De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Ze zenden echter signaturen uit, die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm van druk, of akoestische en elektromagnetische signaturen. Voertuigen hebben een magnetische signatuur.

Moderne mijnen - zoals invloedsmijnen - reageren op die signaturen en zijn dankzij hun sensoren en mijnlogica in staat zelf het moment van detonatie te bepalen. Deels kan deze mijndreiging worden weggenomen door jagen of vegen, of door deze - op land - te ruimen. 

Maar het toenemende gebruik van composieten in het ontwerp van mijnen maakt dat ook de opsporing van mijnen moeilijker wordt. TNO doet daarom onderzoek dat erop gericht is de signatuur van militaire platforms te verkleinen. Zodat de platforms van morgen een adequaat antwoord hebben op de toegenomen mijndreiging. Het onderzoek naar de signaturen van militaire platforms wordt ook wel samengevat onder de noemer EM-metingen: magnetische veldmeting, signatuurmeting en kwetsbaarheidsmeting.

Verminderde mijndreiging

Het TNO-onderzoek bestaat uit drie onderdelen: technologiebasis, ontwikkeling van technieken en operationele ondersteuning. De technologiebasis omvat de fundamentele kennis van signaturen, zoals generatie, propagatie, reductie en het gebruik dat door mijnen van die signaturen wordt gemaakt. Bij de ontwikkeling van technieken richt TNO zich op het toepassen van signatuurgerelateerde technologie als effectieve tegenmaatregel. De operationele ondersteuning, tenslotte, heeft betrekking op de militaire praktijk. Op basis van de tegenmaatregelen en de operationele omstandigheden formuleert TNO tactische richtlijnen die de prestaties van militaire platforms significant moeten verbeteren en daarmee de mijndreiging zullen verminderen.

Downloads

Contact

Ir. Philip Weimar

  • elektromagnetisch
  • elektro-optiek
  • signaturen
  • cyber
  • elektronische oorlogsvoering