Voor het trainen van Forward Air Controllers wordt door veel krijgsmachten met echte vliegtuigen geoefend. Maar dat kost geld, is slecht voor het milieu en verder nog afhankelijk van allerlei variabele factoren, zoals de beperkte beschikbaarheid van vliegtuigen en de gesteldheid van het weer. Bovendien zijn de toekomstige Forward Air Controllers na hun theoretische opleiding vaak nog niet klaar voor het echte werk.

TNO biedt een oplossing voor deze problemen: FACSIM, de Forward Air Controller Training Simulator. FACSIM is al in gebruik sinds 1997. Honderden trainees uit Nederland, België en de VS hebben er sindsdien hun vaardigheden mee getraind. In 2001 is FACSIM geïnstalleerd op de Nederlandse Air Ground Operations School (AGOS) van de Koninklijke Landmacht. 

FACSIM is een integrale taaktrainer. Geen simpele proceduretrainer dus. Het systeem werkt met een gesimuleerde omgeving die de toekomstige Forward Air Controller in staat stelt vaardigheden op te bouwen en te oefenen. Zodat hij optimaal op zijn taak wordt voorbereid, een hoger rendement heeft bij de eerste toetsing in de praktijk, en effectief en vol zelfvertrouwen zijn werk zal doen als het er echt op aankomt.

Onbeperkt zicht

De open architectuur van FACSIM maakt het bovendien mogelijk het systeem aan de eisen van de toekomst aan te passen. Maar eigenlijk biedt FACSIM - met o.a. onbeperkt zicht voor de trainee (head-mounted display), nagenoeg onbeperkte simulatie- en scenariomogelijkheden, het kunnen terugspelen van de training bij de debriefing en de mogelijkheid tot koppeling aan andere simulatoren - nu al een blik op hoe de toekomst van de Forward Air Controller trainingspraktijk er uit gaat zien.

Nieuws

Defensie en Kennisinstituten gaan nog nauwer samenwerken

29 april 2021
Op het jaarlijkse Innovation in Defence Digital 2X event hebben de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de kennisinstituten TNO, Koninklijke NLR en MARIN een overeenkomst getekend voor langdurige en... Lees verder
Nieuws

Koninklijke Marechaussee en TNO doen een pilot voor risicogestuurd grenstoezicht

28 april 2021
Voor Europa, Nederland en de Koninklijke Marechaussee (KMar) is het veilig en slimmer organiseren van grensverkeer essentieel. Door het doen van een pilot hebben de Koninklijke Marechaussee en TNO mogelijkheid... Lees verder

Contact

Jaap Middelburg

  • training
  • missiepreparatie
  • oefenondersteuning
  • virtuele missie gebieden
  • onbemande systemen