De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Ze zenden echter signaturen uit, die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm... Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Drs. Coen Ort

  • Intelligent Autonomous Systems
  • Koninklijke Marine
  • Defensie
  • Maritiem
  • Coaching