Diverse geluidbronnen, zoals verbrandingsmotoren, tandwielkasten, hydraulische pompen en scheepsschroeven, kunnen hoge geluidniveaus veroorzaken in en rondom schepen. Geluidbeheersing is dan ook van groot belang voor het verhogen van het comfort van passagiers en bemanning, het verminderen van de overlast naar de omgeving - zowel boven als onder water - en het verminderen van de kwetsbaarheid van het schip tegen wapens met akoestische sensoren.

TNO heeft meer dan vijftig jaar ervaring op het gebied van de scheepsakoestiek. Zowel de Koninklijke Marine als de commerciële scheepsbouwindustrie en haar toeleveranciers maken gebruik van de kennis en kunde die bij TNO is opgebouwd binnen researchprogramma's met steun van de overheid, reders en werven. De organisatie beschikt daardoor over een breed pakket van analytische, numerieke en experimentele gereedschappen. De kennis en kunde worden onder meer ingezet voor de beheersing van het naar onderwater afgestraalde geluid van schepen. Wapens, zoals zeemijnen en torpedo's gebruiken (onder andere) akoestische sensoren om via dit geluid (de onderwaterakoestische signatuur) hun doelen te detecteren, classificeren en lokaliseren.

Door de toenemende zorg over het verstoren van zeedieren door het onderwatergeluid van schepen is dit onderwerp ook steeds belangrijker geworden voor de commerciële scheepvaartindustrie. TNO biedt consultancy en onderzoeksactiviteiten gericht op een kosteneffectieve beheersing van de akoestische signaturen.

Ons werk

Platformsignaturen

De veiligheid van militaire platforms is gebaat bij een zo laat mogelijke detectie. Ze zenden echter signaturen uit, die hun aanwezigheid verraden. Bij schepen zijn dit onderwatersignaturen, in de vorm... Lees verder

Contact

Dr. ir. Christ de Jong

  • scheepsakoestiek
  • onderwatergeluid