Expertisegroep Intelligent Imaging

Binnen de Intelligent Imaging groep van TNO werken meer dan 40 bevlogen professionals die gespecialiseerd zijn in beeldverwerking, beeldverbetering, beeldanalyse, visuele patroon herkenning en kunstmatige intelligentie. De groep werkt samen met partners aan technologische doorbraken ten behoeve van innovaties in belangrijke maatschappelijke en economische thema's.

Voorbeelden zijn:

  • Defensie en maatschappelijke veiligheid: autonome waarnemingssystemen, slimme camera's, personen volgen over meerdere camera's, persoonsherkenning, gedragsherkenning software.
  • Transport en mobiliteit: verkeersmanagementsystemen, coöperatieve verkeersregeling, voetgangersdetectie.
  • Gezondheidszorg: telemonitoring, telecoaching, beeldgeleide interventies.
  • Inspectie: complexe meetsystemen voor de industrie en infrastructuur, op basis van 2D en 3D vision, röntgen, laser en infrarood.

Daarnaast werkt de groep aan een grote diversiteit van projecten waarin complexe beeldverwerking en computer vision in zowel 2D als 3D een rol speelt. We combineren hierbij een gedegen kennis van sensoren en sensorsystemen met het ontwikkelen van slimme real-time algoritmen. We werken samen met bedrijven aan complete systemen en implementaties van software op computer platformen (PC, DSP, FPGA).

partner

CSI The Hague

In het project CSI The Hague (20 sept 2012 afgerond) werkten het Nederlands Forensisch Instituut, high-tech bedrijven en kennisinstituten samen aan het digitaliseren van de plaats delict. Lees verder

Expertisegroepen
Contact

Ir. Christophe Hoegaerts

  • Intelligent Imaging